Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

juli

De dansers van demoteam Pro-Motion (categorie onder 18 jaar) mogen meedoen aan het Wereldkampioenschap Streetdance in Glasgow. De kosten (€ 700 p.p.) lijken vooralsnog een belemmering voor deelname te zijn. Met de actie ‘Puur Hoorn 2.0’ vervolgt de gemeente het succesvolle beleid om in 2040 Hoorn klimaatneutraal te laten zijn. De huidige positie is dat Hoorn bijna 4x zoveel zonne-energieaansluitingen heeft als de gemiddelde Nederlandse stad. De nieuwe natuurspeeltuin bij basisschool Jules Verne aan de Orionstraat in de Grote Waal wordt officieel geopend. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de hbo-opleiding (deeltijdstudies) Bedrijfskunde en Agribusiness van het Clusius College in Hoorn.

4: Steenbokstraat.
4: Steenbokstraat.
Woningcorporatie Intermaris maakt plannen bekend voor de sloop van de portiekflats aan de Siriusstraat, Steenbokstraat en Zuiderkruisstraat in de Grote Waal. Het stedenbouwkundig onderzoek is nog gaande. De bewoners uiten hun wensen voor de herbouw van ruime en lichte woningen, een overzichtelijke woonomgeving, goede installaties en geen lange galerijen. Nic Reus en Truus Reus-Oud uit Blokker vieren hun 70-jarig huwelijksjubileum. Na drie maanden wordt de naleving van de veiligheidsvoorschriften en de aansturing van de brandweerduikteams Hoorn en Heerhugowaard zodanig beoordeeld dat zij de diensten weer kunnen hervatten. De politie verjaagt overlast veroorzakende jongeren uit het Julianapark. Jan Nieuwenburg vervangt van 6 juli tot en met 25 oktober voor 80% wethouder Judith de Jong tijdens haar zwangerschap. 14: Populier gekapt.
14: Populier gekapt.
De Museumspoorweg Hoorn - Medemblik wordt compleet door een nieuw volwaardig stoomtramstation op het vertrekpunt Hoorn. Het ontwerp is gebaseerd op het tramstation Coevorden. De faciliteiten zijn toereikend voor de inmiddels jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers aan tram en museum. Op het station worden gewone papieren kaartjes verkocht. Tijdens de ‘drooglegging’ van 16 tot 20 uur op Lappendag is het voor horecabedrijven in heel Hoorn verboden om open te zijn voor feesten met een niet besloten karakter. De 83 appartementen in het wooncomplex Kaap Hoorn zijn eind juni allemaal opgeleverd. Met de sloop van het gebouw Koopmanstaete aan de Maelsonstraat wordt de uitvoering van de plannen voor de Poort van Hoorn begonnen. Hier komt een snellere verbinding van de Provincialeweg met het stationsgebied-noord. De beeldbepalende populier naast het havenkantoor op het Hoofd (geplant in 1941) wordt gekapt. Aangetast door zwammen is hij een gevaar voor de omgeving. Eind augustus komt er een nieuwe boom voor terug. Het monumentale pand aan de Roode Steen 15, thans verhuurd aan Lectorium Rosicrusianum (Rozenkruisers), wordt gerestaureerd. De Hoornse Kermis telt dit jaar 72 attracties. Op 11 augustus is de kermis tussen 13.00 en 14.30 uur voor het eerst ‘prikkelarm’: geen knipperende lichtjes en de muziek op laag volume voor mensen met autisme of gevoeligheid voor epilepsie. Bezoekers van station Kersenboogerd en bewoners van deze wijk ervaren de omgeving als veiliger dan voorheen. De gemeente handhaaft het stempel ‘prioriteit’ in de veiligheidsaanpak en past de maatregelen aan. De inzet van een bewaker die 36 uur per week toezicht houdt is niet meer nodig. Al vijftien jaar is er hinder door lekkages in parkeergarage 't Jeudje. De Fractie Tonnaer stelt vragen hierover aan het college. De garage is eigendom van de gemeente. De raad van toezicht van beide ziekenhuizen besluit om over te gaan tot fusie van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. Het fusieplan wordt voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt.

22: Fietsbrug over de Westfrisiaweg.
22: Fietsbrug over de Westfrisiaweg.
De tijdelijke fietsbrug over de Westfrisiaweg bij de kruising Oostergouw is klaar. Pas op 17 augustus wordt hij in gebruik genomen. Dan wordt de fietstunnel afgesloten. In 2017 zal de kruising klaar zijn met een oversteek voor fietsers die beveiligd wordt met verkeerslichten. Visser Jan Wormsbecher uit Ermelo begint met het maaien van de velden fonteinkruid in delen van het Hoornsche Hop in de buurt van Schardam en Scharwoude en ten zuiden van Hoorn. De hevige zomerstorm van zaterdag 25 juli heeft in Hoorn beperkt schade veroorzaakt. Afgewaaide takken van bomen aan de Westerdijk zorgden voor een ravage en schade aan daar geparkeerde auto's. De gemeente denkt enige dagen nodig te hebben om de rommel in de stad op te ruimen. Jaap Nieweg wordt bij zijn afscheid als directeur van de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij blijft actief als vrijwillig machinist op de vele locs die de stoomtram nu heeft. Fotograaf en bijzondere chroniqueur Klaas Laan overlijdt op 69 jarige leeftijd. Horecaondernemers op de Roode Steen kiezen voor betalen met muntjes op Lappendag. Betalen met vals geld wordt door betere controle nagenoeg uitgesloten. Het college stelt € 30.000 beschikbaar voor het toegankelijk maken van de in januari j.l. ‘herontdekte’ tunnel die van het Glop naar het Kerkplein loopt. De Vereniging Hendrick de Keyser draagt er aan bij. Cees Aaij neemt afscheid wegens pensionering bij de dienst Archeologie West-Friesland. Eigenaar Terra Marique ziet zich genoodzaakt om het voormalige Philipspand aan de Holenweg te sluiten. De technische installaties zijn onbetrouwbaar en verouderd. De huurders moeten omzien naar een andere plek.