Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2019 / 3   blz. 127 - 132

Ontheiliging van kerkelijke kunst door een leerlooier

Auteur: Schrickx, C.

Een voorlopig verslag in woord en beeld van de recente opgravingen aan de Westerdijk in Hoorn, waar de restanten van een leerlooierij aangetroffen werden, die dateert uit de 16 e en 17 e eeuw. De auteur doet ook verslag van de naspeuringen in de archieven naar deze plek. Een bijzondere vondst vormen de kalkstenen sculptuurresten, die waarschijnlijk afkomstig zijn uit de kerken (de Grote Kerk?) en kloosters die na 1572, toen Hoorn de zijde van Willem van Oranje koos en vele kerkelijke eigendommen kapot geslagen werden, als materiaal voor de leerlooiers dienden. Kalk is een
onmisbare grondstof bij het looien van huiden.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn