Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (7.19 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2018 / 3   blz. 107 - 113

Op de rand van een burgeroorlog, achtergronden bij de wetsverzetting in Hoorn

Auteur: Schaake, A.

Waarom prins Maurits van Oranje in 1618 eigenhandig een groot deel van het Hoornse stadsbestuur verving en wat daar de gevolgen van waren, zet Schaake uiteen in een verhaal over remonstranten en contraremonstranten, prinsgezinden en spaansgezinden, rekkelijken en preciesen. Politieke en religieuze onenigheid bracht ons land op de rand van een burgeroorlog, waarbij de dood van Van Oldenbarnevelt en de synode van Dordrecht een beslissende rol speelden.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn