Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

juni

Om tegenvallende woningbouw in de wijk Bangert en Oosterpolder op te vangen reserveert de gemeente zes miljoen euro. Het beheer van het cultureel centrum De Huesmolen gaat van de gemeente over naar Stichting Netwerk. De plannen voor de herinrichting en renovatie van winkelcentrum De Huesmolen zijn definitief. Van de voorgenomen 18 miljoen euro aan bezuinigingen is 8,6 miljoen gerealiseerd en nog 3,3 miljoen in procedure. Dat vindt het college vooralsnog genoeg. Na een ingrijpende renovatie van het pand Grote Noord 3 wordt het rijksmonument gebruikt als voorzienig voor bed & breakfast. Van de 47 mensen met een gesubsidieerde baan in Hoorn worden er per 1 januari 2013 17 ontslagen. De rest blijft aan het werk of gaat met pensioen. Door in de nacompetitie met 1-0 van HSV (Heiloo) te winnen promoveert Always Forward alsnog naar de derde klasse van de KNVB. De gemeente gaat aan de hand van een lijst met negentig adressen waarop vermoedelijk hennep wordt gekweekt, actie voeren om het aantal kwekerijen fors te verminderen.
5: Munnickenveldconcert.
5: Munnickenveldconcert.
Het Munnickenveldconcert, dat jaarlijks door Peter Hart werd georganiseerd, wordt voortgezet als Krententuinconcert op het Oostereiland. De Klankbordgroep Poort van Hoorn formuleert een ambitie voor Poort van Hoorn 2040 die door het college wordt opgenomen in de structuurvisie voor het gebied. Dank zij de gerealiseerde ombuigingen sluit de gemeentelijke begroting t/m 2014 met een positief resultaat. De Afdeling Hoorn van de internationale serviceclub voor vrouwen Soroptimisten viert haar 50-jarig jubileum met een symposium in Het Park. Verloskundepraktijk EVA van Hoorn en de gynaecologen van het Westfriesgasthuis beginnen samen een Verloskundig Centrum. Rechtswinkel NHN start in Hoorn een juridisch spreekuur, waar mensen gratis advies krijgen van vrijwilligers met een juridische opleiding. De gebruikte-botenbeurs in Lelystad is afgelast. Nu zal deze weer gehouden worden tijdens de Hoornse Waterweek in augustus. De gemeente verzet zich tegen plannen om het probleem van troebel water in het Markermeer op te lossen met een slibscherm van Warder tot Wijdenes. De bereikbaarheid van de Hoornse haven voor watersporters is daarbij in het geding. Na 32 jaar in Hoorn werkzaam te zijn geweest neemt kinderarts Paul Overberg afscheid van het Westfriesgasthuis. Het college ziet geen mogelijkheden om te zorgen voor een feestzaal voor allochtonen. Omdat er in de Sterflats in de Grote Waal bij de aanvang van de renovatie meer asbest wordt aangetroffen dan werd verwacht, zullen de werkzaamheden langer duren dan is voorzien. Alleen als aan ‘zeer strenge eisen’ wordt voldaan wil de raadscommissie meewerken aan de komst van een terras bij De Beiaard op het Kerkplein. Watersporter Richard de Rooij stelt voor om toe te staan dat zeiljachten in het Hoornsche Hop buitengaats kunnen overnachten. De aanleg van een bevoorradingssteiger voor de ‘bruine vloot’ bij de schouwburg en de installatie van meerboeien maken deel uit van zijn ideeën. Met de organisatie van het Van der Laan Toernooi als (jaarlijks) slotstuk van het seizoen wil v.v. Westfriezen een oude traditie onder de nieuwe naam in ere herstellen. De gemeente, IntermarisHoeksteen en de huurdersvereniging van de Sterflats in de Grote Waal worden het eens over de plannen voor renovatie van het gebied rond de sterflats. Directeur Lineke Kortekaas van schouwburg Het Park vertrekt na ruim twee jaar wegens ‘een verschil van inzicht’ over de leiding van het theaterbedrijf. De gemeente geeft Architectuurcentrum Hoorn en Atelier Silver uit Midwoud toestemming voor drie maanden om een strandpaviljoen in te richten aan de Westerdijk. Door het toch nog mooie weer zijn de Hoornse Stadsfeesten zeer geslaagd te noemen. Het Sint Janskoor viert onder leiding van Marianne Uyterlinde het 45-jarig jubileum met een concert in de Oosterkerk, instrumentaal begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en organist Hans Weenink.

19: Stolpersteine.
19: Stolpersteine.
Op negen plaatsen in Hoorn legt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig zgn. Stolpersteine in het trottoir bij woningen waar in de Tweede Wereldoorlog omgekomen slachtoffers woonden. Eigenaar van museumstolp De Barmhartige Samaritaan, Vereniging Hendrick de Keyser, tekent bij de gemeente bezwaar aan tegen de verlenging van De Strip. De werkzaamheden daarvoor zijn al in volle gang. De gemeente houdt een haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een Centrum voor de Kunsten in de stad. Samenwerking van De Blauwe Schuit, de Openbare Bibliotheek, Manifesto en andere instellingen wordt daardoor mogelijk. De Vereniging Oud Hoorn biedt een gevelsteen, aangebracht in de poort op het Oostereiland, aan als blijk van waardering voor de restauratie van het complex. De Italiaanse Zeedijk is vernieuwd: het riool hersteld, leidingen en kabels vervangen, de bestrating opnieuw aangelegd. Het stadhuis voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. De gemeente overweegt verbouw, verhuizing of nieuwbouw. Het college laat onderzoek doen naar optimale moderne huisvesting. De vereniging van eigenaren (VvE) van appartementencomplex De Hoornse Veste vecht de vergunning aan die door het college is verleend om er een pension te vestigen. De Vereniging Oud Hoorn verzet zich tegen het plan van De Beiaard Groep om een terras op het Kerkplein aan te leggen. Volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het stuk Omringdijk tussen de Oosterpoort en het Visserseiland veilig. De dijk vanaf schouwburg Het Park langs De Grote Waal is te laag en instabiel. Meer dan honderd zieke en dode kastanjebomen moeten wegens kastanjebloedingsziekte worden gekapt.

23: Oostereiland.
23: Oostereiland.
Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratie Fonds, verricht de officiële opening van het gerestaureerde gevangeniscomplex Oostereiland. In schouwburg Het Park wordt het kinderboek ‘Avonturen van Glas’, geschreven door Lorena Veldhuizen uit Bovenkarspel, gepresenteerd. Het is het eerste boek dat gedrukt is in het nieuwe lettertype ‘dyslexie’. Het Hoornse Smartlappen Festival wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Smartlappenkoor Swaegh wordt voor de tweede keer als beste koor beoordeeld. Het bedrag dat de gemeente uittrekt voor schuldhulpverlening wordt dit jaar verhoogd van vijf ton naar 1,2 miljoen euro. Door de crisis geraken steeds meer mensen in financiële problemen. De nieuwe, ruimere maatvoering voor terrassen voor het Breed, de Gedempte Turfhaven, de Gouw, de Nieuwstraat en de Korenmarkt wordt door de horeca toegejuicht. De Unicefloop brengt, evenals vorig jaar, ruim € 50.000 op. Met de officiële opening van de Oude Doelenkade komt er een eind aan de lange periode van herstel van de kade en aanleg van bredere terrassen.

27: Stadhuis.
27: Stadhuis.
De meerderheid in de gemeenteraad wijst het idee om een nieuw stadhuis te bouwen af. De verruiming van regels voor de vestiging van een pension gaat niet gelden voor appartementencomplexen. Bij het tankstation aan de Oostergouw bij de Westfrisiaweg is een aardgasvulpunt ingericht. In september wordt op de Kerkelaan in Zwaag een nevenvestiging van de Schagense Burgemeester de Wildeschool voor kinderen met spraak- en gehoorproblemen geopend. Ondernemers en eigenaren van panden op het Grote Noord geven aan (weer) overlast van duiven te ondervinden. Bewoners van De Blauwe Berg maken zich zorgen over de vervuiling van het gebied met asbest. Zwemjuf Martha van Almeloo, sinds 1965 actief als zwemintructeur in Hoorn, gaat met pensioen.