Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

februari

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om het bestemmingsplan voor het perceel aan de Westerdijk waar voorheen de Parkschouwburg stond, te wijzigen zodat woningbouw hier mogelijk wordt. Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders ontvangt de ploeg van muzikanten en cineasten (Tim Knol, Djurre de Haan, Martijn Hartemink en Menno van Wees) die deze maand op een Chileens marinevaartuig de Kaap zullen ronden. Zij brengen in beeld en muziek hun ervaringen naar Hoorn. Mevrouw Lenie Meulenberg-van der Kolk viert in De Hoge Hop haar honderdste verjaardag. Hoorns singer/songwriter Tim Knol speelt vanaf 26 februari een serie van zeven soloshows in Amerika. Aansluitend treedt hij op met zijn band The Miseries in diverse grote plaatsen daar, o.a. Los Angeles en New York. 8: Tuinderschoorsteen.
8: Tuinderschoorsteen.
De ‘tuinderschoorsteen’ uit 1929 aan de Kolenbergstraat wordt in stukken overgebracht naar de Koewijzend. In de Historische Fruittuin daar zal hij worden opgebouwd naast de historische fruitkassen van de familie Balk. Het Noord-Hollands Kamerorkest geeft een geslaagd debuutconcert in de Oosterkerk. Met een grote meerderheid wijst de Hoornse politiek de vestiging van een ‘wereldrestaurant’ in het Hof van Hoorn (Van Aalstweg) met plaats voor 700 gasten af. Tijdens het Westfries Ondernemersgala in Schouwburg Het Park wordt Abovo Media uit Hoorn uitgeroepen tot de winnaar van de 24e Westfriesland Méér Prijs. In het Dwaalpark, de Hulk en op Camping 't Venhop is sprake van een konijnenplaag. De tweemansfractie van de Hoornse Senioren Partij HSP valt uiteen. Nico Oudheusden blijft aan als raadslid voor deze partij, Joke van Diepen gaat alleen verder. De gemeenteraad besluit om aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te vragen de dijkversterking te combineren met de aanleg van een stadsstrand tussen Galgenbocht en Parkschouwburg en de aanleg van een buitendijks fiets/voetpad dat tot het Visserseiland reikt. Het project ‘Tweestrijd’, een initiatief dat ‘jongeren helpen jongeren’ mogelijk maakt, wordt gewaardeerd met een Eenhoornzegel van € 1000. Gastlessen en lezingen hebben tot doel jongeren aan te zetten om over hun problemen te praten. Er zijn signalen dat de vroegere strijd om het oud papier weer oplaait. Inzamelaars Interkerk en Showband Hoorn klagen dat er weer flink ‘gestolen’ wordt in hun wijken. Al maanden wordt de omgeving Noorderstraat geteisterd door enorme zwermen spreeuwen die tegen de avond in de bomen neerstrijken. Na hun spectaculaire rondvlucht brengen zij zo geluidsoverlast en de stank van hun uitwerpselen als dank in de omgeving. Het Foreestenhuis, al 200 jaar in gebruik als remonstrantse kerk, is gerestaureerd en wordt uitgebreid met een lift voor mindervaliden. De Franciscaanse Beweging, de Raad van Kerken en de MOV-groepen (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) organiseren voor de twintigste keer ‘Bezinning, Ontmoeting, Sobere Maaltijd’ in de vastentijd. Van de 25 peuterleidsters in Hoorn die de verplichte twee taaltoetsen afleggen slaagt 84%. Het landelijk slagingspercentage bedraagt 50%. Later in het jaar zullen nog eens 154 werknemers van de Hoornse kinderopvanginstellingen zo’n test afleggen. De uitspraak van de rechter over het kentekenparkeren in Amsterdam heeft ook voor Hoorn gevolgen: een bonnetje achter de voorruit, zelfs met een verkeerd kenteken, dat aangeeft dat er voor het parkeren betaald is, mag geen bekeuring opleveren. Stichting Stadsherstel doet het voorstel om de gerestaureerde St. Michaëlkerk aan de Westerblokker te verhuren als cultureel centrum met horecavoorziening. De zaal heeft 100 zitplaatsen. Er wordt gedacht aan zo’n 70 voorstellingen per jaar. Hiervoor moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Het college stelt als uitwerking van het armoedebeleid de voorwaarden vast voor bijzondere bijstand en de sport- en cultuurstrippenkaart.

23: Engelbewaarderskerk, nu uitvaartcentrum.
23: Engelbewaarderskerk, nu uitvaartcentrum.
Aan Rita Feld wordt de Schipper-Oosterkerkprijs toegekend als waardering voor haar initiatief om de voormalige Engelbewaarderskerk in Hoorn Noord te kopen en er een eigen uitvaartcentrum in te vestigen. Een goed voorbeeld van behoud van religieus erfgoed in de regio. ‘Een nieuw verhaal over Hoorn, gebaseerd op de roemruchte geschiedenis en ervaringen van de bewoners van nu.’ Zo wordt het programma omschreven dat wandelaars te horen krijgen als ze met een koptelefoon op door de binnenstad lopen. Het project uit het theaterfestival Karavaan is na de presentatie op 13 maart via het Westfries Museum beschikbaar voor iedereen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de Stimuleringsregeling restauratie Monumenten weer in ere te herstellen en vraagt om € 50.000 per jaar voor het onderhoud van monumenten door hun eigenaren.

25: Pater Bleijsstraat.
25: Pater Bleijsstraat.
Woningcorporatie Intermaris gaat in overleg met de bewoners van de huizen Johan Poststraat 25 t/m 63 (oneven) en Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 om deze te vervangen door nieuwe, energiezuinige woningen. Na een aanloopperiode van 17 maanden is Reddingstation Hoorn operationeel. De organisatie is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar inzetbaar na alarm door de Nederlandse Kustwacht en de alarmcentrale als er mensen/boten in nood zijn op het Markermeer. VOC Hoorn vraagt het college om opheldering van de wijze waarop de keuze voor de organisatie van het evenement 400 jaar Kaap Hoorn gevallen is op Productiebureau Zorro en niet op Hoorn Events. Berend Botje neemt de buitenschoolse opvang van Smallsteps in de stadsspeeltuin De Speelhoorn over.