Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

mei

Tussen 12 mei en 1 september organiseert het Westfries Museum 17 vertelwandelingen in het kader van het Jaar van de Gouden Eeuw. Julian Wijnstein leidt als verteller in de rol van Tabo Jansz. (bediende van Hoorns regent Adriaan van Bredehoff) groepen van maximaal 25 personen in de stad rond. In de politiebasisteams Hoorn en Heerhugowaard zijn twee functionarissen aangesteld als 'digitaal wijkagent'. Zij houden het social-mediagedrag van de inwoners in de gaten. Wegens personeelsgebrek zegt Dijklander Ziekenhuis dagelijks operaties af. De horeca in Hoorn verzet zich tegen de voorgenomen herinvoering van toeristenbelasting in de gemeente. Ondernemersvereniging OSH roept de ondernemers in het centrum op om als proef vanaf 1 juni zeven maanden elke zondag open te zijn. De aarzelende reactie geeft het bestuur aanleiding om het voorstel nog eens intern te bespreken. Bij het 150-jarig bestaan van de OSG West-Friesland is een film van 75 minuten in eigen beheer gemaakt. Deze wordt op vijf data in juni in Cinema Oostereiland vertoond. Wethouder Ben Tap overleeft in de gemeenteraad een 'motie van treurnis', ingediend door de oppositiepartijen. De aanleiding is de ontwikkeling rond het dossier De Haai en de gebrekkige informatie hierover aan de raad. De wethouder draagt het dossier over aan collega wethouder Simon Broersma. De informatieavond over het nieuwe ontwerp voor het stadsstrand op de oeverdijk tussen het Visserseiland en de Galgenbocht wordt door 300 mensen bezocht. Hun reacties worden verwerkt in het definitieve ontwerp, dat naar verwachting in de tweede helft van dit jaar wordt vastgesteld.
Informatieavond stadsstrand
9: Informatieavond over stadsstrand wordt druk bezocht
In het oude Raadhuis van Zwaag wordt een kantoor van de Regiobank geopend. Twintig jaar geleden waren er 200 schepen van de zogenoemde Bruine Vloot die Hoorn als thuishaven hadden. Wouter van Dusseldorp, eigenaar van stevenaak Egberdina, nu één van de drie nog overgebleven schepen van die Bruine Vloot, stelt de gebrekkige voorzieningen in de haven van Hoorn aan de kaak en wijst op de negatieve invloed van de inmiddels ingevoerde watertoeristenbelasting per 1 juni a. s..
Kritiek op voorzieningen haven
10: Schipper van de Egbertina is kritisch over voorzieningen
Wethouder Simon Broersma en voorzitters van een aantal bewonersoverleggroepen komen tot een convenant om beter samen te werken en mee te denken over zaken die in hun wijk spelen. De lancering van de website www.havenshoorn.nl bekrachtigt de samenwerking van de verschillenden havens van Hoorn. De daling van het aantal passanten in de havens is daarvoor de aanleiding. Het bestelsysteem voor seizoenkaarten van Schouwburg Het Park via internet blijkt, evenals vorig jaar het geval was, een bron van ergernis en teleurstelling. Vergrijzing en ontgroening (het vertrek van jongeren) zijn serieuze bedreigingen voor de stad. Woningbouw is cruciaal voor de toekomst van Hoorn. Wethouder Van der Ven zegt de gemeenteraad toe een woonmonitor in te stellen en te zorgen voor tussentijdse rapportage over de bouw. Een ordentelijke fietsenstalling op of in de buurt van de Roode Steen ontbreekt. Als gevolg daarvan stallen bezoekers van de terrassen hun fiets daar en zorgen zo voor overlast en ergernis.
Parkeeroverlast fietsen Roode Steen
16: Parkeeroverlast fietsen op Roode Steen
Hans Regter presenteert zijn studie over de geschiedenis van 400 jaar regenten van het Sint Pietershof. Aan de Nieuwe Steen worden in het voormalig kantorencomplex 49 appartementen al een jaar bewoond. In het overblijvende deel van het gebouw worden nog eens 83 woningen gerealiseerd die na de bouwvakvakantie zullen worden opgeleverd. Het appartementencomplex wordt De Beeldhouwer genoemd. Bij opgravingen aan de Westerdijk worden resten van het oudste dijkhuis (uit 1600) van de stad blootgelegd. Ook wordt de kern van de dijk uit 1380 bereikt. Componist en dirigent Wietse Stuurman voert in de Oosterkerk zijn werk 'Undecim' voor 11 piano's in première uit. Hovocubo wint in sporthal De Opgang in Zwaag de finale tegen FC Marlène om de landstitel zaalvoetbal. In de wijk Kersenboogerd worden zeven vaste camera's voor de duur van minimaal vijf jaar geïnstalleerd om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Netwerkcafé Hoorn begeleidt in schouwburg Het Park werkzoekenden. Onder de 120 belangstellenden zijn veel 55-plussers, die zeker niet kansloos worden geacht. De Stichting Grashaven viert dat vijftig jaar geleden de haven door prinses Beatrix officieel werd geopend.
Grashaven 50 jaar
23: Grashaven 50 jaar
Het Dijklander Ziekenhuis schrapt, vanwege het groeiend personeelstekort, vanaf juli gedurende drie maanden twintig procent van de operaties. In de Martinuskerk in Zwaag wordt voor de 80e keer het jaarlijks ziekentriduüm gehouden. Secretaris Johan Tiessing wordt bij deze gelegenheid onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. In het Westfries Museum gaat de voorstelling Batavia 1627 VR, die een realistisch beeld geeft van de nederzetting die op 30 mei 400 jaar geleden door Jan Pietersz. Coen werd gesticht als handelscentrum van de VOC in Azië. De Hoornse Hengelaarsbond Bond bestaat 100 jaar. Bij dit jubileum kent de gemeente aan deze 2500 leden tellende vereniging een Eenhoornzegel toe van € 1.000.-.