Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Oosterpoort

De gevel aan de landszijde

De poort gezien vanaf landszijde.
De poort gezien vanaf landszijde.

De gevelbekleding bestaat nagenoeg geheel uit Bentheimer zandsteen. De gehele oppervlakte is decoratief bewerkt in de trant van de Italiaanse renaissance voorbeelden.
Ook hier is de poorttoegang zelf uit natuursteen opgetrokken met een gedrukte, segment- of korfboogvormige boog, welke ook gesloten wordt door een sluitsteen met leeuwenkop.
De poortdoorgang is hier gevat in een dubbele pilasterstelling volgens de dorische basisvorm. Op de piëdestals zijn motieven in vlak rolwerk aangebracht. De ruimte tussen de piëdestals van elk der pilasterparen is opgevuld met een grote diamantkop. Boven elkaar in de ruimte tussen de pilasters van elk paar is een ediculumstelling opgenomen. Uit de onderste edicula steekt zinnebeeldig dreigend een vuurmond, de bovenste edicula tonen een niet gevulde nis met in de boogtrommel een schelpmotief.

De rechter dubbele pilaster stelling met vuurmond en nis.
De rechter dubbele pilaster stelling met vuurmond en nis.

De zwikken zijn gevuld met rolwerk cartouches.
Het fries van het hoofdgestel telt vier wapenschilden. De binnenste twee tonen een blind blazoen, het rechter toont het wapen van Hoorn en het linker van West-Friesland.

Het wapenschild van West-Friesland. Het wapenschild van Hoorn.

Het wapenschild van West-Friesland en het wapenschild van Hoorn.

De Latijnse tekst in het fries, ontleend aan psalm 127, luidt in het Nederlands: “Niets baat het waken der wachters, noch de wapenen en de geweldige dreiging der muren, noch het dreunen van het donderende geschut, zo Gij o God, deze stad niet zoudt willen besturen en beschermen”, alsmede het jaartal 1578.

De latijnse tekst in het fries.
De latijnse tekst in het fries.