Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

oktober

Leden van Ondernemers Stad Hoorn in de binnenstad krijgen met een melding via mobiele telefoon bij inbraken, diefstal en vernielingen het signalement van verdachte personen door.

1: Nieuwe regels kleine bootjes.
1: Nieuwe regels kleine bootjes.
Nieuwe regels van de gemeente zorgen er voor dat eigenaren van kleine bootjes die tevens buurtbewoner zijn, slechts met vergunning en tegen betaling een ligplaats in het havengebied kunnen bezetten. De bioscoop met vijf zalen bij het hotel/restaurant van Van der Valk op de Blauwe Berg zal worden geëxploiteerd door JT Bioscopen. Het is de 20e vestiging van dit bedrijf. De gemeenteraad trekt € 40.000 uit voor de promotie van het Markermeer bij het Julianapark als Olympisch zwemwater. De voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur zullen volgens de directeur van Het Park leiden tot het faillissement van de schouwburg. De gemeente verlaagt de grens waaronder mensen recht hebben op steun van de gemeente met 10 procent, ondanks verzet van de linkse oppositie tegen deze bezuiniging van zes ton per jaar. Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een consultatiebureau dat uit de Nieuwe Steen vertrekt, worden gevestigd in wijkcentrum De Cogge in Risdam Noord.

11: Parkeergarage Westfriesgasthuis.
11: Parkeergarage Westfriesgasthuis.
Het Westfriesgasthuis beraadt zich op verbetering van de beveiliging van de parkeergarage. De gemeente tekent een intentieverklaring met het ministerie van O., C. en W. om homo-emancipatie te bevorderen. Vijfentwintig meisjes en één jongen behalen hun oppascertificaat na een spoedcursus van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Museum van de Twintigste Eeuw gaat met vier wisselexposities van start in zijn nieuwe vestiging op het Oostereiland. De PvdA-fractie vindt dat het college vragen over de asbestaffaire in sporthal De Opgang in Risdam Noord onvoldoende beantwoordt. Het Westfriesgasthuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat alle patiëntinformatie papierloos (gedigitaliseerd) verwerkt.

13: Soul- en gospelkoor UpTight.
13: Soul- en gospelkoor UpTight.
Soul- en gospelkoor UpTight bestaat vijftien jaar en viert dat met het uitbrengen van een cd met eigen opnamen. Niemand van de geraadpleegde directeuren van instellingen die gemeentesubsidie ontvangen, geeft aan meer te verdienen dan de in de gemeenteraad genoemde ‘Van Veldhuizennorm’ (€ 130.000 jaarsalaris). Marian Bleyi sluit haar snackwagen bij het Schelpenstrandje aan de Schellinkhouterdijk. Concurrentie van kabeltv met ‘video on demand’ en internet doet de videotheekhouders in de stad vrezen dat zij binnenkort hun zaak moeten sluiten. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders ontvangt bij zijn 25e verjaardag een Eenhoornzegel ter waarde van € 1000,-. Inmiddels zijn 66 zeilers in het bezit van de penning en het certificaat die aangeven dat zij de Kaap hebben gerond. Het beeld van Jan Pieterszoon Coen wordt op de sokkel op de Roode Steen teruggeplaatst. De gemeente werkt niet mee aan een verzoek om een gedenkteken voor Pim Kwint op te richten. Hij kwam om bij een missie van Artsen Zonder Grenzen in Afghanistan. De gemeente verwijst naar het te realiseren Veteranenmonument op het Oostereiland. Bewoners van de Grote Waal stellen voor om de Westerdijk alleen toegankelijk te maken voor recreatief gebruik.

22: Coffeeshop De Boot.
22: Coffeeshop De Boot.
Nu coffeeshop 't Keteltje op het Kerkplein een half jaar dicht moet, vrezen bewoners van de Dubbele Buurt voor meer overlast van coffeeshop De Boot aldaar. De actie voor behoud van zwembad De Wijzend in Zwaag wordt ondersteund door 20.000 handtekeningen. Het college is inmiddels teruggekomen van zijn eerder genomen besluit en legt nu alleen bezuiniging op. Het terrassenbeleid van de gemeente wordt aangepast: terrassen aan de overkant van de horecagelegenheid kunnen ook worden toegestaan. VMBO-school Titaan van het Atlas College vernieuwt het onderwijsprogramma en kiest hierbij een nieuwe naam: SG Newton. Met een voorstelling door Frederik de Groot en een voordracht van strafrechtadvocaat H. ter Brake wordt het Hoornse Taart Arrest uit 1911, vanwege een moordzaak in Hoorn, herdacht. Tariefsverhoging voor inwoners van gemeenten die niet meebetalen aan De Blauwe Schuit, heeft tot gevolg dat het aantal cursisten is gehalveerd en het aanbod cursussen met een kwart is gedaald. De gemeente Hoorn kort op de subsidie, maar blijft de instelling wel steunen. Het Hoorns Kamerkoor viert het 35 jarig bestaan met een bijzonder concert in de Noorderkerk. Tegenvallende woningverkoop op het Oostereiland en tegenvallers bij de restauratie dwingen de gemeente om voorzieningen te treffen die de verliezen afdekken. De voormalige Engelbewaarderskerk in Hoorn Noord is omgetoverd tot Uitvaartcentrum Myosotis.