Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

november

Op de wijze waarop hij met zijn evenementenbureau Events Holland groepsarrangementen voor toeristen organiseert gaat Rob van Loon ook aan het werk in de regio Barcelona en mogelijk nog andere plaatsen in Europa. Het Niercentrum in het Westfriesgasthuis bestaat 25 jaar. De afdeling viert dit met een extra open dag waarvoor veel belangstelling is. Als gevolg van de fusie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend met het Westfriesgasthuis in Hoorn verhuist de afdeling Verloskunde en Kindergeneeskunde naar Hoorn. Voor dagbehandeling blijft Purmerend nog in functie. In de binnenstad worden in rap tempo appartementen gebouwd. Het raadsbesluit om de parkeernorm bij betreffende bouwplannen te schrappen is daar debet aan. In een landelijk rapport over achterbuurten wordt de Hoornse wijk Kersenboogerd genoemd. Simon Bok, Fokko Drijver, Willem Vierbergen en Charles Webster worden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Zij zijn meer dan 20 jaar actief (geweest) bij de vrijwillige brandweer. Vier bedrijfjes in de reclamesector vestigen zich op de eerste verdieping van het Foreestenhuis op het Grote Oost. De provinciale wegen die zijn aangelegd als nieuwe Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen krijgen nieuwe wegnummers: Heerhugowaard - Avenhorn (aansluiting op A7) krijgt wegnummer N194; Hoorn- Noord (vanaf A7) - Enkhuizen (de zuidelijke route door Hoogkarspel naar de Houtribdijk) wegnummer N307. De noordelijke route vanaf Zwaagdijk naar Enkhuizen N505 (Drechterlandseweg). De OSG West-Friesland bestaat 150 jaar. De school wordt verbouwd en zal pas volgend jaar klaar zijn. Dan wordt een groots jubileumprogramma afgewerkt, waarvan vandaag de eerste onderdelen worden bekend gemaakt. De gemeente Hoorn geeft een Eenhoornzegel ter waarde van € 1250. Het wordt gebruikt voor culturele activiteiten.
16: OSG
16: OSG 150 jaar
De anti- en pro-ZwartePietdemonstraties die in Hoorn zijn aangekondigd, mogen wel langs de route van de intocht, maar niet in de haven worden gehouden.
16: Anti zwarte Piet
16: Demonstratie Anti en Pro Zwarte Piet
Een bestuurslid van de Stichting Muziekschool Gerard Boedijn doet bij de politie aangifte tegen de rest van het bestuur wegens valsheid in geschrifte. Een conflict betreffende de toekomstige huisvesting van de muziekschool ligt hieraan ten grondslag. Het Hoornse familiebedrijf Snijder maakt op bedrijventerrein Hoorn80 o. a. imposante grondverzetmachines. Namens het Ministerie van Defensie brengen twee hoge officieren dank over voor de bijdrage die het bedrijf heeft geleverd aan de militaire oefening Resolute Engineer in Roemenië. Bij de intocht van St. Nicolaas wordt aan 19 pro-Pietendemonstranten een gebiedsverbod opgelegd. Met medewerking van de ME wordt ongestoorde voortgang van de Sint door de stad mogelijk gemaakt.
19: Intocht Sinterklaas
19: Intocht Sinterklaas
In het plan Holenkwartier zullen bij aanvang van de uitvoering 80 sociale huurwoningen aan de noordzijde worden gebouwd, een groter aantal dan oorspronkelijk gepland. Het ontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort door de gemeenteraad behandeld. De Nederlandse Spoorwegen zijn bereid de helft te betalen van een zichtscherm langs het keerspoor in de Kersenboogerd. De omwonenden willen echter ook een geluidwerend scherm. De gemeente Hoorn heeft in de eerste helft van dit jaar veertig vluchtelingen met een verblijfsstatus gehuisvest. Daarmee voldoet de gemeente aan de taakstelling van het Rijk. Extra huisregels zijn nodig om de overlast van scholieren in de vestiging van Albert Heijn aan de Maelsonstraat te beteugelen. Ook Hoorn speelt een rol in de grootste terreuroefening ooit in Nederland gehouden. Op de Provincialeweg wordt een 'terreurverdachte' automobilist aangehouden, waarbij agenten van tien under cover politieauto's met zwaailichten in actie zijn. Bewoners van de Zuiderdracht in Oosterblokker stellen de overlast van zwaar vrachtverkeer naar en vanaf bedrijverterrein Gildenweg aan de orde. Zij pleiten voor realisatie van een al eerder geopperde oplossing: de aanleg van een tunnelbak onder het spoor in Blokker om een verbinding te maken naar de Strip. Zij spreken daar de gemeente Hoorn als eerste op aan. Woningcorporatie Intermaris pleit voor een rechtvaardiger systeem van woningtoewijzing dan in de huidige praktijk gangbaar is. Actief woningzoekenden moeten in Hoorn gemiddeld drie jaar wachten op een huurwoning. Voor een huurwoning in de sociale sector is die termijn nu acht jaar. Drie ouders en een pedagogisch medewerker houden vandaag toezicht op de 22 leerlingen van klas 5b van basisschool Het Kompas. Er is geen leerkracht beschikbaar en de school gebruikt dit als noodmaatregel. Van 7 december tot 6 januari staat weer een kunstijsbaan opgesteld op de Roode Steen. De baan is nu overdekt. Er worden in de komende weken allerlei evenementen georganiseerd.
29: Kunstijsbaan
29: Kunstijsbaan
De Hoornse Onroerend Goed Compagnie (HOGC) koopt een groot deel van winkelcomplex Hof van Hoorn aan de Van Aalstweg. Grotere variatie in het winkelaanbod, meer evenementen organiseren en benutten van de mogelijkheden voor woningbouw boven bestaande winkels zijn voornemens bij deze overname. Het Plukkerspad in Blokker blijft behouden. Daarmee is de voorgenomen bomenkap van 32 essen hier van de baan. Dat besluit het college na protesten uit de omgeving. Toneelvereniging Vriendenkring uit Zwaag speelt het stuk 'Hotel op Stelten'. Het is haar laatste uitvoering. Wegens gebrek aan leden heft de vereniging zichzelf op. Zij heeft ruim veertig jaar zelfstandig bestaan. Eerder was zij onderdeel van Muziekvereniging Sint Caecilia. Raphaella Brugmans wint met haar idee, een Natuurbeurs waar duurzaamheid centraal staat, de hoofdprijs van de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid. 3Een beter contact met sleutelfiguren uit de allochtone gemeenschappen kan leiden tot grotere betrokkenheid van deze groepen bij activiteiten van onder meer de Ouderenraad. Ook meer samenwerking met de Stichting Netwerk zal positief effect hebben, zo zegt Peter Pijsel in zijn rapport aan de Ouderenraad. Negenenveertig jaar nadat zij als concept op een landkaart verscheen wordt de Westfrisiaweg officieel geopend. De aanleg van onder andere acht ongelijkvloerse kruisingen, negen rotondes en negen kruisingen die voorzien zijn van verkeerslichten, kost € 426 miljoen. Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen klaart het karwei. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen verricht de officiële openingshandeling.