Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

september

Het nog te bouwen sportcomplex voor de WFHC Hoorn krijgt als naam ‘Det de Beus’, een eerbetoon aan de onlangs overleden ex-international die een aantal jaren bestuurslid was bij de Hoornse hockeyclub. Kunstenaar Boxie voltooit met hulp van zo'n 25 kinderen een wandvullend schilderij in de hal van het Westfriesgasthuis. De groep vrijwilligers van de Hartstichting die in Hoorn al twintig jaar in de ‘Hart- en Vaatgroep’ actief zijn en patiënten bij opname met ernstige hartklachten in het ziekenhuis bezoeken, ontvangt een Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn. De gemeente gebruikt voortaan in de gemeentelijke stukken en berichtgeving de spelling zonder streepje in de naam van de regio Westfriesland. Voor haar 25-jarige inzet voor gemengd koor De Hoeksteen ontvangt Tiny Leijdekker-Meijssen de zilveren Gregorius speld. In het Verkeersplan Havengebied worden diverse varianten om sluipverkeer door het gebied te weren voorgesteld. De gemeente gaat daarover in overleg met de bewoners. Gemeente Hoorn, RaboBank Hoorn-Midden West-Friesland en Startwijzer presenteren de pilot Eerste Hulp Bij Ondernemen om ‘ondernemers in zwaar weer’ bij te staan. De gemeente neemt deel aan samenwerking van West-Friese gemeenten om een nieuw contract af te sluiten voor de levering van gas. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure gestart. In de bibliotheek in de Wisselstraat wordt een Leescafé ingericht. Zorggroep Philadelphia regelt de personele bezetting. 12: Affichemuseum.
12: Affichemuseum.
Onder voorwaarde dat vóór 1 juli 2014 de gemeenteraad een besluit neemt voor de aanleg van een fietsroute met twee tunnels van het Keern naar de binnenstad kent de provincie Noord-Holland een subsidie van 5,1 miljoen euro toe. Houder van twee Olympische titels en twee wereldtitels judo Willem Ruska wordt na veertig jaar toch opgenomen in de Hall of Fame van de internationale judofederatie. Robert Vinkenborg stelt zich kandidaat als lijsttrekker van een op te richten nieuwe partij die mee wil doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor de tiende keer worden de Hoornse Havenconcerten georganiseerd. Wederom met groot succes. Tweeënvijftig jaar inzet voor zijn club Zwaluwen '30 is aanleiding om Bram Jongkees nog eens te waarderen: hij wordt benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Klaas de Hart stopt na 20 jaar als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Hoorn. Met hem treedt ook de rest van het bestuur af. De VVN houdt zich aan de maximumtermijn die voor bestuursleden geldt. Het project Kamers met Kansen, zelfstandig wonen met begeleiding voor jongeren, gaat van start. Het is het 60e project in het land. De gemeente vraagt per 1 januari 2014 huur voor het monumentale pand aan het Grote Oost waarin het Affichemuseum al tien jaar gratis is gehuisvest. Voor het museum is die last te hoog. Een oplossing is nog niet voorhanden. De gemeente verdeelt 1 miljoen euro als stimulans voor de lokale economie: vijf restauratieprojecten van elk € 50.000 en de rest verdeeld over 18 projecten. Met ingang van het nieuwe jaar hanteert de horeca in Hoorn de bepalingen in de dan van kracht geworden nieuwe Drank en Horecawet. Jongeren onder 18 jaar krijgen geen toegang tot de cafés (controle aan de deur…). In het weekeinde geen toegang tot de cafés na 01.00 uur.

14: Sloop Sterflats.
14: Sloop Sterflats.
De sloop van de E-blokken van de Sterflats in de Grote Waal gaat van start. De tribune langs het hoofdveld van v.v. Hollandia krijgt de naam Klaas van Kalkentribune. De vereniging waardeert zo de ‘onvoorwaardelijke steun’ van de erevoorzitter. Magazijn Krop (sinds 1949 daar gevestigd) verlaat het pand op de Veemarkt. Het voorstel van Bureau Berenschot betreffende het citymanagement in Hoorn is voor het college onacceptabel vanwege de hoge kosten. Een aangepast voorstel wordt in de raadscommissie besproken. Raadslid Sijmen van der Meer van Hoorns Belang wijst het college op ‘een ongewenste uitzonderingspositie’ die de gemeente dreigt in te gaan nemen op het gebied van het beleid inzake koopzondagen. De regio besluit tot ruimhartigheid die Hoorn kan benadelen. Coffeeshop Blue Tomato op bedrijventerrein Hoorn 80 gaat open. De gemeente boekt € 750.000 af op de grond voor in totaal 170 woningen die in de periode tot 2015 in Bangert en Oosterpolder worden gebouwd.

17: Magazijn Krop.
17: Magazijn Krop.
De sluitingstijden voor evenementen worden aangepast: zondag t/m donderdag sluiten om 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag om middernacht, met een uitlooptijd tot 01.00 uur waarin geen alcohol meer geschonken mag worden. De kinderkledingbank wordt gebruikt door 800 kinderen, een aantal dat verhuizing naar een groter onderkomen binnen het voormalige Philipsgebouw aan de Holenweg noodzakelijk maakt. Met het luiden van de herstelde klok uit 1606 wordt de ‘spoedrenovatie’ van de toren op de Noorderkerk aan het Kleine Noord afgesloten. Hoorn hoort na 150 jaar weer het geluid van deze klok. De gemeente presenteert vijf varianten voor oplossingen om overlast van doorgaand verkeer in het havengebied tegen te gaan. 85 essen en esdoorns op het eiland in het Muntpark in de Kersenboogerd zullen worden gekapt om het kunstwerk Gouden Naald daar weer zichtbaar te maken. Ruud Dijksma ontvangt bij zijn afscheid als vrijwilliger bij Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker de erepenning van de gemeente Drechterland, die de tekst draagt:’onze waardering is grenzeloos’. De Raad van Kerken in Hoorn oppert het idee om een straatpastor aan te stellen voor de begeleiding van ‘de groeiende groep mensen die overleven aan de onderkant van de samenleving’. CDA-leden wijzen Michiel Pijl aan als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2014. Het college besluit dat het Pietershof eigendom blijft van de gemeente en niet wordt overgedaan aan de Vereniging Hendrick de Keijser. Als er een definitieve oplossing is voor de opvang van zorgmijdende daklozen zal per 1 mei a.s. de nachtopvang aan Scheerder sluiten. Broeder Dirk Bakker ofm (Franciscaner Minderbroeder) viert zijn 60-jarig kloosterjubileum. Hij neemt afscheid van de regio en verhuist naar Wijchen.