Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2019 / 3   blz. 120 - 126

100 jaar vrouwenkiesrecht

Auteur: Posthumus S. en Iersel, F. van

De Hoornse Kee Groot heeft aan het bereiken van deze belangrijke verworvenheid in ons democratisch bestel een grote bijdrage geleverd, aldus de beide auteurs. Zij beschrijven niet alleen het leven van Kee en het gezin waaruit zij voortkwam, maar concentreren zich uiteraard voornamelijk op de stuwende kracht van Kee in de beweging voor vrouwenkiesrecht. Met haar alter ego Marijtje, een Westfriese boerin, wist zij menige zaal met toehoorders achter haar plannen te krijgen door ‘gewone vrouwen’ aan te spreken.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn