Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

september

De schuldenlast van v.v. Hollandia brengt de vereniging dicht bij een faillissement. De gemeente bereidt een reddingsplan voor, waarin het afkopen van de erfpacht (destijds eeuwigdurend aan de club verleend) centraal staat. Loodgietersbedrijf Pranger sluit de deuren als gevolg van de financiële malaise. Het kunst- en cultuurweekend, met de Hoornse Havenconcerten vanaf driemaster Abel Tasman en de kunstmarkt in de binnenstad, verloopt succesvol. Achttien leerlingen van het Tabor College zijn aanwezig bij de Paralympics in Londen.

6: Willem de Zwijgerlaan.
6: Willem de Zwijgerlaan.
Negentig personen dienen een bezwaarschrift in tegen de plaatsing van hekwerk dat de route voor fietsers over de Willem de Zwijgerlaan afsluit. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra start de bouw van het Centrum voor Varend Erfgoed op het Oostereiland. De 17e eeuwse panden Binnenluiendijk 3 en 4 worden na een ingrijpende restauratie officieel geopend. Bernd Laan wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Hoorn. Tijdens Open Monumentendag wordt ook het Turks-Nederlands Festival gehouden ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen tussen beide landen. Mutifunctioneel wijkcentrum De Kreek in Bangert en Oosterpolder wordt officieel geopend. Het biedt ruimte aan o. a. basisscholen, sportverenigingen, kinderopvang en bibliotheek. In het nieuwe bestemmingsplan voor de Van Aalstweg wordt woningbouw in plaats van vestiging van bedrijven op de kop van de Van Aalstweg opgenomen. Hiertegen worden bezwaren ingediend. Onduidelijkheden over eerder genomen collegebesluiten en financiële afhandeling van zaken betreffende v.v. Hollandia leiden tot nader onderzoek van de portefeuillehouder in het college. Er is zeker nog een commissievergadering nodig om een raadsbesluit voor te bereiden. IntermarisHoeksteen wil het gebouw op de hoek Draafsingel / Johan Messchaertstraat afstoten. De voorgenomen ontwikkeling van appartementen blijkt niet aantrekkelijk genoeg voor kopers. Het project ‘Wakkere Ouders’ (ouders worden zo nodig ook ‘s nachts door de politie geïnformeerd over misdragingen van hun kinderen) gaat op 22 september van start. In Zwaag komt bij renovatie van het wegdek van de Dorpsstraat het vroegere ‘peerdepadje’ weer aan de oppervlakte. Historisch Zwaag maakt gauw een paar foto's. Fractie Van der Tuin vraagt het college onderzoek te doen naar fusie tussen de voetbalverenigingen Hollandia, Zwaluwen '30 en HSV Sport. Met ingang van 1 oktober wordt de viswinkel op het Beursplein in Blokker geëxploiteerd door de familie Groes - Fikke. Om via binnenwater met een bootje van Hoorn naar Enkhuizen varen mogelijk te maken sluiten de gemeenten Hoorn en Drechterland een overeenkomst over noodzakelijke voorzieningen. De scholengemeenschappen Atlas en Tabor stellen een huisvestingsplan op waarin wordt voorzien dat over tien jaar alle noodlokalen overbodig zijn. De gemeente draagt de financiering en eigendom van de gebouwen over aan de gezamenlijke stichting. De gemeente wil het fonds voor starters op de woningmarkt weer aanvullen met € 800.000. Het college stelt voor akkoord te gaan met samenvoeging van de winkelpanden Lange Kerkstraat 19 en 23. Het college is bereid het plan van de oppositie om de tunnel onder het Keern overbodig te maken door te laten rekenen voor een goede afweging van het besluit hierover. Remco Uri en Adrie Schipper maken de film ‘Achter gesloten deuren’ over de tijd dat het Oostereiland een gevangenis was. In verband met de toekomstige daling van het aantal leerlingen op de basisscholen maken de onderwijsstichtingen Penta en Talent plannen om het onderwijsaanbod in alle Hoornse wijken op peil te houden. De gemeente zal voortaan van elke Europese aanbesteding vijf procent besteden aan een sociaal doel. Hoornaars Soefian El Kouch en Mohamed El Hayani maken de voorlichtingsfilm ‘Shisha Shutdown’ over de nadelige gevolgen van gebruik van de waterpijp.

21: Informatiescherm.
21: Informatiescherm.
Aan de gevel van het gebouw op het Oostereiland is een elektronisch informatiescherm geplaatst. Het roept negatieve reacties op. De nieuwbouw van Dierentehuis Herberdina Japin-Timmer aan de Schellinkhouterdijk wordt in gebruik genomen. Zes ‘vergeten’ stegen krijgen hun naam terug. Het zijn de Pieter de Poepsteeg op het Kleine Oost, de Pauwsteeg in de Peperstraat, De Zak in de Breestraat, de Kloppoort op de Gedempte Turfhaven en de Sliep, Schaar en Messteeg op het Achterom. Peter Manshanden volgt Ton Evenwel op als voorzitter van het overleg Leefbaarheid Grote Waal.

22: Wijkcentrum De Zaagtand.
22: Wijkcentrum De Zaagtand.
Het nieuwe wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn Noord wordt officieel in gebruik genomen. Omdat de gemeentesubsidie wordt gehalveerd verlaat het Architectuurcentrum Hoorn (ACH) de bibliotheek in de Wisselstraat en wijkt uit naar de werkplek van HzA Stedebouw en Landschap op het Oostereiland. De bouw van de bioscopen van JT, het hotel van Van der Valk en het casino van Flamingo op de Blauwe Berg gaat van start. De oplevering wordt over anderhalf jaar verwacht.

25: Riviercruiseschepen.
25: Riviercruiseschepen.
De Vereniging Bewoners Havenkwartier doet voorstellen om de riviercruise schepen uit de Binnenhaven te weren. Onderdeel is de suggestie om een doorbroken strekdam aan te leggen tussen het Visserseiland en schouwburg Het Park. Over een lengte van 285 meter worden houten schotten (1,75 m. hoog) geplaatst langs de A7 om geluidsoverlast in de Grote Waal te beperken. De gemeente en IntermarisHoeksteen delen de kosten. Een strijd gedurende vijf jaar met Rijkswaterstaat om toestemming ging hieraan vooraf. Het college heft het wijkcentrum 't Slot aan de Van Beierenstraat op en geeft het de functie van buurtkamer. Door de inzet van 60 ME-ers, politieagenten, spoorwegpolitie en mensen van Stadstoezicht wordt een ‘project X’ feest (relfeest waarvoor via sociale media liefhebbers worden opgeroepen) aan de Westerdijk in de kiem gesmoord. De 16-jarige initiatiefnemer wordt door de politie verhoord. De inzet van een jager is weer nodig om konijnen te bestrijden op het complex van v.v. De Blokkers. Coffeeshop De Boot wordt gesloten. De burgemeester heeft tijd nodig om het Bibob-onderzoek naar de eigenaar te beoordelen. Daardoor is er in Hoorn tijdelijk geen verkooppunt voor softdrugs.