Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2018

oktober

Het college doet nieuwe voorstellen om te zorgen voor woonruimte voor mensen die deze plotseling nodig hebben: maatregelen via verhuurder Intermaris. In de raadscommissie blijkt dat het maatschappelijk draagvlak daarvoor ontbreekt. De Vereniging Oud Hoorn herdenkt met een bijeenkomst in het Foreestenhuis de 'wetsverzetting van Hoorn'. Vierhonderdjaar geleden vervangt prins Maurits het 'rekkelijke' stadsbestuur door een nieuw college van 'preciezen' die de macht van de prins ondersteunen. Supermarkt Deen koopt het voormalige postkantoor in De Huesmolen. Als het pand gesloopt is komt er op de vrijgekomen plaats nieuwbouw met winkels en circa twintig appartementen en een uitbreiding van het bestaande parkeerterrein.
5: Postkantoor oud
5: Postkantoor voor de sloop
5: Postkantoor
5: Bouwterrein na sloop postkantoor
De filmhuizen Oostereiland en Enkhuizen gaan vanaf begin november verder onder de naam Cinema aan het Water. De programmering wordt gericht op het bewust maken van de toenemende vervuiling van de zeeën en oceanen door plastic afval. Vier partijen in de gemeenteraad, PvdA, Fractie Tonnaer, VVD en DRP, stellen vragen aan het college, waarmee zij het tot nu toe gevoerde beleid om Hoorn onder de aandacht van toeristen te brengen aan de kaak stellen. Vijftien spelers van zaalvoetbalvereniging Hovocubo ontvangen een sportpenning van de gemeente Hoorn wegens het behalen van het landskampioenschap 2017/2018. Locatie d'Ampten van het Tabor College ontvangt de Action Learning Excellence Award van het World Institute of Action Learning. Zij is de eerste school in het voortgezet onderwijs in Nederland die de leer- en verandermethodiek toepast om de samenwerking en professionele ontwikkeling verder te verbeteren. De sloot tussen de Berkhouterweg en de begraafplaats daar wordt gedempt als opmaat naar de omvorming van de nabijgelegen turborotonde tot een gewoon kruispunt met verkeerslichten. Het aantal mensen dat deelneemt aan schuldhulpverlening is in Hoorn met 31 per 10.000 inwoners veel kleiner dan het landelijk gemiddelde van 130. Voor de gemeente is dit reden om een beleidsplan te maken voor onder meer intensievere samenwerking tussen instanties die naar de hulpverlening kunnen doorverwijzen. Het college stelt de gemeenteraad voor om het parkeerterrein voor het sportpark 't Krijt in Zwaag te verplaatsen naar de westzijde van het complex. Het Westfriesgasthuis gaat een overeenkomst aan met het Amsterdam UMC voor meer specialistische zorg vanuit het academisch ziekenhuis naar de regio. Na een ingrijpende combinatie van verbouw, herbouw en nieuwbouw wordt de locatie Werenfridus van het Tabor College officieel geopend.
13: Werenfridus theater
13: Werenfridus theater
Premier Mark Rutte lost het startschot van de tiende, en laatste, Nadine OK Run. Jacques en Wanda Beemsterboer sluiten daarmee hun initiatief af om het verlies van hun dochter Nadine middels de actie tegen zinloos geweld te verwerken en positief te duiden. Zorgorganisatie 's Heeren Loo neemt de GGZ-zorg over van de vestiging Huis vol Compassie in Zwaag. De opnamestop is opgeheven. Zeven houten fiets-voetgangersbruggen in de Kersenboogerd worden vervangen door stalen overspanning met composiet dek op de betonnen landhoofden. De daders van het bekladden van de beelden van Jan Pietersz. Coen en de scheepsjongens van Bontekoe zijn bekend. De gemeente wil de schoonmaakkosten van € 847 verhalen via een civielrechtelijke procedure. De restauratie van de Michaëlkerk aan de Westerblokker door de zorg van Stichting Stadsherstel Hoorn is gereed. Bij de officiële opening wordt het boek 'De Michaël van Westerblokker', geschreven door Laura Jonkhoff, gepresenteerd. Het gebouw wordt nu verhuurd als werkplek aan een bureau voor marketing en communicatie.
13: Michaelkerk
18: Boek 'De Michaël van Westerblokker'
De oudste lokale partij van Hoorn, Hoorns Belang, verdwijnt uit de gemeenteraad. Fractievoorzitter van de eenmansfractie Alex van der Kleij stapt over naar het CDA, dat daardoor met vijf zetels even groot is als de VVD, de grootste politieke partij binnen de gemeenteraad. De Haarlemse filmmaker Chris de Ceuninck van Capelle presenteert de documentaire 'Mijn familie in tijden van oorlog'. Na de strijd om de onafhankelijkheid van Nederlands Indië woont het gezin in Hoorn, waar vader Archibald als docent aardrijkskunde aan het Werenfridus Lyceum werkt. De briefwisseling van de ouders in oorlogstijd is bewaard gebleven en is de basis voor de documentaire. Pieter Kroon ontvangt de Erepenning van de stad Hoorn wegens zijn jarenlange inzet voor de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders. De leegstand bij winkels in Hoorn, vorig jaar 9%, daalt tot 6 %, een vergelijkbaar niveau als in Alkmaar en Purmerend. De leegstand van kantoren is gedaald van 16% in 2015 tot 5% nu. Van invloed daarop is de omzetting van kantoren in wooneenheden. De gemeente start een proef met een nieuwe methode van alcoholcontrole, Jong Proef, waaraan sportverenigingen en horecaondernemers kunnen meewerken. Basisschool Het Kompas roept de hulp in van ouders om de pijn rond het lerarentekort te verzachten. Voorgesteld wordt bij uitval van een of meer leerkrachten kinderen thuis te houden. Ook de inzet van ouders als oppas op school wordt genoemd. De Oosterpoort wordt in het licht gezet, een jaar later dan de planning was. Uit het antwoord dat het college geeft op vragen van De Realistische Partij (DRP), blijkt dat de oproep aan ouders van leerlingen van de Mariaschool om bezwaar te maken tegen een bezoek van de leerlingen aan een moskee, niet is opgezet door ouders van de leerlingen. Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis, inmiddels gefuseerd tot Dijklander Ziekenhuis, melden te verwachten dit jaar diep in de rode cijfers terecht te komen: 9 miljoen euro verlies, tegen een winst van 1 miljoen in het afgelopen jaar. Schippers en bewoners van schepen die in de haven van Hoorn liggen protesteren tegen de forse verhoging van de liggelden. Om jongeren meer zeggenschap te geven in het gemeentelijk beleid over hun doelgroep komt er een Dag van de Jongerenparticipatie. Gemeente Hoorn, Cliëntenbelang en Stichting Tweestrijd maken een programma voor de bijeenkomst in de Parkschouwburg op 25 februari 2019. Gonny de Vries-Kerckhaert (81) uit Zwaag neemt deel in de landelijke Raad van Ouderen, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jikkemien Kuypers (41), docente aan scholengemeenschap Newton, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Rijksmuseum uitgeroepen tot beste geschiedenisleraar van het jaar 2018. De gemeenteraadsfracties van Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij (HSP) gaan als één fractie verder onder de naam Fractie Tonnaer. Zij vormt daardoor met zes leden de grootste fractie in de gemeenteraad. De HSP blijft als politieke partij bestaan. De gemeentebegroting voor 2019 sluit met een tekort van € 650.000. Het college stelt voor hierin te voorzien uit de algemene reserve. Zeven raadsfracties stellen voor om de toeristenbelasting (die een paar jaar geleden in Hoorn werd afgeschaft) onder de naam 'verblijfsbelasting' weer in te voeren.