Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

augustus

De ervaringen met het project Stadslandbouw Hoorn aan de Westerblokker zijn zo positief dat overwogen wordt om ook in de Grote Waal een project te beginnen. De rechter in Alkmaar bevestigt dat de overeenkomst tussen de gemeente Hoorn en Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn B. V. duidelijk is over de verdeling van kosten voor sloop en sanering op verworven terreinen voor nieuwbouw in het gebied Bangert en Oosterpolder. De afspraak om deze kosten samen te delen blijft dus van kracht. Docenten Krystle Kors en Kim Schouten van s.g. Tabor ontwikkelen een hulpmiddel om verhoudingen in een klas te volgen. De app kan zo bijdragen aan o. a. vermindering van pestgedrag op scholen.

6: Spoorwegovergang Koepoortsweg.
6: Spoorwegovergang Koepoortsweg.
Het hangend hekwerk aan de spoorbomen in de spoorwegovergang in de Koepoortsweg is verwijderd. De gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers hier zijn daarmee nog niet opgelost. Er wordt onderzoek gedaan naar de kansen voor een ‘Agri-, Food- & Science Center’ in het Missiehuis op de Blauwe Berg. De nabijheid van de vestiging van het Clusius College met agrarische hbo-opleidingen is hierbij een belangrijke factor. Door bezuinigingen van de Rijksoverheid op de uitkeringen aan gemeenten moet de gemeente Hoorn voor het volgend jaar een financieel tekort van € 850.000 opvangen.

6: Kruising Draafsingel-Johan Messchaertstraat/Pakhuisstraat.
8: Kruising Draafsingel-Johan Messchaertstraat/Pakhuisstraat.
De aanpassingen aan de kruising Draafsingel-Johan Messchaertstraat/Pakhuisstraat lijken nu een einde te maken aan de al zes jaar lopende discussie over oplossingen voor een veiliger kruising daar. De versterking van de Omringdijk bij Hoorn heeft geleid tot te steile toegangspaden vanaf de Schellinkhouterdijk naar het Julianapark. Werkzaamheden om dit te herstellen zullen duren tot ver in 2016. De ‘prikkelarme’ periode van anderhalf uur tijdens de kermis (minderen van geluid en het dimmen van de lichten, zodat de kermis ook toegankelijk is voor mensen met autisme of een andere beperking) wordt goed ontvangen. De bouw van een nieuw schoolgebouw bij multicultureel centrum de Kreek in Zwaag ten behoeve van basisschool Socrates wordt voorbereid. In het kader van de viering van 400 jaar Kaap Hoorn ontvangt de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders zestig buitenlandse gasten (onder meer uit Chili) voor een kleine week op bezoek. De organisatie van de inmiddels bekende vrijdagmiddag borrels (eens per maand op wisselende locaties in de stad) spreekt met de gemeente over aanpassing van de regels voor het evenement. De ‘Vrijmido’ van juli leidde tot klachten van omwonenden in het havenkwartier. Een expositie van moderne kunst in de door Stichting Stadsherstel Hoorn gerestaureerde voormalige r. k. Michaëlkerk aan de Westerblokker is het begin van het gebruik van het gebouw voor culturele doeleinden. De VVD in Hoorn stelt voor de parkeerautomaten in de stad bij wijze van proef enige weken uit te schakelen in de verwachting dat dit een positief effect heeft op de economie in de binnenstad. Lappendag valt dan wel in het water door langdurige regenval vanaf de vroege ochtend, de animo om koopjes te zoeken en de kroeg te bezoeken is er niet minder om.

19: Hertenkamp bij het Julianapark.
19: Hertenkamp bij het Julianapark.
De PvdA fractie stelt voor om bij de nu noodzakelijke opknapbeurt van het Hertenkamp bij het Julianapark ook veranderingen te overwegen: stadscamping, kinderboerderij, speeltuin zijn alternatieven voor of naast de huidige voorziening. Alleen hertenkamp ‘is niet meer van deze tijd’. Als één van de eerste schepen in de lange rij vaart VOC-museumschip Halve Maen vanuit IJmuiden de Amsterdamse haven binnen. Het krijgt een ligplaats aan de Veemkade gedurende het nautisch festijn Sail 2015 en promoot zo Hoorn en het Westfries Museum. Maaike Deckers wordt benoemd als directeur van Bibliotheek Hoorn. Opgericht is de Vocaal Theater Groep UniCorno, die zijn oorsprong vindt in de Hoornse Operette Vereniging die onlangs werd opgeheven. Het repertoire zal breder zijn. Bouwbedrijf BAM en Hermans Onroerend Goed zien af van de realisatie van een dans- en partycentrum op de Blauwe Berg. Ontwikkelaar AM uit Nieuwegein neemt de belangen over. Voor het centrum is geen markt meer in Hoorn. Yvonne van Mastrigt (50) wordt per 14 september benoemd als waarnemend burgemeester van Hoorn. Theater Het Pakhuis wordt na een opknapbeurt van twee jaar, uitgevoerd door voornamelijk vrijwilligers, heropend. De theaterzaal is aangepast door een gespecialiseerd bedrijf.

26: Hoorn City Swim.
26: Hoorn City Swim.
De Hoorn City Swim over een parcours van 1356 meter in de haven als onderdeel van de Hoornse Waterweken is een groot succes. Bedrijventerrein De Oude Veiling in Zwaag is gerevitaliseerd met steun van de provincie Noord-Holland en van de gemeente Hoorn. De gemeente stelt een tijdelijk parkeerverbod in op het Dampten tussen de scholen Newton en d’Ampte. De drukte door 2200 leerlingen, de werknemers van Werksaam (Sociale Diensten en het leerwerkbedrijf) en de RUD (de gefuseerde milieudiensten uit Noord-Holland Noord) veroorzaakt chaotische en gevaarlijke situaties.

29: Afscheid burgemeester Onno van Veldhuizen.
29: Afscheid burgemeester Onno van Veldhuizen.
Met een groots opgezet feest op de Roode Steen en in de haven neemt burgemeester Onno van Veldhuizen op ontspannen en informele wijze afscheid van de gemeente Hoorn. Hij krijgt daarbij de erepenning van de stad uitgereikt. Hij gaat met onbetaald verlof tot zijn benoeming in Enschede ingaat. Het Outdoor Stereo Festival in het Julianapark is een geslaagd feest met veel dans, muziek en vele bezoekers.