Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

juli

Ook in Hoorn groeit het aantal daklozen. In 2012 gemiddeld zes per nacht in de opvang dnoDoen, dit jaar is dat gegroeid naar 20 per nacht. De kosten van het bezoek van de koning en de koningin op 14 juni blijven binnen de begroting van € 80.000 waar de gemeenteraad mee akkoord ging. Wethouder Aart Ruppert overleeft een motie van wantrouwen die is ingediend door SP, GroenLinks, PvdA en Hoorns Belang. Het dossier daklozenproblematiek is al eerder overgenomen door wethouder Ronald Louwman. De fractie Van der Tuin gaat verder onder de naam Hoorn+ en zal zo ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Sinds 2011 wordt meest gebruik gemaakt van de gratis huwelijksceremonie op het gemeentehuis in Hoorn. Er is nu een wachtlijst van drie maanden. Werkzaamheden voor het bouwrijp maken van bedrijventerrein Zevenhuis zijn begonnen. Er wordt een plan overwogen voor aanleg van een wand met zonnepanelen langs de N23 waarmee laadpunten voor elektrische auto's kunnen worden gevoed. Negen jonge mensen voltooien in het Project Jongeren 0229 Bemiddeling BV hun opleiding tot jongeren die zorg dragen voor bemiddeling in de buurt en als hulp optreden bij rust handhaven tijdens evenementen waar veel jongeren zijn.

10: Fietscrossbaan.
10: Fietscrossbaan.
Aan de westzijde van De Strip ter hoogte van de Hoge Weere in de wijk Bangert en Oosterpolder is een tijdelijke fietscrossbaan aangelegd. De baan is openbaar, jongeren zorgen zelf voor het noodzakelijke onderhoud. De Vrienden van het Westfriesgasthuis ontvangen van de gemeente een Eenhoornzegel als waardering voor de inrichting van het Vriendenplein bij het centrum voor radiotherapie. De gemeente wil meewerken aan de nieuwe trend in steden: stadslandbouw op braakliggende terreinen, maar vindt dat initiatieven vanuit de bevolking moeten komen.

12: Strandpaviljoen Zeespiegel.
12: Strandpaviljoen Zeespiegel.
Strandpaviljoen Zeespiegel staat tot 12 augustus weer aan de Westerdijk. Wethouder Aart Ruppert (economische zaken) gaat in gesprek met eigenaren van vastgoed in de binnenstad over de hoogte van de huurprijzen. Vrees voor toename van de leegstand (nu 5,6% van de winkelpanden) door de crisis en de opkomst van internetwinkels is de aanleiding hiervoor. Burgemeester Onno van Veldhuizen roept inwoners van de stad op om een vermoeden van illegale hennepteelt (anoniem) te melden aan de gemeente. De proef met aanpassing van de verkeerslichten op de kruising Draafsingel / Pakhuisstraat / Messchaertstraat wordt beëindigd. De sportschoolbranche in Hoorn verzet zich tegen de vestiging van een concurrent in een pand op terrein Hof van Hoorn (Van Aalstweg). Exploitanten van snackbars, pizzakoeriers, havenwinkels en afhaalchinees ervaren omzetverlies nu de zondagopenstelling voor supermarkten een feit is. In het komend winterseizoen zullen de busjes van Hoorn City Tours niet volgens een reguliere dienstregeling rijden. Voor besteld vervoer zijn ze dan nog wel beschikbaar. Intermaris stelt drie beheersteams in Hoorn aan voor de wijken Centrum en Grote Waal, Risdam en Hoorn Noord en Kersenboogerd, Blokker en Zwaag. Behalve zorg voor de sociale huurwoningen wordt ook planmatig onderhoud van de wijken en complexen in de afspraken meegenomen. Scheuren en kuilen in het plaveisel achter de bouwhekken op het Hoofd bezorgen onrust bij de bewoners daar: het herstel van de kademuur is begonnen, het hoogheemraadschap ‘monitort’ de huizen en de Hoofdtoren continu. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente verhuist per 1 september naar het stadhuis op de Nieuwe Steen. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord betrekt dan het pand aan het Dampten. Na toch nog overleg met het MAK wordt het gebied in het noorden van het park Blokweer vrijgegeven als losloopgebied voor honden. De Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker onderzoekt de haalbaarheid van straatpastoraat in Hoorn, dat potentiële daklozen tijdig kan adviseren. De gemeente wijst een deel van wijkpark Risdammerhout aan als gedoogplek waar dak- en thuislozen van de nabijgelegen opvang zich overdag mogen ophouden.