Voor Oud-Hoorn het net op
Door Jan Floris

Hoorn en historie op het wereldwijde web

Monumenten, geschiedenis en oudheidkunde zijn bijna synoniem met stoffige archieven. Alleen maar door de weeks overdag bereikbaar of op afspraak. En dan in een stil zaaltje vol archiefkasten neuzen naar iets van uw gading. Maar de historie zit ook in 'cyberspace'. Er is veel monumentaals digitaal te bekijken op het internet. Dat kan dan op het moment dat u dat wilt in uw eigen werk- of woonkamer of met een internetcomputer in de bibliotheek. Op verzoek van Oud-Hoorn surfde ik over het wereldwijde web en bezocht een aantal internetsites die interessant zijn voor iedereen die in de Hoornse historie is geïnteresseerd. Allereerst wil ik de Hoornse websites tippen, daarna besteed ik wat aandacht aan de diverse instanties en ten slotte verwijs ik u naar enkele educatieve websites. 

De Hoornse websites
De website van de Gemeente Hoorn www.hoorn.nl lijkt me voor de verenigingsleden niet echt interessant: Hier is niets te vinden van de Hoornse bouwkunst of een blik op het verleden. Nou ja er is wel een kleine tekstuele uitleg van de vlag en het wapen van de gemeente, die een klein stukje geschiedenis laat zien. De verwijzingen naar bijvoorbeeld de musea treft u niet bij de gemeente aan. Misschien wordt deze gemiste kans nog een keer benut met onderstaande verwijzingen. Voor een mooie foto-reportage kunt u beter even kijken bij onze buren http://www.medemblik.nu/hotshots/index.html 

Op de Hoornse site staat er gelukkig toch nog een waardevolle mededeling in het kader van Oud Hoorn: "Sinds kort kunnen bezitters van een Internetverbinding historisch beeldmateriaal opzoeken op de Noord-Hollandse Beeldbank, een initiatief van het Rijksarchief in Haarlem, waar diverse regionale archieven in participeren. Twee jaar geleden zijn medewerkers van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten begonnen met het digitaliseren van het kostbare en unieke beeldmateriaal dat in de kluizen van het stadhuis aanwezig is. Inmiddels zijn zo'n 2.000 West-Friese foto's, prenten en plattegronden via Internet te raadplegen." Het adres: www.beeldbank-nh.nl Dit is een goed doordacht archief met beschrijvingen van de gravures, tekeningen etc. Deze afbeelding van de Kaasmarkt/Roode Steen, maakt deel uit van de collectie van het Westfries Museum en is gedateerd 1935.

Monumentenzorg en de archeologische dienst zouden net als bij diverse weerstations http://home.soneraplaza.nl/mw/prive/jhuibers/weer.html natuurlijk ook bij de opgravingen bij de Winston-bioscoop en de Karperkuil een webcamera neer kunnen zetten. Nu staat het publiek achter de tralies te loeren en krijgt eigenlijk te weinig te zien.

Overigens aansluitend hierop wordt er wel zo nu en dan door de Parkschouwburg een nieuwbouwfoto op Internet gezet: http://www.parkhoorn.nl/pages/nwb19.html Ook hier zou de gemeente eenvoudig een verwijzing op haar pagina's kunnen zetten. Wellicht kan Hoorn nog wat leren van www.amsterdam.nl Daar knoopt men wel alle internet-bronnen systematisch aan elkaar.

Hoorn is op Internet goed vindbaar via bijvoorbeeld een dochter van www.startpagina.nl op de regio-pagina http://0229.pagina.nl. Naast de commerciële websites van diverse bedrijven zijn hier rubrieken voor de sport, de musea, de verenigingen etc. Aardig is hier de verwijzing naar www.hoorngids.nl.

Op deze vrij nieuwe site staat op 19 oktober een discussie rond de krententuin aangekondigd middels de websites: www.krententuin.nl en www.oostereiland.nl. Opvallend (detail?) is dat deze laatste drie sites een relatie hebben met het museum van de twintigste eeuw.Vanaf de http://0229.pagina.nl kunt u ook op zoek gaan naar toeristische informatie. Voor de plaats Hoorn wordt u keurig doorgesluisd naar de pagina's van VVV Noord-Holland: http://www.noord-holland-tourist.nl/nl/hoorn/ De beschrijving van Hoorn is hier mager. Interessant is wel de rubriek = speciaal Hier vindt u de verwijzing naar Industrieel Toerisme en de Stelling van Amsterdam en niet te vergeten de VOC. Bladert u echter over deze VOC-pagina's dan treft u veel aan over Amsterdam en Enkhuizen, waar men zelfs dagtochten organiseert rond dit thema en Hoorn meeneemt in de dagtocht Enkhuizen. 

Er zijn nog enkele bedrijvenpagina's en Sport-pagina's die een overzicht willen geven van Hoorn of Westfriesland, maar ik verwijs u graag naar http://home.planet.nl/~info-hoorn/ Deze pagina Info Hoorn geeft hele leuke mogelijkheden voor iedereen die iets van Hoorn wil weten. Naast een stukje geschiedenis van de Gemeente Hoorn vind u hier ook een overzicht van de monumenten. Jammer dat nog niet alles direct doorlinkt naar andere foto's en relevante pagina's op Internet, maar hier vindt u een overzicht. De gemeente (monumentenzorg) zou deze website zo kunnen overnemen en professioneel laten uitwerken. 

Er zijn nog enkele overzichtspagina's. Bijvoorbeeld www.westfriesland.com Als u hier iets zoekt over de historie van Hoorn, dan is er slechts een plaatje uit "Ach lieve tijd" met een klein tekstje over het stadsziekenhuis. 
De bibliotheek van Hoorn (misschien leest u toch liever een goed boek) heeft een heel bijzonder adres: http://www.bvenet.nl/~regiodi6/regiodi6/welkom.htm. In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek http://www.konbib.nl/ was met het Titelwoord "Hoorn", het willekeurige woord "oud" en het trefwoord "monumenten" het bekende boek "Hoorn, huizen, straten, mensen" direct te vinden. 

De Hoornse musea zijn on-line
Het Westfries museum www.wfm.nl (prachtige plaatjes, weinig interaktie) 
Het museum van de twintigste eeuw: www.museumhoorn.nl Het zit wat ingewikkeld in elkaar met allerlei verwijzingen en een weergave van de nieuwe (de echte?) site op het adres www.hoorngids.nl/museumhoorn 
De museum stoomtram Hoorn-Medemblik vindt u op www.stoomtram.demon.nl 
De Boterhal: www.boterhal.nl
Wat dacht u van het Zuiderzeemuseum (Hier staan ook wat Hoornse pandjes!): http://www.zuiderzeemuseum.nl

Wilt u meer musea op Internet bezoeken, kijk dan eens op www.museumserver.nl en als u het afscheid van de negentiende eeuw nog eens wilt onderzoeken, kijk dan op www.negentiende-eeuw.nl

Er is nog wel meer over Hoorn bijvoorbeeld: 
Hoorn in beeld (12 foto's): http://www.hoornplaza.com/foto/index.html
De gereformeerde kerk (inclusief een stukje historie): http://home.wxs.nl/~geref.kerk/
De fietsweersvoorspelling voor onze regio van de ANWB: http://www.anwb.nl/city/fwb_intro.htm
.................. Maak uw website bekend bij de Hoornse en Westfriese verzamelsites! 

Op zoek naar de instanties voor de leden van Oud Hoorn
http://monumenten.pagina.nl Een dochter van www.startpagina.nl Hier kan nog heel wat aan toegevoegd worden! 
De instellingen rond monumenten vindt u op een mooi bewegend rijtje bij: www.erfgoednet.nl 
De stichting Monumentenwacht: www.monumentenwacht.nl
Rijksdienst voor de Momumentenzorg: www.monumentenzorg.nl
Heemschut Monumentenbescherming: http://www.heemschut.nl/ U vindt hier alles over acties en reddingen! Het meldpunt voor bedreigde monumenten in Noord-Holland is hier interactief te benaderen. 
De Rijksgebouwendienst: www.rijksgebouwendienst.nl
Het restauratiefonds: www.restauratiefonds.nl
Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek: www.archis.nl
Rijksarchiefdienst: http://www.archief.nl/rad/ Hier is echt wat te vinden over de VOC. 
Bezoek ook eens www.bataviawerf.nl Veel VOC en prachtige plaatjes. 
Het Nationaal Contact Monumenten: www.erfgoedhuis.nl Let op de verwijzingen naar de Open Monumentendag, Stichting Nationaal Contact Monumenten , Stichting Open Monumentendag Stichting voor de Nederlandse Archeologie,Erfgoed Actueel, International Council on Museums and Sites, Convent van Gemeentelijke Archeologen, Belangenvereniging van Academici in de Archeologie 
Een site om bedrijven in de monumentenzorg op te zoeken www.Monumentenweb.nl Zie hier ook de links naar Monumentenzorg in Europa. 

Educatie rond bouwkunst, monumenten? 
Het bureau voor Cultureel Erfgoed en Educatie heeft een zinvolle pagina: http://www.erfgoedactueel.nl/
In de nationale scholierenwedstrijd om websites te bouwen viel onderstaande site in de prijzen. Een lagere school uit Haarlem heeft de geschiedenis van Haarlem met fraaie beelden omkleed vormgegeven op Internet: Rondje Grote markt in Haarlem: http://ontwikkel.thinkquest.nl/~jr034. In dezelfde wedstrijd in een categorie voor docenten wil ik u graag verwijzen naar de site Bouwkunde bekeken: http://ontwikkel.thinkquest.nl/~kl084. Hier treft u een reis door Europa aan. De reis kan opgepakt worden door de geschiedenis te volgen, dan wel via het bezoek aan de diverse steden. De internet-technologie integreert deze twee benaderingswijzen. Een van de makers is verbonden aan het Horizoncollege. www.horizoncollege.nl

Moet de Vereniging Oud Hoorn zelf het Internet op?
Het is veel (maar dankbaar?) werk. Oud Hoorn heeft immers een groot foto-archief en om dat goed systematisch weer te geven, zoals bijvoorbeeld de Beeldbank Noord-Holland dit doet is de juiste techniek noodzakelijk naast een goede inhoudelijke kennis van het archief. Als deze twee zaken in een goed team, met veel tijd en continuïteit aanwezig is, dan is de klus te klaren. Het perspectief voor de Vereniging Oud Hoorn kan zijn dat de onderlinge communicatie effectief kan verlopen en dat het beeld- en tekstmateriaal digitaal ontsloten wordt voor een groot en wereldwijd publiek. 

Bovenstaande tekst is opgenomen in het Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn, december 2000.


Hoorn, 30 oktober 2000

Jan Floris
jaa.floris@quicknet.nl


 

Nagekomen

MUSEUM VOOR OUDERE TECHNIEKEN 
Oudere technieken: wat door spieren, water en wind aangedreven wordt. Op deze Belgische site van het museum voor oudere technieken vind je een uitgebreide verzameling handwerktuigen. Leuk op de site is IC-DOC (de identificatie-documenten) waar je kunt zoeken op vorm van het werktuig, naam van het werktuig of gebruiker (ambacht) van het werktuig. Je krijgt een uitgebreide beschrijving van het werktuig en de vertaling in het Engels en Frans. www.mot.be

HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale museum voor archeologie. Op de site van dit museum zijn educatieve programma's te vinden voor CKV. Zeer de moeite waard is een bezoek aan de educatieve Asterix en Europa-website waar je van alles kunt leren over de Galliërs, de Romeinen en het Europa van 2000 jaar geleden. Het Romeinse Rijk heeft een grote invloed gehad op de geschiedenis en cultuur van Europa. Er zijn veel verrassende overeenkomsten tussen het toenmalig uitgestrekte Romeinse Rijk en het Europa van vandaag. Aan de hand van een aantal thema's leer je meer over het hedendaagse Europa en het Europa van zo'n 2000 jaar geleden. www.rmo.nl

 STICHTING VOOR DE NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE
De SNA www.sna.nl is als landelijk platform de spreekbuis van het archeologisch veld. Zij onderhoudt contacten met overheidsinstanties als ministeries, adviesorganen en parlement, en formuleert standpunten over onderwerpen die direct en indirect te maken hebben met de archeologie en het archeologisch erfgoed. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan instanties en personen die bij zulke onderwerpen betrokken zijn. De SNA brengt verschillende publicaties uit, waaronder het kwartaalblad Archiefbrief en organiseert congressen en studiedagen, zoals het grootste jaarlijkse archeologische congres, de Reuvensdagen.

BOUWMEESTER A.C. BLEIJS
Bouwmeester A.C. Bleijs had van 1864 tot 1880 een architectenbureau in Hoorn. Deze site bevat veel informatie in woord en beeld over zijn werk. www.bleijs.net/acbleijs/index.htm
 

Home     Informatie      Adverteren     Site toevoegen     Uw commentaar     © 2000     2DESIGN.NL