Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Oosterpoort

Het traptorentje

Dit achtzijdige traptorentje is in 1913 eveneens volgens ontwerp van de hand van J.C. Bleijs gebouwd. Deze toren verving de houten toegangstrap tot de poortwachterswoning.

Het traptorentje.
Het traptorentje.

De brug

In 1763 maakte de toenmalige houten brug plaats voor de huidige, stenen zevenbogige brug met smeedijzeren leuning. Aan elk der buitenzijden van de brug, in één der bogen, geeft de sluitsteen 1763 aan.

De poort vanaf landszijde met de 7-bogige stenen brug uit 1763.
De poort vanaf landszijde met de 7-bogige stenen brug uit 1763.