Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

juni

De leden van de VVD in Hoorn kiezen Ronald Louwman als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het familiebedrijf in groente en fruit Hilal van de Turkse broers Tekin uit Medemblik verhuist na twintig jaar van het Nieuwland naar een drie keer zo groot pand aan de Veemarkt. ‘Kèèk op Hoorns verleden’, een groep op Facebook die oude foto's van Hoorn met elkaar deelt, organiseert een ontmoeting van deelnemers in schouwburg Het Park. In het komend zomerseizoen is er nog geen wifi als gratis aanbod van de gemeente in de Hoornse haven. Paul Müller wordt bij een vergadering van de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bewoners van de Drieboomlaan, Merensstraat en Binneblijfstraat pleiten, met steun van de fractie Tonnaer, voor behoud van hun woningen.

15: Welkom Willem-Alexander en Maxima.
15: Welkom Willem-Alexander en Maxima.
Vanwege onenigheid over het beleid inzake het aantrekken van elkaars jeugdspelers wordt de samenwerking van de Hoornse voetbalclubs in de ‘Hoornse Zes’ beëindigd. Daarmee vervalt het gedragsconvenant en het jaarlijks onderlinge toernooi. ‘Goed Volk’, een eerste verzameling verhalen over mensen en gebeurtenissen uit de (recente) geschiedenis van Hoorn, verschijnt. Oud journalist Ko Boos start er een nieuw ‘tijdschrift’ mee. Hollandia 2 wordt door een 1-4 overwinning op Sparta Nijkerk 2 de KNVB Algemeen Landskampioen Reserveteams 2013. De gemeenteraad gaat akkoord met het collegevoorstel om het aantal koopzondagen met vier uit te breiden. Levensmiddelenzaken mogen elke zondag open zijn.

20: Winkelcentrum De Huesmolen.
20: Winkelcentrum De Huesmolen.
Een feestzaal voor allochtone groepen kan worden ingericht in een pand op De Oude Veiling, mits voldaan wordt aan voorwaarden die de gemeenteraad daarvoor stelt. Overlast van daklozen in de wijk Risdam-Zuid wordt aangepakt met nieuwe maatregelen en voorzieningen en het plan om zeven containerwoningen beschikbaar te stellen. Die komen er pas over drie jaar. Drieduizend mensen bereiden koning Willem-Alexander en koningin Maxima een uitbundig welkom in het centrum van de stad op de route Grote Oost - Roode Steen. Tegen de gewekte verwachtingen in wordt een terras op het complex Oostereiland niet op de binnenplaats, maar aan de waterkant ter hoogte van de entree van de Cinema gepland. Het Museum van de Twintigste Eeuw en Cinema Oostereiland maken daartegen bezwaar.
22: Boek ‘Coen en zijn tijd’.
22: Boek ‘Coen en zijn tijd’.
Het college gaat akkoord met de eerste fase van een plan voor herstructurering van het 30 jaar oude winkelcentrum De Huesmolen: de gracht zal worden gedempt. Na een proces van vijf jaar kan Transportbedrijf Moeijes in Zwaag op de Factorij uitbreiden met twee grote parkeerterreinen. De PvdA in Hoorn stelt voor een nieuwe Rede van Hoorn aan te leggen. Daarmee ontstaat een alternatief voor het afmeren van salonschepen bij het Oostereiland. Voor het eerst in de geschiedenis daalt in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor het aantal nieuwe patiënten in het Westfriesgasthuis. De groei van fonteinkruid in het Markermeer is ook voor de bereikbaarheid van de Hoornse haven een probleem. Vooralsnog vindt de gemeente dat Rijkswaterstaat voor voldoende maatregelen dient te zorgen. Egbert Ottens presenteert zijn boek ‘Coen en zijn tijd’. Met een grote variatie in het programma-aanbod en een verscheidenheid aan locaties zijn de Hoornse Stadsfeesten weer een groot succes.

24: Veteranenmonument.
24: Veteranenmonument.
Tijdens de Veteranendag wordt het veteranenmonument op het Oostereiland onthuld. Het is een ontwerp van Frank Halmans in opdracht van Stichting Veteranen Hoorn. De gemeente gaat strenger controleren op uitkeringsfraude. Daarvoor is nu nieuwe wetgeving beschikbaar. De gemeenteraad verzoekt in een brief aan de provincie om de inzet van kleinere bussen op buslijn 14 om de overlast door zwaar verkeer in de binnenstad te beperken. Fractie Tonnaer stelt voor om de sportvelden op de Nieuwe Steen beschikbaar te houden voor scholen en voor Rugby Club West-Friesland. De nieuwe overheidsorganisatie RUD Noord-Holland Noord vestigt zich in Hoorn. In het gebouw Werk en Inkomen aan het Dampten zullen vanaf 1 oktober 140 ambtenaren werkzaam zijn. Wethouder Ronald Louwman (VVD) neemt het dossier Daklozenopvang in Hoorn over van zijn collega Aart Ruppert (VOC Hoorn).