Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

februari

Ondernemers in winkelgebied Hof van Hoorn pleiten voor aanpassing van de regels voor vestiging van nieuwe winkels. De minimumnorm van 1000 m2 werkt niet meer. Er staan nu negen grote winkelruimtes leeg. Ook nu de kosten van de eerste fase van het project Poort van Hoorn oplopen tot 59 miljoen euro door uitbreiding met de tunnels onder de Provincialeweg en de spoorwegovergang in het Keern, blijkt een meerderheid in de gemeenteraad voorstander van de plannen. De Pachtkamer, onderdeel van het kantongerecht in Hoorn, houdt de laatste vergadering in het pand aan het Grote Oost. De rechtbank reorganiseert. Na de komende zomer zullen rechtszaken aan de rechtbank in Alkmaar voorgelegd moeten worden. De Pachtkamer verhuist alvast. Archeoloog van Hoorn Michiel Bartels vestigt aandacht op de mogelijk grootste verzameling van historische schatten in Europa: de bodem van de oude Zuiderzee. Bezorgdheid over de toekomst van onderwaterarcheologie daar ontstaat nu de Rijksoverheid deze taak overdoet aan de gemeenten. Om het behoud van het Foreestenhuis op het Grote Oost 43 een steuntje in de rug te geven wordt op 16 februari een Kerkenveiling gehouden. Hick Stam is veertig jaar lid van het St. Janskoor. Hij ontvangt de Gregoriusspeld tijdens de kerkdienst in het Westfriesgasthuis. Het appartementengebouw De Markant, op de plaats van voorheen steenhouwerij Vogelpoel op de Westerdijk, wordt opgeleverd.

6: Appartementengebouw De Markant.
6: Appartementengebouw De Markant.
Onder meer vanwege zijn verdiensten als oprichter van het Hospice Dignitas wordt Johan Kwast bij de viering van het 10-jarig bestaan ervan benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. GroenLinks betrekt tijdelijk een leegstaand winkelpand op de Gedempte Turfhaven om vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart worden gehouden, promotie activiteiten te ontwikkelen.

8:GroenLinks.
8: GroenLinks.
De werkzaamheden voor de aanleg van de begraafplaats Zuiderveld in Blokker zijn begonnen. Door een vertraging in de aanbestedingsprocedure zullen de velden op het nieuwe hockeycomplex aan het Keern later dan gepland worden opgeleverd. Door een bijdrage van € 490.000 van de BankGiroLoterij kan de Stichting Museumstoomtram Hoorn - Medemblik het stationsgebouw in Hoorn doen uitgroeien tot een volwaardig museum. Het in automatisering gespecialiseerde bedrijf Rolan Robotics in Zwaag ontvangt de Westfriesland Méér Prijs 2013. De Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn acht de kosten van aanpassing van het voormalige Missiehuis aan de Berkhouterweg te hoog. De plannen om s.g. Werenfridus daar te huisvesten zijn van de baan.

15: Voormalig Missiehuis.
15: Voormalig Missiehuis.
Omdat de kermis in de Kersenboogerd naar het oordeel van de winkeliersvereniging te groot is geworden en daardoor zijn doel voorbij schiet, wordt het evenement na 15 jaar niet meer georganiseerd. Kleinschalige activiteiten genieten de voorkeur. Cardioloog Dick Basart neemt na 25 jaar afscheid van het Westfriesgasthuis en gaat met pensioen. Acht van de dertien politieke partijen in Hoorn presenteren zich gezamenlijk in een leegstaand winkelpand in de Lange Kerkstraat. Ondanks protest van bewoners worden in verband met de reconstructie van De Weel op korte termijn tientallen platanen gekapt. Na de start met 17 AED apparaten in 2010 beschikt Burger AED in Hoorn nu over 38 stuks, verspreid in de stad gesitueerd. Er moeten er nog 30 bij komen voor een optimale dekking. De gemeente komt met Muziekschool Gerard Boedijn, kunstcentrum De Blauwe Schuit, de Bibliotheek Hoorn en Manifesto overeen om plannen voor een centrum voor kunst en cultuur in het stationsgebied te ontwikkelen. De gemeente laat onderzoek doen naar de behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Zo geeft zij meer aandacht aan het voorkómen van problemen. De renovatie van winkelcentrum De Huesmolen gaat dit jaar van start. Als eerste ingrijpende verandering wordt in de komende zomer de gracht gedempt.

24: Winkelcentrum De Huesmolen.
24: Winkelcentrum De Huesmolen.