Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1715)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Schoonheid en Karakter
Henk Zantkuijl   Harma Staal Amsterdam   (2020)  
Schoonheid en Karakter. Een zoektocht met Hart en Hoofd naar de Schoonheid en het Karakter van de Oude Binnenstad van Hoorn.Concept Tentoonstelling Henk Zantkuijl
(C.5 - Zant - 01802)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Hoorn Bezet en Bevrijd
Comitee 40-45   Comitee 40-45   (2019)  
Hoorn Bezet en Bevrijd.Overzicht Informatie over de Tentoonstelling Hoorn Bezet en Bevrijd
(G.5 - Comi - 01801)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Aanvullend onderzoek naar de Inrichting van het terrein van het Vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert (1475-1572)
C.P. Schrikx   Archeologie West-Friesland   (2020)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
Aanvullend onderzoek naar de Inrichting van het terrein van het Vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert (1475-1572). Het betreft: De opgraving op perceel Bangert 40, Westerblokker, gemeente HoornRapport 143Zie ook ID 1027, 1028 en 1029
(G.12 - WFAD-143 - 01800)     Geschiedenis: Archeologie
Stamboom en Kwartierstaat van de Familie Lieshout
N. J. Lieshout   Familie Lieshout   (1995)  
Stamboom en Kwartierstaat van de Familie Lieshout. Biografie en Stamboom van de Familie Lieshout onderzoek van ca 1669 t/m c.a.1995
(G.8 - Lies - 01799)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Eindstation... Auschwitz
E. de Wind   Republiek der Letteren Amsterdam   (1946)  
Eindstation... Auschwitz. Verslag en ovezicht van de gruwelijke gebeurtenissen en Expirimenten op gevangenen, door Nazi leiders en doktoren, die in Auschwitz terecht waren gekomen.Toegevoegd is het, Verslag van de Staatscommissie der U.S.S.R., belast met het onderzoek naar de toestanden in het Concentratiekamp Oswiecim (Auschwitz)
(G.5 - Wind - 01798)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Noorderkerk Hoorn
Beheer Noorderkerk   Beheer Noorderkerk   (2020)  
Noorderkerk Hoorn. Informatie Brochure over de Noorderkerk inzake inrichting en het gebruik, waaronder een Bed en Kerk overnachting
(G.2 - BNKH - 01797)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Cromme Leeck Jaarboek 2020
Joke Admiraal   Uitgeverij Pirola   (2020)   (ISBN ISSN 2210-6421)  
De Cromme Leeck Jaarboek 2020, Historische Stichting. Jaarboek over de dorpen rondom Hoorn betreft Economie en Leefomgeving en zijn Bewoners.Alsmede over de Verenigingen en de Gemeenschappen in de dorpen 
(G.11 - Admi - 01796)     Geschiedenis: West-Friesland
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma
Ben Beemster   Drukkerij van Berkum Graphic Solutions Zwaag   (2020)   (ISBN 978-90-9033074-7)  
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma. Kroniek van Drie Religieuze Wereldreizigers, hun Zussen en de Familie van Moederskant zie ook ID 1655
(G.8 - Beem - 01795)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Hoorn in 1813
Kops, W.P.   Overdruk uit Gedenkboek 1813   (1913)  
Indien de afbraak van huizen mag worden gerekend als een der voornaamste kenmerken van het verval eener stad, dan kan men zonder overdrijving beweren, dat Hoorn's achteruitgang in den Franschen tijd haar toppunt bereikt had.Zuchtte een dichterlijk inwoner in de dagen der... lees verder >>
(H.0 - - 01794)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (215.75 KB - Opent in nieuw venster)
Oudheidkundig Jaarboek 1938  (gedeelte uit)
Kerkmeijer, J.C.   N.V. Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill Leiden   (1938)  
Chronologish overzicht van door de stad HOORN aan verschillende kerken in Noordholland geschonken gebrandschilderde glazen en wat ervan over is.Deze opsomming kan op volledigheid geen aanspraak maken. Ik heb echter gemeend een en ander te moeten vastleggen om een grond te... lees verder >>
(H.0 - - 01793)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.57 MB - Opent in nieuw venster)
Vroeger was dat dus allemaal anders
Knijn, Loes   Loes Knijn (Universiteit Van Amsterdam)   (2019)  
In deze scriptie onderzoekt Loes Knijn in hoeverre de geschiedenis van Vereniging Oud Hoorn en het Westfries Genootschap past binnen de opkomst van historische verenigingen in Nederland en in hoeverre je in deze verenigingen, door de tijd heen, een veranderende historische cultuur waarneemt.
(C.0 - - 01792)     Cultuur: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (823.75 KB - Opent in nieuw venster)
Zeshonderd jaar scholen en schoolmeesters in Hoorn  1396-1996 (Band IV)
Zoonen, Arie van   Vereniging Oud Hoorn en Publicatiestichting Bas Baltus   (2020)   (ISBN 978-90-76385-25-9)  
1396 is het jaar waarin we voor het eerst lezen dat de stad zelf schoolmeesters mag aanstellen en ontslaan en dat de school die dan al enkele decennia in Hoorn bestaat, als het ware door de landsheer graaf Albert aan de stad wordt geschonken. 1996 is het jaar waarin de stad... lees verder >>
(G.3 - Zoon - 01791)     Geschiedenis: Onderwijs
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.25 MB - Opent in nieuw venster)
Zeshonderd jaar scholen en schoolmeesters in Hoorn  1396-1996 (Band III)
Zoonen, Arie van   Vereniging Oud Hoorn en Publicatiestichting Bas Baltus   (2020)   (ISBN 978-90-76385-25-9)  
1396 is het jaar waarin we voor het eerst lezen dat de stad zelf schoolmeesters mag aanstellen en ontslaan en dat de school die dan al enkele decennia in Hoorn bestaat, als het ware door de landsheer graaf Albert aan de stad wordt geschonken. 1996 is het jaar waarin de stad... lees verder >>
(G.3 - Zoon - 01790)     Geschiedenis: Onderwijs
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.57 MB - Opent in nieuw venster)
25 jaar Jongerencentrum Troll
Diverse auteurs   Jongerencentrum Troll   (1996)  
Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van jongerencentrum Troll te Hoorn.In 1965 werd er in Hoorn tijdens een raadsvergadering al gesproken over een jeugdcencrum. De gemeemteraad stelde een onderzoek in naar de geschiktheid van een voormalige huishoudschool aan... lees verder >>
(C.2 - DIV - 01788)     Cultuur: Muziek, dans, theater
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.30 MB - Opent in nieuw venster)
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn. BY DE E. HEEREN BURGEMEESTEREN ende Vroedschappen der Stede Hoorn door vier harer E. Commissarisen specialijck daer toe gheauthoriseert.
(G.2 - - 01787)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.45 MB - Opent in nieuw venster)
Beschrijving van de in 1871 gesloopte Koepoort
Handgeschreven beschrijving van de de in Augustus en September 1871 gesloopte Koepoort te Hoorn.Afschrift van manuscript door T.C. v.d. Herr, oprichter van den Provincialen Waterstaat gedat. 24 junij 1872
(C.6 - Renc - 01786)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.30 MB - Opent in nieuw venster)
R.E.V.A. Reizen
R.E.V.A.   Directie Centraal R.E.V.A.-kantoor   (1949)  
Reisgids R.E.V.A., kantoor Grote Noord 107. Gedrukt bij Koopman's drukkerij Hoorn.
(C.7 - REVA - 01785)     Cultuur: Toerisme
pdf Bekijk of download de PDF versie (33.67 MB - Opent in nieuw venster)
Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland  1849 - 1859.
Wolters - Noordhoff   Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv Groningen   (1992)   (ISBN 90 01 96844 9)  
Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland 1849 - 1859. Topografische Atlas van Noord-Holland uitgegeven in 1992 Zie ook ID.1783 -Topografische Atlas van Noord-Holland
(G.0 - Wolt - 01784)     Geschiedenis: Diversen
Grote Provincie Atlas van Noord-Holland
Wolters - Noordhoff   Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv Groningen   (1988)   (ISBN 90 01 9620 5)  
Grote Provincie Atlas van Noord-Holland. Topografische Atlas van Noord-Holland uitgegeven in 1988 Zie ook ID.1784 - Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland 1849-1859
(G.0 - Wolt - 01783)     Geschiedenis: Diversen
Getekend Land
Herman Lambooij   Kunstdrukkerij Mercurius Wormerveer   (ISBN 90-71123-10-3)  
Getekend Land, Nieuwe Beelden van Hollands Noorderkwartier. Beschrijving van Landschappelijke Veranderingen tussen 1000 en 1300 in Noord-Holland.
(G.4 - Lamb - 01782)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief