Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

november

Als eerste in de Kop van Noord-Holland is de bibliotheek van o.b.s. Het Fluitschip gekoppeld aan de openbare bibliotheek. Vanaf 15 november volgen zestig leerlingen van basisscholen uit Hoorn en omgeving elke vrijdagochtend gedurende twee uur lessen die gegeven worden door leerlingen en oud-leerlingen uit de bovenbouw van het vwo van de Openbare Scholengemeenschap. Slimme leerlingen uitgedaagd…
De gemeente wil de situatie dat de Vereniging Oud Hoorn vertegenwoordigd is in de monumentencommissie wijzigen. De voorkeur gaat uit naar een burgerlid dat niet per sé actief hoeft te zijn bij Oud Hoorn. Na in de huidige raadsperiode als fractievoorzitter van VOC Hoorn en fractielid van Hoorns Belang te hebben gefunctioneerd gaat gemeenteraadslid Joke van der Meij nu verder als Hoorn Lokaal. De gemeente wil het systeem van de reclamebelasting (in 2009 ingevoerd) evalueren en overweegt de instelling van een ondernemersfonds dat gevoed wordt door een opslag op de onroerende zaakbelasting voor bedrijfspanden. Als uitkomst van het jaarlijkse GGD-onderzoek ‘gezondheidsmonitor’ worden inwoners van Hoorn geschetst als tevreden, maar wel vaak met overgewicht. Steentijdman ‘Cees’, de oudste man van Noord-Holland (2500 v. Chr.), is levensecht gereconstrueerd en wordt voor het eerst gepresenteerd in het Westfries Museum.

12: De Oude Veiling.
12: De Oude Veiling.
Met het in gebruik nemen van de dynamische afsluiting van het bedrijventerrein wordt de renovatie van De Oude Veiling afgerond. Na vier jaar werken en vijf miljoen euro investeren is het oudste bedrijventerrein van Hoorn klaar voor de toekomst. De ondernemers in de Hoornse binnenstad zullen op zestien koopzondagen de winkels openen. Als blijkt dat meer ondernemers op de overige zondagen ook open gaan passen zij zich aan. Winkeliers op het Hof van Hoorn en ondernemers op de bedrijventerreinen kiezen wel voor 52 koopzondagen. De keuzevrijheid leidt tot een divers beleid. In de algemene raadscommissie wordt de Havenvisie 2013-2025 besproken, waarin zaken als voorzieningen in de haven, beleid aangaande riviercruiseschepen en het Centrum voor Varend Erfgoed aan de orde komen. De Stimuleringsregeling Restauratie Monumenten loopt na vier jaar ten einde. Het college wenst de regeling niet voort te zetten. De fractie van de PvdA stelt hierover vragen. De gemeente laat nu en dan een rapport samenstellen waarin wordt nagegaan hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Volgens het laatste rapport zijn de beveiligingsmaatregelen op orde. Nico van Til wordt bij zijn afscheid als bestuurslid van Bouwend Nederland benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het plan voor het combineren van de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam met de aanleg van fiets- en wandelpaden op de dijk wordt door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland met enthousiasme ontvangen. Door de aanleg van ‘stil’ asfalt op De Weel kan de aanleg van geluidschermen daar bij de aanleg van de Carbasiusweg worden voorkomen. De bewoners kiezen daarvoor. De gemeente Hoorn ziet af van het dreigement om uit het Recreatieschap Westfriesland te treden als dit niet bereid is de aanleg van het stadsstrand bij de Grote Waal te betalen. Voorwaarde is dat het schap de efficiencywinst van de komende tijd aan de zeven gemeenten zal uitkeren. Burgers krijgen de gelegenheid om waardevolle bomen in de openbare ruimte aan te melden bij de gemeente, die worden opgenomen als aanvulling op de bestaande lijst van monumentale bomen.

19: Sloop bloemenkiosk.
19: Sloop bloemenkiosk.
De verkoop van bloemen door Evert Nannings op de hoek Spoorsingel /Koepoortsweg is na vijftig jaar gestopt. De kiosk/container wordt verwijderd en maakt zo plaats voor de nieuwbouw van een snackbar. Cees de Steentijdman trekt in de korte tijd dat hij in het Westfries Museum staat ten toon gesteld 2500 bezoekers, ruim drie keer zo veel als gewoonlijk in die periode. Het Leger des Heils start in de voormalige half open gevangenis aan het Keern in mei 2014 een sociaal pension voor zo'n 25 mensen. In Hoorn staan bovengemiddeld veel kantoor- en winkelpanden leeg. De gemeente overweegt maatregelen om het bestaande winkelgebied te verkleinen en wil naar oplossingen zoeken voor de verschillende bedrijfsgebieden. Mark Min van Raad Architecten uit Oosterblokker wint de eerste prijs in de prijsvraag van het Architectuurcentrum Hoorn naar ideeën voor de Grote Kerk en het Kerkplein.

23: NS-station Hoorn.
23: NS-station Hoorn.
Op en rond de perrons van het NS-station Hoorn worden camera's geïnstalleerd. De huidige zendmasten in Hoorn bieden onvoldoende dekking voor mobiele telefonie. Overleg van de gemeente met providers levert geen verbetering op. Politieke partij Hoorns Belang stelt vragen aan het college aangaande gesignaleerde leegstand van kantoren en winkels in de binnenstad en de plannen voor de Poort van Hoorn, die zij achterhaald acht. Pas vijf maanden actief in zijn eigen restaurant aan de Oude Doelenkade en toch al een Michelin ster voor topkok Lucas Rive: een mooi vervolg in zijn carrière. De gemeenteraad wil dat verkeersminister Schultz de verslechtering van de dienstregeling tussen Amsterdam en Enkhuizen rond middernacht terugdraait. De familie Magnani ontvangt de jaarlijkse monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn vanwege de restauratie van Grote Oost 38. De gemeenteraad stelt een nieuwe parkeerverordening vast. In de nieuwe parkeerautomaten kan alleen met pinpas worden betaald en dient het kenteken van de auto ingevoerd te worden. De tarieven worden niet verhoogd.
27: Monumentenprijs voor Grote Oost 38.
27: Monumentenprijs voor Grote Oost 38.
Het college stelt een nieuw programmaplan voor de Grote Waal op. In de komende vier jaar zullen verbeteringen op het gebied van wonen, werken en leefomgeving worden nagestreefd. De Publicatiestichting Bas Baltus presenteert het boek ‘Van de West naar het Oosten gezien’. Het vertelt over de bouw- en gebruikersgeschiedenis van het monumentale pand Binnenluiendijk 2. De Hoornse Reddingsbrigade Notwin bestaat 40 jaar. Zij viert dat met een receptie, een kindermiddag en een feestavond. Muziekschool Gerard Boedijn richt zich met nieuw cursusaanbod nadrukkelijk ook op volwassen publiek. Na meer dan 15 jaar nemen Marian Schumacher en Cor Kooijman afscheid als vrijwilliger voor de woord- en communiediensten in de Koepelkerk. Het beleid van het bisdom staat die niet meer toe.