Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

juli

Afspraken van het college met Leekerweide over nieuwbouw aan het Dampten zijn zodanig dat van die nieuwbouw niet kan worden afgezien. Over de realisatie van de Carbasiusweg en de tunnel bestaat grote onzekerheid, die echter hier geen rol speelt. Het huidige pand De Makerij wordt nog niet gesloopt.

1: De Makerij.
1: De Makerij.
De opleiding Oogheelkunde in het Westfriesgasthuis wint de eerste prijs bij de Beste Coschapverkiezing 2014, die georganiseerd wordt door de Amsterdamse geneeskunde studentenvereniging. Andere afdelingen van het ziekenhuis worden genomineerd. Carla Witte, huisarts in Hoorn, krijgt de eerste prijs als huisartsopleider. In de JT bioscoop op de Blauwe Berg wordt de eerste voorstelling gedraaid, in 3D natuurlijk, met het geluid van Dolby Atmos. 13: Spits Michaëlkerk.
13: Spits Michaëlkerk.
Zo'n 250 bezoekers laten een volle ideeënbus achter na de informatieavond in schouwburg Het Park over het stadsstrand dat hier voor de kust zal worden aangelegd. Het tijdelijk horecapaviljoen Zeespiegel gaat voor het derde zomerseizoen in bedrijf. De initiatiefnemers presenteren een plan voor een permanente voorziening, niet òp, maar ìn de Westerdijk. Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum OPDC aan de Johan Poststraat wordt opgeheven. De reguliere scholen gaan nu zelf deze speciale vorm van onderwijs bieden. De veertigste editie van de Unicefloop in Hoorn (de grootste van het land) brengt € 50.000 op. Coffeeshop Blue Tomato op industrieterrein Hoorn80 kan in afwachting van de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State open blijven. Op de voormalige Michaëlkerk aan de Westerblokker wordt de toren met spits weer geplaatst als eerste stap in de renovatie van het kerrkgebouw door Stichting Stadsherstel. De gemeente stemt in met een verzoek om een islamitische basisschool op te nemen in het plan van nieuwe scholen. Met een werkbezoek van minister Opstelten van Justitie aan de wijk Kersenboogerd start het Provinciaal Preventieproject de Buurtauto Stop Woninginbraken. In de wooncomplexen van Intermaris worden de technische installaties van de liften vervangen. De liften kunnen weer dertig jaar mee.

29: Dijkverzwaring.
29: Dijkverzwaring.
Het bestuur van de vereniging Oud Hoorn pleit in een brief gericht aan de gemeente Hoorn, het hoogheemraadschap en de provincie voor een sobere uitvoering van de geplande dijkverzwaring zonder extra bebouwing voor horeca op, of zelfs in de dijk. De directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw en de voorzitter van de vereniging Oud Hoorn uiten ernstige kritiek op het beleid van de VVV in Hoorn.

31: VVV Hoorn.
31: VVV Hoorn.
De werkloosheid onder de volledige beroepsbevolking in Hoorn is sinds februari van dit jaar gedaald van zes naar vijf procent.(Bron: CBS).