Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

mei

De opwaardering van de Westfrisiaweg zorgt voor groter verkeersaanbod op de Oostergouw. De rotonde bij bedrijventerrein Westfrisia zal dat niet kunnen verwerken. Daarom wordt de rotonde vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Ciel Lampe-Visser (87) is 65 jaar lid van de PvdA. Zij ontvangt de Willem Drees penning uit handen van gemeenteraadslid Simon Broersma. De zevende Fiets4daagse Hoorn telt 1700 deelnemers. Het eerste Vrij Hoorn Festival op de Roode Steen (met informatie en feest) is een groot succes, ondanks de moeilijke start door slecht weer.

8: Foodtruck Festival.
8: Foodtruck Festival.
Op de koopzondagen 31 mei en 26 juli wordt op de Roode Steen een Foodtruck Festival georganiseerd, een nieuwe culinaire rage waarbij eetkraampjes op wielen en de omringende horeca samen komen. Echtpaar Entius in Zwaag ontvangt een Eenhoornzegel van € 500 bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de kinderboerderij aan de Dars/Kapberg en de volière van Frits Farm. Meldingen van mishandelingen en bedreigingen in de binnenstad nemen af: in 2011 zijn dat er 302, in 2014 nog 245. In augustus start een islamitische basisschool in het gebouw dat voorheen basisschool Dynamis in de Kersenboogerd huisvestte.

11: Kinderboerderij/volière Frits Farm.
11: Kinderboerderij/volière Frits Farm.
De gemeente ziet af van het plan voor de aanleg van een baggerdepot in Berkhout. Het koopcontract met de grondeigenaar wordt ontbonden. Lucien Greefkes trekt zich om gezondheidsredenen terug als raadslid voor de Socialistische Partij. Gratis parkeren op Bevrijdingsdag is in diverse gemeentes praktijk, maar niet in Hoorn. De VVD vindt dat dat anders moet en stelt vragen aan het college. Het gebouw op Scheerder 1, eerder in gebruik als school, wijkcentrum en later opvang voor dak- en thuislozen, wordt omgebouwd tot een woonzorgcomplex voor mensen met dementie of ander geheugenverlies. Johan de Vries wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 40 jaar organist in diverse protestantse gemeenten en is actief bij de Landelijke Werkgroep Orgelbouw.

18: Winkelcentrum Grote Beer.
18: Winkelcentrum Grote Beer.
Het Overleg Leefbaarheid Grote Waal maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het winkelcentrum Grote Beer nu daar winkelruimte vrij komt. Deen Supermarkten en de gemeente tekenen de contracten voor de ontwikkeling van een klein winkelcentrum met daar boven vijftig zorgappartementen in de wijk Bangert en Oosterpolder. Leerlingen van De Eenhoorn, basisschool voor zeer moeilijk lerende kinderen, voeren in schouwburg Het Park een sprookjesachtige dansvoorstelling op: ‘De Eenhoorn, zijn helpers en de heks’. Leerlingen van basisschool De Zonnewijzer maken dit mogelijk met hun project dat in de kindergemeenteraad vorig jaar de eerste plaats behaalde. De Raad van State doet definitief uitspraak in de kwestie rond het sluishek dat in de Willem de Zwijgerlaan de fietsers moet weren. De route blijft open voor fietsers. De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker legt haar voornemen om de Noorderkerk te verkopen voor aan de leden. De campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in West-Friesland gaat van start. Voetbalvereniging Always Forward trapt af met de opdracht andere verenigingen op te roepen om ook aan de slag te gaan. Christiaan Schrickx (33) promoveert aan de Universiteit van Leiden tot doctor in de archeologie op zijn proefschrift ‘Betlehem in de Bangert’ (1475 - de reformatie). Het college biedt de Jaarrekening over 2014 en de Kadernota 2015 aan. De gemeenteraad moet in de komende jaren miljoenen uit de begroting schrappen om de financiën op orde te houden. Het jaar 2014 sluit met een positief resultaat van € 935.000.

26: VOC-museumschip Halve Maen.
26: VOC-museumschip Halve Maen.
Het VOC-museumschip Halve Maen arriveert in Hoorn. Duizenden belangstellenden zijn vanaf de Schuijteskade, Hoofd, Baatland en Julianapark getuige van de ‘sail-in’ en de overdracht in bruikleen aan Hoorn op het Houten Hoofd. Het schip ligt aan de kade van de werf van Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland. Met een concert en de presentatie van de eerste cd met muziek gespeeld door organist Mark Heerink op het Maarschalkerweerdorgel in de Koepelkerk, wordt de sterfdatum van de beroemde orgelbouwer Michael Maarschalkerweerd na 100 jaar herdacht. Het orgel in de kerk dateert van 1883 en is in 2001 gerestaureerd. Het vrouwenkoor Balance viert in Huis VerLoren met een concert onder leiding van oprichtster Ellen Verburgt het 20-jarig bestaan. Het college wil de tweede parkeervergunning per huishouden in de binnenstad afschaffen om de parkeerdruk op vergunningplaatsen te verminderen. Allerlei bouw- en ontwikkelingsplannen worden nu afgewezen, omdat de aanvrager niet kan voldoen aan de parkeernorm.