Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2010 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2010 - 3

De reis en het rampjaar

Oddens, Joris
Pag. 96-102
Met als ondertitel "Een inwoner van Hoorn in het Ottomaanse rijk” beschrijft Joris Oddens het wel en wee van Gerard Hinlopen. Op 30 september 1644 werd Gerard Hinlopen in Hoorn geboren uit het huwelijk van Reynier Ottszoon Hinlopen (1609-1693) en Trijntje Trijnsdochter van Noy (1607-1646). De Hoornse familie Hinlopen vindt haar oorsprong in 1582, toen de uit het Friese Hindeloopen gevluchte Reinder Ottensz (Gerards overgrootvader) zich in de stad vestigde.
Na zijn rechtenstudie in Leidenkreeg Hinlopen de smaak van het reizen te pakken. Zo ondernam hij al snel een reis naar Italië en het Ottomaanse Rijk. Na zijn terugkomst uit het Ottomaanse Rijk is Hinlopen vermoedelijk als koopman actief geweest. Zijn bestuurlijke carrière kwam pas in de late jaren zeventig van de grond. Het bijzondere Journaal dat Hinlopen over zijn reis schreef geeft een uitvoerig beeld van zijn belevenissen. Gerard Hinlopen overleed op 2 oktober 1691, twee dagen na zijn zevenenveertigste verjaardag.

Hoorn als garnizoenstad (deel 1)

Toes, Jaap
Pag. 103-113
De komst van een bataljon mariniers in 1814 was het begin van een lange periode van Hoorn als garnizoenstad. Het dwong het stadsbestuur tot overleg met de militaire commandanten. Regelmatig moest de schrale gemeentekas worden aangesproken als een commandant zijn eisen stelde voor de huisvesting van zijn militairen of voor de oefenterreinen. Vooral burgemeester Van de Blocquerie heeft dat tot zijn ergernis ondervonden.
In een uitvoerig artikel beschrijft Jaap Toes het militaire leven in Hoorn sinds 1814. Jaap Toes (Den Helder, 1919) was werkzaam in de journalistiek, laatstelijk als lid van de hoofdredactie van het Noordhollands Dagblad. Bij zijn afscheid van de krant ontving hij de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn.
Het door Jaap Toes geschreven verhaal krijgt een vervolg in de komende drie nummers van het kwartaalblad.

Platte Thijs in Hoorn (1970-1974)

Iersel, Frans van
Pag. 114-123
Van de man die in de 16e eeuw luisterde naar de naam Platte Thijs is bekend dat hij stal van de rijken en dit deelde met de armen. Vier eeuwen later wordt in 1970 een nieuwe politieke beweging in Hoorn opgericht en vernoemd naar deze illustere vagebond. Platte Thijs was in Hoorn de beweging die werd voortgestuwd door de jaren zestig en in 1970 invulling gaf aan de wens voor verandering en vernieuwing. Het Noordhollands Dagblad duidde Platte Thijs veelal als “politiek werkverband” omdat Platte Thijs naast parlementaire ambities vooral buitenparlementair veranderingen wilde bewerkstelligen.
Frans van Iersel bechrijft uitvoerig de gebeurtenissen in de roerige periode Platte Thijs waarbij ook de toenmalige fractie Oerlemans aan de orde komt. De éénmansfractie Oerlemans had geen programma, wel een stamcafé, de Volendammer.

Restauratie monumentaal dakkapel Grote Oost 4

Meijers, P.C.
Pag. 126-127
Onlangs is een bijzonder element herplaatst op de lijstgevel van het Rijksmonument Grote Oost 4. Het betreft een monumentale rondvormige dakkapel, die is voorzien van gesneden eikenhouten ornamenten met een sierlijk bewerkte bekroning. Vanwege de slechte technische kwaliteit is in overleg met Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn besloten de gehele dakkapel, inclusief houtsnijwerk te vernieuwen.
Grote oost 4 is het rechterdeel van de gecombineerde voorgevels Grote oost 4-6. Momenteel maakt het pand onderdeel uit van het Affichemuseum, Grote Oost 2, maar de gevel vormt een monumentaal ensemble met nr. 6. Dit ensemble is ontstaan in 1892 wanneer in opdracht van kaashandelaar Klaas Melchert de Jong de bestaande gevel van nr. 4 geheel gesloopt wordt en vervangen door een nieuwe lijstgevel die een verdieping hoger is.
P. C. Meijers omschrijft uitvoerig de gang van zaken rond de restauratie van het pand. P. C. Meijers is werkzaam bij Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn.

Mevrouw E. van Unen-Plomper ons oudste lid.

Uiterwijk, Femke
Pag. 128-131
Het heeft er alle schijn van dat mevrouw E. van Unen-Plomper zich het oudste lid van onze vereniging mag noemen. Mevrouw Van Unen-Plomper is nu 98 jaar en in goede gezondheid woonachtig in één van de bij het Avondlicht behorende flats. Na haar schoolopleiding trad ze in dienst van Drukkerij Butter aan het Kleine Noord. Daar werd de vier maal per week verschijnende Hoornsche Courant uitgegeven en gedrukt. Vanaf 1929 werkte mevrouw Van Unen-Plomper bij Rijkswaterstaat, gevestigd aan het Grote Oost nr. 51. Eén van de chefs was hier Wouter Ydo die in zijn vrije tijd schilderijen en aquarellen vervaardigde.
Femke Uiterwijk sprak met mevrouw Van Unen-Plomper en beschrijft de gebeurtenissen uit het leven ons oudste lid. Zo was mevrouw Van Unen-Pomper jarenlang adviseur bij de Nederlandse Bond van Huisvrouwen. Ook was zij lange tijd vrijwilligster bij het toenmalige ziekenhuis De Villa aan de Draafsingel.

Schilder Adriaan Volkers

Volten, Nancy
Pag. 136-137
Op de voorpagina van het blad ziet men een schilderij van de hand van de Hoornse kunstenaar Adriaan Volkers. Het is een gezicht op het eind van de Italiaanse Zeedijk en werd vervaardigd in 1941. Links ziet men de ingang van de sluis en enkele meerpalen. Ook het gele hokje dat het contragewicht voor de smalle draaibrug vormt is nog juist zichtbaar. Aan de rechterkant ziet men de kop van de Italiaanse Zeedijk met links café De Volendammer en rechts café Het Schippershuis.
Op pagina 137 van dit blad wordt een verdere beschrijving van het schilderij gegeven
door Nancy Volten. We lezen hier dat Adriaan Volkers op 29 februari 1904 in Hoorn werd geboren. In 1939 werden drie werken van zijn hand uitgekozen voor een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De broer van Volkers’s echtgenote Dirkje was Rokus Zaal. Deze had een electriciteitszaak op het adres... lees verder >>

Vondsten op de locatie Vogelpoel

Schrickx, Christiaan
Pag. 140-143
Eind mei en begin juni van dit jaar heeft Archeologie Hoorn een opgraving uitgevoerd op de locatie Vogelpoel aan de Westerdijk in het centrum van Hoorn. Dit in opdracht van de Woningbouwvereniging IntermarisHoeksteen. De aanleiding voor dit onderzoek was de sloop van de panden van de voormalige steenhouwerij Vogelpoel en de geplande nieuwbouw op deze locatie door IntermarisHoeksteen.
Bij de opgraving zijn sporen van de Westerdijk, een laat 16e eeuws huis en bebouwing uit de 18e en 19e eeuw teruggevonden.
Wat er nog meer aan wetenswaardigheden en vondsten te voorschijn kwam wordt door Christiaan Schrickx uitvoerig beschreven. Christiaan Schrickx is archeoloog bij de gemeente Hoorn.

Verder in dit kwartaalblad

Ledenexcursie naar Huis Doorn
Vereniging Het Carillon
Een indrukwekkende gedenktocht
Schilder Adriaan Volkers
Overzicht lezingen seizoen 2010-2011

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Bekijk of download de PDF versie (4.15 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn