Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

februari

Burgemeester Onno van Veldhuizen is tevreden over het resultaat van vijf maanden camera-toezicht in het uitgaansgebied van Hoorn. Het college bepaalt dat vergaderruimten in het stadhuis niet te huur zijn. Hoorns oudste inwoner Mevr. Hendrika Driessen viert haar 107e verjaardag. De gemeente gaat toch verkeerslichten aanbrengen bij de kruisingen van De Strip met de Bangert en de Dorpsstraat. Burgemeester Onno van Veldhuizen is door het blad Binnenlands Bestuur met negen anderen genomineerd voor de titel ‘beste lokale bestuurder van 2012’. De Vereniging Oud Hoorn reageert in een brief aan het gemeentebestuur kritisch op de plannen in het project Poort van Hoorn. De woningcorporaties IntermarisHoeksteen van Hoorn en Wherestad van Purmerend fuseren en gaan verder onder de naam Intermaris. De VVD-fractie en de Fractie Tonnaer vragen het college de ANWB te verzoeken een vertrek uit de winkel aan de Veemarkt te heroverwegen. GroenLinks in Hoorn wil dat de kroning van Willem Alexander wordt aangegrepen om ‘koningsbomen’ in de gemeente te planten.

8: Geestland 69.
8: Geestland 69.
Na tien jaar is Geestland 69, het huis voor verstandelijk gehandicapten aan het Gerritsland, nog steeds een voorbeeldproject. Met een peiling via Facebook onderzoekt de gemeente de behoefte aan uitbreiding van het aantal koopzondagen in Hoorn. De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst tussen de gemeente Hoorn en de curator van het failliete bouwbedrijf Heddes. Hiermee komt een eind aan een inmiddels tien jaar durende juridische procedure na de instorting van de toneeltoren van de schouwburg, toen in aanbouw aan de Westerdijk. De hoofdprijs van de trekking van de Staatsloterij, 1 miljoen euro, valt in Hoorn. De peiling onder inwoners van Hoorn maakt duidelijk dat de wens om op zondag boodschappen te kunnen doen in de supermarkten groter is dan die voor uitbreiding van het aantal koopzondagen. Het coalitieakkoord blokkeert die mogelijkheid. Met het plan om bij de renovatie van de kademuur tussen de Hoofdtoren en het Oostereiland een nieuwe muur te bouwen vóór de bestaande, wekt het Hoogheemraadschap een eeuwenoude bouwwijze opnieuw tot leven. Een schikking maakt een eind aan de procedure rond de exploitatie van Hoorn City Tours. De eigenaren gaan de busjes zelf rondrijden tussen het station en het Oostereiland. Bewoners van de Westerdijk behoeven ophoging van de dijk niet te vrezen, omdat het Hoogheemraadschap andere plannen heeft voor de dijkversterking daar. Hoorn Events heeft voor de ontvangst van de tweeduizend Amerikaanse cruisegasten die in het voorjaar Hoorn bezoeken, adressen voor een uurtje koffiedrinken en kennis maken met de Nederlandse cultuur vastgelegd.

16: Eethuis 't Luifeltje.
16: Eethuis 't Luifeltje.
Karel Bergen sluit na 32 jaar Surinaams eethuis 't Luifeltje op de Roode Steen. In verband met bezuinigingen laat de overheid de ether ongemoeid. De actie van Statenlid Ed Wagemaker voor betere FM radio-ontvangst in onze regio blijft zo zonder effect. De gemeente geeft voor het zwemseizoen een vergunning af voor het exploiteren van een snackwagen op het strandje bij het Julianapark. Het Pinkstertoernooi van Voetbalvereniging HSV Sport kan doorgang vinden doordat wijkcentrum De Kreek een betaalbare plaats voor overnachting van deelnemende teams beschikbaar stelt. De prijs die de gemeente vraagt voor overnachting in de gebruikelijke sporthallen De Huesmolen, De Opgang en De Kers is ‘absurd hoog’. De politie en stadstoezicht gaan strenger toezien op het gebruik van alcohol in winkelcentrum De Huesmolen.

22: Kapelletje begraafplaats.
22: Kapelletje begraafplaats.
Op het kapelletje op de begraafplaats aan het Keern wordt een carillon van tien klokjes geplaatst als monument voor de 113 kinderen die daar tussen 1953 en 1969 zijn begraven en wier graven worden geruimd vanwege de aanleg van de Carbasiusweg. De melodie van het carillon zal 113 keer per jaar om 12.00 uur klinken. Bij het MAK Blokweer is een kapberg geplaatst, het resultaat van een leerwerkproject van het Horizon College. De toren van de Noorderkerk is zwaar aangetast door de bonte knaagkever en zwam/houtrot. Met herstelwerkzaamheden moet direct worden begonnen.