Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

oktober

De redactie Dagblad voor West-Friesland / Enkhuizer Courant houdt in de nieuwe vestiging aan de Lambert Meliszweg een open dag, die druk bezocht wordt. De Hoge Raad in Den Haag vindt de reclamebelasting van de gemeente Hoorn objectief en rechtvaardig en bevestigt hiermee een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. De aanleg van een strand langs de Grote Waal past in de plannen voor dijkversterking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wethouder Michiel Pijl (CDA) is benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur van de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdienst van 21 gemeenten in Noord-Holland Noord. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een hotel, casino, en bioscoop in vrijetijdspark De Blauwe Berg gaan van start. Het gehele project zal anderhalf jaar duren. Klanten van de gesloten Hoornse coffeeshop De Boot geven aan dat de drugshandel op straat floreert. De gemeenteraad stelt de Structuurvisie Hoornse Poort, die de aanzet vormt voor een nieuwe invulling van het stationsgebied, unaniem vast. De burgemeesters van Hoorn en Enkhuizen pleiten in een brief aan de regering om de ‘achterdeurproblematiek’ van coffeeshops serieus aan te pakken. Cultureel antropoloog Bauke van der Pol vindt in India het grafmonument van de daar in 1895 overleden oud-burgemeester van Hoorn Willem Karel baron Van Dedem. Gemeenteraadslid Johan van der Tuin verzoekt de gemeente om aanleg van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Jeugdboekenschrijver André Nuyens presenteert zijn nieuwe boek ‘Bloedkoraal of de Echte Helden van de Batavia’. Aan de Wall of Fame in de kunstijsbaan op de Blauwe Berg worden bokser Esther Schouten en bridger Bauke Muller toegevoegd.

9: De Waaier.
9: De Waaier.
De directie van de nieuwe Mediamarkt wil alles in het werk stellen om winkelopenstelling op zondag mogelijk te maken. De winkel wordt eindelijk officieel geopend. Het Centrum voor Jeugd en Gezin de Cogge in Risdam Noord wordt officieel in gebruik genomen. Na het vertrek van directeur Lineke Kortekaas wordt de functie van programmeur ingenomen door Kim Muller, die deze functie ook bij het Zaantheater in Zaandam vervult. Arno Timmermans volgt in het Westfriesgasthuis Jeroen Kreuger op als algemeen directeur. De eerste Nationale Hulpverleningsdag aan de Nieuwe Wal trekt meer dan 20.000 belangstellenden uit het hele land. Theatergroep Het Gezelschap wint de Park Cultuurprijs 2012. Op 95-jarige leeftijd overlijdt Gré Visser, vanwege haar inzet voor onderduikers in de Tweede Wereldoorlog ereburger van Hoorn. De reclame van Mediamarkt op 19 woningen in de stad wordt op last van de gemeente verwijderd. Het kunstwerk De Waaier bij schouwburg Het Park is voorzien van nieuwe led-verlichting en functioneert weer.
15: Hoorn City Tours.
15: Hoorn City Tours.
De achtergronden van de financiële problemen bij v.v. Hollandia blijven onduidelijk. Het college ziet fusie van de club met een andere vereniging in Hoorn niet als oplossing. In vijf jaar tijd zullen acht fietspaden in de gemeente worden voorzien van een wegdek van beton, waardoor schade door boomwortels wordt voorkomen. Supermarktketen Deen behoort volgens een enquête van Effectory en VNU tot de tien beste werkgevers van Nederland. Het Westfriesgasthuis behoort door de erkenning van de internationale organisatie HIMMS tot de kleine groep ziekenhuizen in Europa die het verst gevorderd zijn met het digitaal maken van hun organisatie. Het Museum van de Twintigste Eeuw organiseert in samenwerking met Hoorn City Tours tot en met de kerstvakantie gratis vervoer vanaf het parkeerterrein op het Visserseiland naar het Oostereiland. In totaal 34 huishoudens op de Botter mogen, na een beroep op verjaring, gratis gebruik blijven maken van de tuintjes voor hun woning.

17: Koepoortsweg.
17: Koepoortsweg.
Bewoners van de Koepoortsweg verklaren zich tegen de bouw van een nieuw pand met twee bouwlagen op de hoek Spoorsingel / Koepoortsweg. Van de 25 woningen op het Oostereiland zijn er nu negen verkocht. De gemeente onderzoekt of verhuur financieel gunstig is. Antiekwinkels, galeries en kunstgaleries in Hoorn mogen in het kader van een overgangsregeling van vier jaar in de nieuwe winkeltijdenverordening op zondag open blijven. Voor 32 bij de gemeente bekende daklozen is in de komende winter geen afdoende oplossing voor nachtopvang. Er is alleen nog maar een papieren plan.

24: Westfries Archief.
24: Westfries Archief.
Tijdens de Open Dag presenteert het Westfries Archief de nieuwe website. Het meeste materiaal van het archief is inmiddels digitaal beschikbaar. De verbouwing van Centrum voor Ouderenzorg Avondlicht wordt na twee jaar feestelijk afgerond. Nog geen jaar na de opening moet café De Kapel in de Achterstraat zijn deuren sluiten. Omwonenden ervaren geluidsoverlast. De nodige aanpassingen maken exploitatie onrendabel. De regeling voor zondagopenstelling van winkels in 2013 geeft ruimte voor aparte koopzondagen voor de Hof van Hoorn. De Fractie Tonnaer schaart zich achter het idee van burgemeester Onno van Veldhuizen om de teelt van softdrugs door de staat te laten regelen. Hamburgerketen McDonald's zal niet meewerken aan een plan om daar bij de A7 een coffeeshop te situeren. Het bericht dat Rijksgebouwendienst het Westfries Museum wil overdoen aan de gemeente baart opzien. Nader overleg over eigendom en beheer van historische monumenten in de stad door de gemeente wordt actueel.