Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

december

Roel Vente wordt benoemd tot directeur van Schouwburg Het Park. In het Italiaanse Sorrento wordt Meesterkok Ron Blaauw onderscheiden met de Villa Massa Award, een belangrijke internationale erkenning van zijn gastronomische talent. Irene Selker-Bloemendaal en Piet Hoogland ontvangen de Gregorius onderscheiding wegens hun inzet gedurende 12,5 resp. 40 jaar als lid van het gemengd koor Risdam. Voetbalvereniging Always Forward schenkt ook op langere termijn aandacht aan het thema ‘respect op het veld’ naar aanleiding van het overlijden van een vrijwilliger van v.v. Buitenboys uit Almere. De Hoornse filmmaker Cees Franke presenteert zijn documentaire over kindermisbruik ‘Frozen Kids’ in Cinema Oostereiland. De PvdA en GroenLinks stellen voor om zonnepanelen op het dak van het stadhuis te plaatsen in het kader van Hoorn Klimaatneutraal in 2040.

7: Openbaar tappunt.
7: Openbaar tappunt.
Op de Stationsweg wordt een openbaar tappunt voor kraanwater geplaatst. De initiatiefnemers van een burgerreferendum over de tunnel onder het spoor verzamelen meer dan de benodigde veertig handtekeningen voor het verzoek dat aan de gemeenteraad moet worden gedaan. Hoornse burgers blijken zeer verdeeld te denken over de noodzaak om de tunnel te realiseren. Hoorn TV gaat officieel van start op maandag 17 december. De meerderheid in de gemeenteraad wijst een referendum over de tunnel af. De plannen voor de opwaardering van het speelveldje in de Westfriese Hof zijn volgens bewoners van de Steektuinen geen oplossing voor hun vraag om speelgelegenheid in de buurt.
14: Westfriesgasthuis.
14: Westfriesgasthuis.
Via het Vrijwilligerspunt stelt de gemeente 2000 kortingskaarten van de Hoornse Personeels Federatie beschikbaar voor vrijwilligers bij verenigingen en andere organisaties. Alle basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in Hoorn zijn gecontroleerd op aanwezigheid van asbest. Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken kan de geplande huurverhoging door eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser niet opbrengen en vreest na 25 jaar de Boterhal te moeten verlaten. De dependance van de Burgemeester De Wildeschool in Zwaag, voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, wordt officieel geopend. Het Centrum voor radiotherapie en oncologie in het Westfriesgasthuis is in gebruik genomen. Naar verwachting zullen in het eerste jaar duizend patiënten behandeld worden. De gemeente stelt met twintig onderwijs- en welzijnsinstellingen het Actieplan Laaggeletterdheid op. Het doel is om tot 2016 het aantal laaggeletterden in de gemeente terug te brengen van 6500 naar 5000. De politie zet een speciale, mobiele post op in De Grote Waal en plaatst daar een spandoek met een foto van een vermoorde buurtbewoner, in de hoop snel meer informatie te krijgen over deze zaak. Meer dan 20 rechercheurs zijn ingezet.

18: De Strip.
18: De Strip.
De verbindingsweg De Strip is klaar en wordt op 19 december om 17.00 uur als voorrangsweg, die de Dorpsstraat, Bangert en Westerblokker kruist, in gebruik genomen. VOC Hoorn vraagt het college om meer dan zestig procent van het werk dat de gemeente aanbesteedt, te gunnen aan bedrijven uit de omgeving. Vanwege de koude en het geringe aantal passagiers wordt de HoornsCityTours voor ritten in de binnenstad gestaakt. Hedwig Baartman wordt de nieuwe stadsdichter van Hoorn. Zij is na Cornelis Putemmer (2005 - 2008) en Steven Engel (2010) de derde in deze functie. Bij de aansluiting Rijweg / Westfrisiaweg wordt een nieuw rioolgemaal gebouwd. Het krijgt een natuurlijke omgeving met veel water en riet. Tien ondernemers zijn bereid v.v. Hollandia financieel te ondersteunen. Zo stelt de club orde op zaken en blijft de erfpachtovereenkomst met de gemeente in stand. De veiling van zonnepanelen, te plaatsen op daken in de gemeente Hoorn, is een succes. 384 huishoudens profiteren van in totaal 703.226 kWh zonnestroom. De gemeenteraad verzoekt het college een plan te maken voor plaatsing van zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen.

27: Voormalig schoolgebouw.
27: Voormalig schoolgebouw.
Projectontwikkelaar A-Zeven koopt het voormalig schoolgebouw op de hoek Draafsingel / Joh. Messchaertstraat om er betaalbare appartementen in te maken en enige commerciële ruimten. De verkeersveiligheid op de kruisingen Dorpsstraat en Bangert met De Strip blijkt nog niet gewaarborgd. In maart wordt de situatie geëvalueerd. Weggebruikers moeten eerst kunnen wennen.