Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

maart

De Stichting Stadsherstel en de Stichting Behoud Doopsgezinde Kerk kopen gezamenlijk het dubbelpand op de hoek Grote Oost / Schoolsteeg. Dan kan er voor minder-validen een toegang tot het Foreestenhuis gemaakt worden. Verder ontwikkelt Stadsherstel er een aantal huurwoningen. Daarvoor schiet de vereniging Oud Hoorn te hulp met een renteloze lening voor tien jaar.

1: Dubbelpand.
1: Dubbelpand.
De groei van het aantal ww-uitkeringen van januari 2013 naar januari 2014 bedraagt in Hoorn 19%. Hiermee staat de gemeente in West-Friesland op de derde plaats achter Stede Broec en Enkhuizen met resp. 10,9 en 14,5%. Carnavalsvereniging De Blockeniers bestaat 44 jaar. Met ‘Wij vieren lekker carnaval’ winnen de Plopkoppen de eerste prijs in de optocht van Het Masker in Zwaag. Duizenden toeschouwers zien ruim vijftig wagens door de straten trekken. Het vuilwaterriool in Hoorn wordt ingrijpend gemoderniseerd. De kosten, 8 miljoen euro, worden gedeeld door de gemeente en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeente kondigt aan hard op te gaan treden tegen drankverstrekking aan jongeren. De naleving van de alcoholwet in de regio West-Friesland blijkt ‘dramatisch’ te worden nageleefd. Hoorn zet nu zes controleurs in. Zij houden hun bonnenboekje gereed…
De omgeving van De Uitspanning in Blokker wordt al weken geteisterd door een spreeuwenplaag. De ‘vogels van het jaar 2014’ schuilen voor de nacht in een coniferenhaag. Tegen de beschermde vogelsoort kan niet worden opgetreden. De Schipper-Oosterkerkprijs 2014 wordt toegekend aan Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Middels een petitie wordt vanuit de Grote Waal actie gevoerd tegen de door de gemeente aangekondigde kap van bomen aan de Weel ten behoeve van de Carbasiustunnel. Een koker met daarin een document dat uitleg geeft over wat vroeger de Oosterpoort was, wordt aangebracht bij de brug tussen het Kleine Oost en het Grote Oost. Op een stalen plaat zijn de contouren van de oude poort die daar eerder stond, zichtbaar gemaakt. Het project is een initiatief van kunstenaar Henk de Rover en architect Mark Koning.

5: Koker Oosterpoort.
5: Koker Oosterpoort.
Op initiatief van de Nadine Foundation zal naast het crematorium aan de Berkhouterweg een monument (Vlinderrots) worden geplaatst waaraan op vlindervormige stalen plaatjes de namen van slachtoffers van zinloos geweld bevestigd zullen worden. Omdat zij niet betrokken worden bij het opstellen van een toekomstvisie voor de protestantse kerken in Hoorn leggen bestuur en vrijwilligers van de Stichting Behoud Hervormde kerk Zwaag hun functie neer. Een deskundige stelt vast dat er twee vogelparen nestelen in bomen langs de Weel. De voorgenomen bomenkap wordt uitgesteld tot het najaar van 2014. Viervoudig wereldkampioen kickboksen K1 Ernest Hoost (48) bereidt zijn rentree in de vechtsport in Nagoya (Japan) voor met een gevecht op 23 maart tegen Thomas Stanley (49). De gemeente Hoorn en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken aan de realisatie van een stadsstrand en boulevard. Zij tekenen daartoe een intentieverklaring. De gemeente kent theater Het Pakhuis een bedrag van € 40.000 toe voor de renovatie van het monumentale pand aan Onder de Boompjes. Vader en zoon Eppo (1933) en Onno (1962) van Veldhuizen, resp. oud-burgemeester van Oss en burgemeester van Hoorn, bekleden voor één dag de functie van directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw en geven met een rondleiding kleur aan de viering van het 20-jarig bestaan er van. Gerard Breed neemt na 35 jaar afscheid als etaleur in de stad en gaat met pensioen. Ruim driehonderd leerlingen van 12 verschillende scholen wonen in de schouwburg de presentatie bij van het boek ‘Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de woordenschat’. Onder leiding van Cynthia van Stiphout hebben zij het samen geschreven. Met een officiële eerste vaart met het pontje wordt het speeleiland in het Muntpark in de Kersenboogerd in gebruik genomen. De Dance Formatie Double V A-team uit Hoorn behaalt in het Topsportcentrum Almere voor de veertiende keer het nationaal kampioenschap. De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn heeft op 17 februari de aanbesteding gestart van nieuwbouw bij scholengemeenschap Copernicus. Het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra constateert dat door de eisen gegadigden uit de regio geen kans maken. De fractie van GroenLinks tekent hiertegen protest aan en vraagt het college of het bereid is er voor te zorgen dat de aanbestedingsprocedure opnieuw gestart wordt. Bamboespecialist Moso International BV wordt het eerste bedrijf dat zich vestigt op bedrijventerrein Zevenhuis. Het stalen kunstwerk van Groninger kunstenaar Gjalt Blauw krijgt een plaats op de landtong van het Visserseiland. Het is het negende werk dat door de stichting In Den Beginne naar de Hoornse kust gebracht is.

19: Kunstwerk.
19: Kunstwerk.
Het plein van Daltonschool De Tweemaster wordt als eerste Schoolplein 14 (een initiatief van de Johan Cruijff Foundation) in Hoorn in gebruik genomen. Oud-leerling Ernesto Hoost, meervoudig wereldkampioen kickboksen, kwam er voor naar school terug. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen dertien partijen mee. 52,3% van de stemgerechtigden kiezen voor 12 parijen één of meer kandidaten. Met vijf zetels is de PvdA de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad. Zij start de coalitiebesprekingen onder het motto ‘Het moet anders in Hoorn’. Als enige Nederlandse inzending wint het Westfries Museum de EU-prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra prijzen van 2014 met het project rond Jan Pieterszoon Coen. In samenwerking met de Stichting Netwerk organiseert woningstichting Intermaris in de Grote Waal een workshop moestuinieren. Naar verwachting zullen deelnemers in 2015 op eigen kracht verder gaan met de moestuin achter basisschool Jules Verne. Hoorn Events organiseert een drietal nachtwandelingen onder leiding van een gids in de binnenstad. Burgemeester Onno van Veldhuizen verricht de officiële opening van de vernieuwde en uitgebreide brandweerpost Blokker aan de IJsselweg. Vanaf half april zijn in de haven bij Kaap Marina (nabij het park aan de Schellinkhouterdijk) veertien boxen beschikbaar voor bootbezitters. Ook voor anker gaan in de beschutting van de haven is mogelijk. De spoedzorgafdeling van het Liornehuis wordt gesloten. Deze zorg wordt overgenomen door verpleeghuis De Hoge Hop, waardoor daar een bewonersafdeling moet wijken.

26: De Hoge Hop.
26: De Hoge Hop.
Bij hun afscheid als gemeenteraadslid worden Johan van der Tuin (Hoorn+) en Han Wolthuis (VOCHoorn) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het idee Kinderzwerfboek slaat aan in Hoorn. Er zijn inmiddels drie ‘stations’ beschikbaar waar kinderen een gestickerd kinderboek kunnen ophalen. Na het gelezen te hebben dienen zij het te laten zwerven…