Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (7.19 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2018 / 3   blz. 132 - 139

Tussen wal en schip: de familie Bontekoe in Frankrijk

Auteur: Brongers, Nicolette

Mevr. Brongers stuitte tijdens haar onderzoek naar Hollandse handelsfamilies in La Rochelle (Frankrijk) op de naam Bontekoe. La Rochelle bezat beschutte plekken voor schepen om aan te leggen gedurende een tocht langs de Europese kust of vlak voor de oversteek naar eilanden in de oceaan. Bovendien werd er zout gewonnen. In het niet altijd subtiele spel tussen katholieken en protestanten in Frankrijk bleven de Hollandse schepen dikwijls welkom, omdat zij er niet al te strenge principes op na hielden als het om handel ging. Om de belangen van Hoornse schippers te beschermen, gaat een broer van Willem IJsbrandsz Bontekoe, Claas Bontekoe, zich begin zeventiende eeuw vestigen op het eiland RĂ©, dichtbij La Rochelle. Of daarbij ook religieuze motieven een rol speelden, weet mevrouw Brongers niet, maar zij heeft wel kunnen achterhalen dat kinderen en kleinkinderen daar zijn blijven wonen. Het verbod van Lodewijk XIV leidt aan het einde van die eeuw tot een vlucht van de protestanten (de Hugonoten). Leden van de familie Bontekoe zijn in ieder geval in de Verenigde Staten en in Nederland te traceren. Over hernieuwde contacten met Hoorn is nog niets bekend.

Noten bij dit artikel vind u hier


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn