Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

april

4: Kade Hoofdtoren.
4: Kade Hoofdtoren.
Het gebouw van Stichting Cultureel Centrum De Plataan in Zwaag is gerenoveerd. De gemeente waardeert de voorziening, die door de dorpsgemeenschap zelf wordt gerund, met een Eenhoornzegel van € 750. De Katholieke Bond voor Ouderen KBO Hoorn bestaat 60 jaar. De gemeente onderzoekt met de initiatiefnemers en bewoners langs de Westerdijk of het mogelijk is daar een permanent horecapaviljoen te realiseren. Het hoogste punt van de nieuwbouw van het Westfriesgasthuis wordt bereikt. Geen (pannen)bier op de bouwplaats, wel een cadeaubon voor de bouwvakkers. Aan voorbereidend werk voor de Carbasiusweg en tunnel onder het spoor heeft de gemeente al vijf tot zes miljoen euro uitgegeven, zo zou blijken uit een vertrouwelijk memo waar gemeenteraadsleden over willen beschikken. De kade tussen de Hoofdtoren en het Oostereiland is gerenoveerd en in gebruik genomen. De rechtbank in Den Haag bepaalt dat de claim van de gemeente Hoorn op een vordering wegens ‘verborgen gebreken’ bij de aankoop van het Oostereiland onterecht is. Met deze tegenvaller van 2,5 miljoen euro heeft de gemeente al rekening gehouden in de exploitatie. Tot eind mei doen zo'n 500 riviercruiseschepen de Hoornse haven aan. Dat brengt 100.000 toeristen in de stad. ‘Allemaal ambassadeurs…’, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen.


5: Riviercruiseschepen.
5: Riviercruiseschepen.
In een geheim memo krijgen de gemeenteraadsleden informatie over wat er tot nu toe is uitgegeven aan de tunnel die er niet komt. Roger Tonnaer wil dat er een debat komt over deze situatie. De Hoornse VVD vindt dat gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd. Samenwerking van de zwembaden in gemeente Hoorn en gemeente Medemblik levert de abonnementhouders korting op in de baden van de andere gemeente. Het voortbestaan van het Affichemuseum is voor de komende tien jaar gegarandeerd. Het pand heeft een nieuwe eigenaar, die de renovatie betaalt en het museum onder de bestaande condities als gebruiker accepteert. Woningcorporatie Intermaris verhoogt per 1 juli de huur voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.085 per jaar. Met deze extra inkomsten kan de verhuurderheffing van de overheid deels worden betaald. Op verzoek van het parochiebestuur is de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk aan het Grote Noord (Koepelkerk) geen hoofdkerk (A-status) meer. Dit geeft meer speelruimte om de functie van stadskerk beter te benutten. De enige kerk met A-status van de Matteusparochie Hoorn is nu de St. Martinuskerk in Zwaag. Met 1575 kinderen als deelnemer aan de jaarlijkse Unicef-loop bereikt de organisatie in Hoorn, als grootste in het land, een nieuw record. De vijf partijen die in overleg zijn over de vorming van een coalitie, melden in een persbericht dat de Carbasiustunnel in de komende gemeenteraadsperiode niet zal worden aangelegd. De rechtbank Noord-Holland, het Westfries Museum en de Rijksgebouwendienst komen overeen dat de eeuwenoude wandklok in het kantongerecht aan het Grote Oost verhuist naar het Westfries Museum. Door reorganisatie bij de rechtbank verlaat het kantongerecht deze zomer de stad. Bewoners van het Visserseiland klagen over de bussen die toeristen vervoeren voor de cruiseschepen. Nog steeds is er geen oplossing voor de hopeloze verkeerssituatie die telkens ontstaat als de bussen passagiers halen en brengen.

16: Bussen met toeristen.
16: Bussen met toeristen..
Stichting Stadsherstel vraagt de gemeente om toestemming voor het vestigen van een cultureel centrum in de voormalige r. k. St. Michaëlkerk aan de Westerblokker. Deze wordt gerestaureerd. De torenspits wordt, volgens origineel bestek, opnieuw op het gebouw geplaatst. De opvang voor daklozen aan het Dampten zal pas in januari 2015 klaar zijn. Tot zo lang blijft de opvang aan de Scheerder in de Risdam open. De gemeente wint een kort geding over de gunning van de bouw van het WFHC hockey complex aan het Keern langs de A7. Bouwbedrijf BAM krijgt de opdracht. De velden zullen in september klaar zijn, het clubgebouw in januari. Vmbo-school d'Ampte bereidt een ingrijpende renovatie in het schooljaar 2015-2016 voor door aanpassingen van de zogeheten praktijkpleinen in de school in dit jaar al uit te voeren. Brasserie Velius, op de hoek Gedempte Turfhaven / Nieuwland, wordt officieel in gebruik genomen. Voormalig eigenaar van restaurant Cosy op deze plek, Ton Cuppens, verricht de openingsceremonie.

21: Brasserie Velius.
21: Brasserie Velius.
Onder de leden van de PKN Hoorn-Blokker-Zwaag bestaat grote ongerustheid over het mogelijk ‘afstoten’ van de Noorderkerk. Een commissie doet onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties. De Hoornse kermis inclusief Lappendag wordt opgenomen op de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed die het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed samenstelt. De Hoornse kermis wordt al in 1446 vermeld in de annalen. David Verschoor (14) verzorgt radio- en tv- programma's voor Radio Hoorn en Hoorn TV. Hij krijgt hiervoor het gemeentelijk Jeugdlintje, uitgereikt door de burgemeester. De wielerronde Hartje Hoorn wordt om organisatorische redenen door de wielerunie uit het programma geschrapt. De ABN Amro sluit het kantoor aan de Koopvaarder 3. Alleen het kantoor op Veemarkt 6 blijft nog in gebruik. Lintjesregen in Hoorn. Onderscheiden worden Wim van Hilten en echtpaar Jan en Wikky Tigchelaar als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan Wempe, Hick Stam, Cees van Langen, Arthur Hergarden, Willem Heins, Frans van Iersel, Frits Bouwman, Leo Peetoom, Siem Besseling, Afra van Kleef-de Haan, Corry de Krijger-Bogers en Herman Huberts worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Robbert van Dijkhuizen en Tijmen de Haan ontvangen het Jeugdlintje. De eerste keer Koningsdag wordt in Hoorn op de traditionele wijze gevierd met vrijmarkt. Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid / Nieuwe Steen stelt voor in wijkpark Risdammerhout een oogstpark en een natuurspeeltuin in te richten als reactie op de gevolgen van overlast door een groep daklozen. Stichting Eetbaar Hoorn i.o. gaat van start met stadslandbouw. Een plek bij het park MAK Blokweer en een braakliggend terrein langs de IJsselweg zijn de eerste lokaties voor gezamenlijk beheer en uitwerking van de thema's Sociaal, Gezond&Duurzaam en Ruimtelijke Kwaliteit.