Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

augustus

Uit het talud bij theater Het Park is één van de twee gravures verdwenen waarop een historisch stadsgezicht van Hoorn staat afgebeeld. Om het wildplassen tijdens de kermis tegen te gaan legt de gemeente in de Grote Havensteeg en de Proostensteeg meterslange kunststof plasgoten aan. De voorzieningen worden betaald door de horeca.

7: De Weel.
7: De Weel.
Het weggedeelte van De Weel tussen het braakliggende terrein van de vroegere Prisma school en de Noorderveemarkt wordt eind dit jaar klaargemaakt voor de aanleg van de toekomstige Carbasiusweg die de Provincialeweg en het stadscentrum gaat verbinden. De Jager-Bakker Nougat staat zestig jaar zonder onderbreking op de Hoornse kermis. Het festival Pop@HetPark wordt na twee jaar niet voortgezet: wel succes maar niet kostendekkend. Voor de uitreiking van de Park Cultuurprijs wordt naar een geschikte gelegenheid gezocht.

13: ‘Broeder Isidoor’.
13: ‘Broeder Isidoor’.
Het schip (‘of scheepswrak’) ‘Broeder Isidoor’, dat al een kwart eeuw in de haven ligt en onlangs naar het Oostereiland is verlegd, moet worden verwijderd, aldus de Fractie Tonnaer. De gemeente wil dat ieder die naar het stadhuis komt, eerst via internet of telefonisch een afspraak maakt. De maatregel gaat in per 1 september.

14: Hoornse Zomermarkten.
14: Hoornse Zomermarkten.
De Hoornse Zomermarkten worden voor de vijftigste keer georganiseerd en nog steeds ‘gedragen’ door vrijwilligers. De gemeente bereidt de bouw voor van een tijdelijke parkeergarage op het Transferium aan de noordzijde van het NS station. Zo wordt voldaan aan een voorwaarde die gemeenteraad stelt bij de plannen voor de aanleg van Carbasiusweg. Kunstenares Helma van Kleinwee voorziet voor de tweede keer objecten in de binnenstad van breisels die door een groep van vijftig breisters en een man zijn vervaardigd. Tot 8 september zijn ze te bewonderen. Ook J.Pz. Coen wordt ‘versierd’. Vanwege zijn verdiensten voor het behoud van het historisch trammaterieel van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik ontvangt werkplaatschef Marinus van Rijn een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Onno van Veldhuizen. De medaille van het Carnegie Heldenfonds wordt uitgereikt aan nog zes mensen die na het ongeluk in april 2010 bij café Het Gouden Hoofd in Blokker hulp boden. Nu zijn alle zestien hulpverleners onderscheiden. De SP dient een alternatief plan in voor verbetering van de verbinding Provincialeweg / Binnenstad: alleen aanleg van een fietstunnel onder de spoorwegovergang in het Keern. Het zal de Carbasiusweg en (auto)tunnel bij het Dampten overbodig maken.
21: Versierde J.Pz. Coen.
21: Versierde J.Pz. Coen.
Milieudefensie in Zwaagdijk-West maakt bij de Raad van State bezwaar tegen de wijziging van het bestemmingsplan waardoor aanleg van bedrijventerrein Zevenhuis mogelijk wordt. ‘Bouwen voor leegstand’ is een voornaam argument tegen. De VVV van Hoorn ziet twee adressen waar het kantoor mogelijk kan worden gevestigd: als infobalie bij het Toeristisch Informatie Punt TIP Oostereiland en als balie bij het Westfries Museum. Opgericht is het Toeristisch Platform Hoorn, waarin culturele instellingen, musea, horeca, VVV en evenementenorganisaties samenwerken en de wethouder meepraat. Het komt zes keer per jaar bij elkaar. De gemeente wil alle 48 verouderde parkeerautomaten vervangen door apparatuur die geschikt is voor kentekenparkeren: bij het betalen van het parkeertarief moet het kenteken van de auto worden ingevoerd. De gemeenteraad eist zekerheid dat de privacy van de parkeerder dan is veiliggesteld. Om de bouwsector in de stad te stimuleren stelt het CDA in Hoorn voor om de bouwleges een jaar lang niet op te leggen. Het college heeft een ander voorstel, waarin die stimulans over een aantal projecten verdeeld wordt. Omdat het kantongerecht in Hoorn wegens bezuinigingen per 1 januari 2014 wordt gesloten, organiseert de vereniging Oud Hoorn in samenwerking met Justitie een ‘gerechtswandeling’ door de stad. De gemeente heeft geen ‘juridische aanknopingspunten’ om het schip ‘Broeder Isidoor’ te laten verwijderen uit de Hoornse haven. In Blokker wordt de Jaarmarkt voor de dertigste keer met succes georganiseerd.