Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

maart

Tegenover het winkelcentrum aan de Strip worden aan de Westerveer 17 goedkope woningen gebouwd en 8 sociale-huurwoningen. Daardoor wordt een belofte van de gemeente in afspraken met de ontwikkelaars van de wijk Bangert en Oosterpolder ingelost. De gemeente plaatst in overleg met de provincie Noord-Holland tijdelijk bordjes langs de Westfrisiaweg (N307) die verwijzen naar Zwaag. Op 15 verschillende plaatsen in Hoorn worden palen geplaatst met daaraan banieren waarop Hoorn wordt aangeprezen als Stad van de Gouden Eeuw.
Banieren Gouden Eeuw
2: Banieren prijzen Hoorn aan als Stad van de Gouden Eeuw
Door samenwerking met de opleiding Facilitaire Dienstverlening van het Horizon College in Heerhugowaard blijft het mogelijk om in appartementencomplex Betsy Perk op werkdagen voor de bewoners en mensen uit de wijk een warme maaltijd te verzorgen. Landelijk zijn de gemeentelijke woonlasten gestegen met 3,4% ten opzichte van 2018. In Hoorn bedraagt de stijging 5,3%. Slecht weer, maar toch grote belangstelling voor de Carnavalsoptocht in Zwaag. Een aantal stadsbanieren voor de viering van de Gouden Eeuw in Hoorn blijkt niet stormbestendig. De Zaanse poolreizigers Edwin en Liesbeth ter Velde beginnen bij de Schelphoek een innovatieve scheepswerf om boten te bouwen uit afvalplastic. Tevens bieden ze bedrijfsexpedities aan waarbij bedrijven worden geholpen hun afvalproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Een jaar nadat het bedrijf door brand werd verwoest presenteert Karsten Tenten de plannen voor nieuwbouw van het pand op de oude locatie in Zwaag.
Herbouw Karsten Tenten
7: Herbouw Karsten Tenten
De proef van basisschool De Wissel met een vierdaagse schoolweek, die in augustus vorig jaar werd begonnen, blijkt positief te werken. De resultaten van groep 7 bij de Cito-toets van januari j. l. zijn gemiddeld goed te noemen. Vanwege de tanende belangstelling voor de kaasmarkt op de donderdagen in het toeristenseizoen besluit de organisatie het evenement voortaan op de dinsdag te houden. Geen concurrentie van de markten in Alkmaar en Schagen en behoud van de op zich succesvolle formule. Pierre Komen en TPAHG Architecten presenteren aan de gemeenteraadsfracties hun plannen voor Keern 39 en het V&D-gebouw aan het Grote Noord. Het college stelt het ontwerp voor het fiets- en wandelpad aan de buitenzijde van de Westerdijk vast. De aanleg kan in 2020 starten. Om uitbreiding van de werkplaats van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik mogelijk te maken besluit het college dat achttien parkeerplaatsen op het aangrenzende parkeerterrein mogen verdwijnen.
Uitbreiding werkplaats Museumstoomtram
15: Werkplaats Museumstoomtram mag uitbreiden
Er wordt gestudeerd op een oplossing om de parkeermogelijkheden voor 1250 auto's te spreiden in het gebied van de Poort van Hoorn. Een grote parkeergarage aan de noordkant van het NS-station is dan niet nodig, hetgeen gunstig is voor het totaalbeeld van het stedenbouwplan. De gemeente is in gesprek met de Stichting Knarrenhof over de mogelijke invulling van de plaats van de vroegere school De Spinaker aan Dovenetel met een plan voor levensloopbestendige woningen voor zelfredzame senioren.
Knarrenhof
18: Plan voor 'Knarrenhof' aan de Dovenetel
De gemeente zet vol in op het aanpakken van overlast door jongeren in het centrum van de wijk Kersenboogerd. Samenwerking met buurtbewoners, patrouillerende agenten en inzet van Handhaving en jongerenwerkers is daarbij aan de orde. In het Dijklander Ziekenhuis wordt het Geboorteloket officieel in gebruik genomen: Robert-Jan Slob uit Aartswoud doet aangifte van de geboorte van zijn dochter Maud. Aangifte op het stadhuis van Hoorn is daardoor niet meer nodig. Door afname van het aantal leerlingen wordt het gebouw van voorheen de Aloysius Mavo aan de Berkhouterweg, nu onderdeel van Tabor College locatie d'Ampte, overbodig. Een deel van school zal worden gesloopt. Een compilatie van zestien filmpjes, de meeste gemaakt door en met (bekende) Hoornaars, wordt op 7 april door het Buurtfilmfestival in Cinema Oostereiland vertoond. Woningcorporatie Intermaris neemt 277 Hoornse huurwoningen in Zwaag, Kersenboogerd en Risdam-Zuid over van woningbouwvereniging Mooiland. De belangstelling van ondernemers voor het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis langs de Westfrisiaweg in Zwaag is groot. Naar verwachting zullen er 60 bedrijven gevestigd zijn aan het einde van dit jaar. De aanvragen van de nieuwe vestigingen passen in het huidige bestemmingsplan, waardoor het niet nodig is het bestaande plan op onderdelen te herzien. Via een digitale enquête kunnen inwoners van Hoorn tot 30 maart aangeven welke ideeën zij hebben over wat er met het 40 jaar oude stadhuis aan de Nieuwe Steen moet gebeuren: ingrijpend verbouwen of zelfs nieuw bouwen.
Toekomst oude stadhuis
26: Inwoners Hoorn denken mee over toekomst stadhuis
Het aangescherpte toezicht in de wijk Kersenboogerd lijkt positief effect te hebben. De burgemeester laat zich er in de gemeenteraadsvergadering positief over uit en meldt dat er plannen worden gesmeed voor de langere termijn. Met ingang van 10 april gaat een schaapskudde van 250 Kempische heideschapen hoog gras en grasbermen onderhouden langs de Oostergouw, de IJsselweg, de Strip en achter bedrijventerrein Westfrisia. De gemeente pakt via een convenant met woningcorporatie Intermaris illegale activiteiten en fraude op de woningmarkt aan. Het Museum van de 20e Eeuw viert het 25-jarig bestaan met een bescheiden feestje voor de medewerkers en de uitgave van een jubileumkrant.
25 Jaar Museum 20e Eeuw
27: Museum van de 20ste eeuw bestaat 25 jaar
De 663e verjaardag van Hoorn wordt door de Vereniging Oud Hoorn gevierd in de Oosterkerk. Een stadsquiz, waaraan twintig teams deel nemen, en de presentatie van het verjaardagslied van Hoorn en de tentoonstelling van het document waarmee Willem V de stadsrechten verleende, staan op het programma. Supermarktketen Deen en zorgorganisatie Omring werken samen om ouderen in West-Friesland gezonder te laten eten. Het project trekt landelijk aandacht en de minister van Volksgezondheid noemt het goed voorbeeld. De ambachtslieden die een jaar gebruik maakten van de ruimte in het voormalige pand van V&D aan het Nieuwe Noord gaan verder met hun activiteiten in het bedrijfspand aan het Keern waar garage De Egel zat.
Ambachtslieden verhuizen naar de Egel
30: Ambachtslieden verhuizen van V&D naar de Egel
Het nieuwe programmaplan 'Samen sterk' voor de wijk Grote Waal bundelt de krachten van bewoners, gebruikers, ondernemers en organisaties. De gemeenteraad stelt hier € 614.000 voor beschikbaar.