Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

november

De eerste Burgernetmelding van een vermiste persoon wordt door 440 van de 1000 aangesloten personen beantwoord. Harme Jan Licht en Francisca Spelt vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. De raadscommissie gaat akkoord met de nieuwe tarieven voor parkeren in de stad. Door sluiting van pension Porcu in Oosterblokker is de nachtopvang voor daklozen DNO in Hoorn overvol. Agnes Erna Teubner viert haar 100e verjaardag. De Hoornse politiek uit verontrusting over de kwaliteit van de binnenstad. Het renovatieproject Duurzaam Zwaag (280 woningen rond de Fruitlaan) krijgt 250.000 euro subsidie van Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Op de najaarsmarkt staan dit jaar 150 kramen. Lisa Olij en Walter Das zijn de eerste gasten in Hotel Oostereiland. De vereniging Fryske Krite bestaat 100 jaar. Met een receptie, een broodmaaltijd en een voorstelling van cabaretier Rients Gratama in de Huesmolen wordt dit gevierd.

10: Boek ‘Het Visserseiland, wat een verhaal’.
10: Boek ‘Het Visserseiland, wat een verhaal’.
In de nieuwe reeks ‘Hoornse Verhalen’ van de publicatiestichting Bas Baltus verschijnt als eerste uitgave het boek ‘Het Visserseiland, wat een verhaal’, geschreven door stadsgids Huub Ursem. Het lukt de oppositie in de gemeenteraad niet om de tunnel naar de binnenstad onder het spoor bij het Keern uit de meerjarenbegroting van de gemeente te krijgen. Het tarief voor de uitgifte van een rijbewijs (€ 41,15) moet worden aangepast aan het maximum (€ 37,05) dat het Rijk hiervoor vaststelt. Het betekent voor de gemeente voor het jaar 2012 bijna € 30.000 aan inkomstenderving. Het Westfries Museum doet in de Sinterklaastijd dienst als logeeradres voor de Goedheiligman. De Koninklijke Zang vereniging Sappho viert haar 160-jarig bestaan met een bijzonder jubileumconcert.

10: Brandweerkazerne.
10: Brandweerkazerne.
De nieuwe brandweerkazerne op het bedrijventerrein De Oude Veiling wordt in gebruik genomen. Om de inwoners te stimuleren de gladheid op de eigen stoep in de komende winter zelf te bestrijden deelt de gemeente gratis 3 kg strooizout uit per adres. De Hoornse Fries Popke Slange wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Fryske Krite, de Museum Stoomtram en het Anjerfonds. Mede door de crisis neemt het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank toe. Het aanbod producten echter daalt. De gemeenteraad steunt het amendement van de fractie Tonnaer om de korting van subsidie aan schouwburg Het Park te beperken. Woningbouwcorporatie IntermarisHoeksteen en Woningstichting Wherestad uit Purmerend gaan gefuseerd verder onder de naam Intermaris.
18: Ospylac.
18: Ospylac.
De plannen voor de aanleg van bedrijventerrein 't Zevenhuis in Zwaagdijk-West lopen gevaar nu het gebied het territorium en broedplaats van een steenuil blijkt te zijn. Carnavalsvereniging Ospylac viert het 50-jarig bestaan in schouwburg Het Park. Voorzitter Dick Bennis van s.v. Westfriezen brengt het probleem van verbaal en fysiek geweld bij het sporten onder de aandacht door een vragenlijst aan de leden van de club voor te leggen en iedereen uit te nodigen aan de discussie deel te nemen. De Ouderenraad Hoorn bestaat 30 jaar. Het college wil de kansen onderzoeken om een ‘historische tuin’ aan de Koewijzend in Blokker toch te realiseren. Vice-voorzitter Bert Schaper van het kerkbestuur van de parochie Hoorn presenteert plannen om de Koepelkerk op te delen, zodat ruimten voor nieuwe gebruiksdoeleinden ontstaan. Het college stelt voor ter vervanging van de drie zogeheten E-blokken langs de Weel in de Grote Waal twee woontorens van elf verdiepingen (33 meter hoog) te bouwen. De gemeente toont zich verrast door plannen voor een La Place-restaurant bij McDonald's (op grondgebied van de gemeente Koggenland). Door de groeiende populariteit van het mobiele telefoonverkeer is uitbreiding van het aantal zendmasten daarvoor op zeven locaties in de gemeente noodzakelijk. Een zorgvuldige procedure hiervoor wordt in gang gezet. Voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de voetgangersbrug tussen het NS-station en het transferium zijn klaar. Het werk wordt in februari afgerond. Het college vraagt de gemeenteraad een krediet van 1 miljoen euro voor de vervanging van opstallen op het Oostereiland door een authentieke botterwerf. Reparatie van een breuk in de waterleiding aan de westkant van de IJsselweg in de Kersenboogerd levert meer dan een week werk op. Bewoners van de wijk Bangert en Oosterpolder, de Hoornse Ondernemers Compagnie en een aantal bedrijven op het Westfrisiaterrein pleiten voor een nieuwe ontsluiting op de Westfrisiaweg om de verkeersdrukte op de Strip te verminderen. De proef van Rijkswaterstaat met een metalen luwtescherm in het Markermeer bij Warder baart de gemeente en Stichting Waterfront Hoorn zorgen over de toekomst van de Hoornse haven en de watersport.