Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (9.18 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2018 / 4   blz. 166 - 173

Afvalligen en predikanten: Het proces tegen drie bekeerlingen tot het Jodendom

Auteur: Haven, A. van der

Dit artikel zoomt in op een van de vele conflicten tijdens de opstand tegen de Spanjaarden (1568-1648). De gruwelijke manier waarop het stadsbestuur van Hoorn wilde omgaan met drie bekeerlingen tot het Jodendom vormt onderdeel van een groot onderzoeksproject naar vroegmoderne bekeringen tot het Jodendom in de Nederlandse republiek. Het verhaal speelt zich af in 1614 en stelt de vermeende religieuze tolerantie van onze voorouders stevig ter discussie. De Hoornse schout Claes Boelens moet optreden nadat in Grosthuizen en Avenhorn drie personen midden inde nacht van hun bed zijn gelicht.

Noten bij dit artikel vindt u hier


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn