Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Artikelen kwartaalblad 1979 - 2020 nr.   ()

 


 


1979


1979 / 1     (maart)

Het Westfries Museum   (Pag. 4-5)
Saaltink, H.W.
Hoogeveen, Leo
Pothuizen   (Pag. 8)
Baltus, J.M.
Een monument uit het stadsarchief. De Chronijck van Klaas van Voorst (1)   (Pag. 9-10)
Onstenk, J.M.
Stadswapens in Hoorn's dreven (1)   (Pag. 11-12)
Dijkstra, J.L.N.
Overblijfsels van bouw- en beeldhouwkunst te Hoorn   (Pag. 13-14)
R. B.
Luifels   (Pag. 14-15)
Baltus, J.M.
Vooroverhellende huizen (huizen op de vlucht gebouwd)   (Pag. 16)
Baltus, J.M.

1979 / 2     (juni)

Van Lindendael tot Drieboomlaan, een monument verdween   (Pag. 22-23)
Korpershoek jr., K.
Zuilen en pilasters te Hoorn   (Pag. 23-25)
Baltus, J.M.
Joden in Hoorn   (Pag. 28-32)
Saaltink, H.W.
Herman Krijgsman treedt af: een man van avontuur   (Pag. 33-34)
Onstenk, Jan
Stadswapens in Hoorn's dreven (2)   (Pag. 35-36)
Dijkstra, J.L.N.

1979 / 3     (september)

Baltus, J.M.
Om en in de Oosterkerk   (Pag. 43-46)
Korpershoek jr., K.
De collectie Kerkmeijer   (Pag. 48)
Boon, Piet
West 72: opnieuw zorgenkind van Oud Hoorn   (Pag. 49-50)
Hoogeveen, Leo
Het Hoge Huis aan de Rode Steen   (Pag. 51-54)
Saaltink, H.W.
Mythologische beelden in Hoorn. (Betreft onder meer de gevel van Boekhandel Bakker)   (Pag. 55)
Hauwert, N.G.

1979 / 4     (december)

De lijnbanen van Hoorn   (Pag. 63-66)
Korpershoek jr., K.
Geveltypen in Hoorn: een aanzet tot inventarisatie   (Pag. 71-75)
Baltus, J.M.
Stadswapens in Hoorn's dreven (3)   (Pag. 79)
Dijkstra, J.L.N.

1980


1980 / 1     (maart)

Vingerhoed, Willem
De Chronijck van Klaas van Voorst. Patriot Klaas en het Oranjecorps (1)   (Pag. 5-6)
Onstenk, J.M.
Jo Ridderikhoff kijkt terug op 't Kerkplein   (Pag. 11)
Onstenk, J.M.
Gemeente-eigendommen in de binnenstad   (Pag. 12)
Hoogeveen, Leo

1980 / 2     (juni)

Nostalgie en realiteit   (Pag. 17-18)
Hoogeveen, Leo
De Chronijck van Klaas van Voorst. Patriot Klaas en het Oranjecorps (2)   (Pag. 20-22)
Onstenk, J.M.
Tentoonstelling Oosterpoort. ("Sterctebouwing")   (Pag. 22-23)
Saaltink, H.W.
Korpershoek jr., K.
Stadswapens in Hoorn's dreven (4)   (Pag. 38)
Dijkstra, J.L.N.

1980 / 3     (september)

Het Kleine Noord   (Pag. 41-44)
Hoogeveen, Leo
Saaltink, H.W.
Bedelarij en een bedelaarswerkhuis   (Pag. 56-58)
Kaag, Bert
Korpershoek jr., K.

1980 / 4     (december)

Landuitgifte in de 17e eeuw   (Pag. 65-69)
Saaltink, H.W.
Onstenk, J.M.
Boer, W.J.C.
Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1888 + Straatnamenlijst van de gemeente Hoorn (1)   (Pag. 79-82)
Hoogeveen, Leo
De Chronijck van Klaas van Voorst. Patriot Klaas en het Oranjecorps (3)   (Pag. 83-86)
Onstenk, J.M.
De Oosterkerk   (Pag. 86)
Dijkstra, J.L.N.

1981


1981 / 1     (maart)

Korenmarkt 8   (Pag. 2-3)
Dijkstra, J.L.N.
Saaltink, H.W.
Het bedelaarsgesticht   (Pag. 10-13)
Steendijk-Kuypers, J.
Nieuws van de Oosterkerk   (Pag. 15)
Dijkstra, J.L.N.
Enkele hoogte- (en diepte)punten uit de historie   (Pag. 20-23)
Boon, Piet

1981 / 2     (juni)

Lasserij-kachelsmederij Ph. Visser 1919-1981 (Achterom)   (Pag. 34-35)
Boer, W.J.C.
Het Hoornse Hop gedempt   (Pag. 39-40)
Hoogeveen, Leo
Alkmaar en Hoorn   (Pag. 45-48)
Hauwert, N.G.

1981 / 3     (september)

Het timmermansgildehuisje aan het Dal   (Pag. 52)
Breebaart, D.
Het theatrum anatomicum in Hoorn   (Pag. 53-54)
Steendijk-Kuypers, J.
De Steenen palen (n.a.v. gemeenteraadsbesluit 3-12-'23). De Koepoortsweg   (Pag. 55)
Pijper, D.
Hoorn's neo-gothische kapel: een vergeten monument   (Pag. 61-64)
Korpershoek jr., K.
Werkgroep Archeologie. (betreft opgraving Italiaanse Zeedijk, 12 t/m 20 mei 1980)   (Pag. 61-62)
Walle-van der Woude, T.Y. van de
St. Cyriacus, de stadspatroon   (Pag. 65-66)
Onstenk, J.M.
Archiefdienst neemt nieuwe studiezaal in gebruik   (Pag. 67-68)
Hoogeveen, Leo

1982


1982 / 1     (maart)

Saaltink, H.W.
Tijdschriftbespreking Tagrijn: Visserij van Hoorn en omstreken. (betreft P. Dorleijn)   (Pag. 5)
Onstenk, J.M.
Het Hoornse monumentale woonhuis   (Pag. 9-11)
Dijkstra, J.L.N./Baltus, J.M.
Hoorn uit haar isolement   (Pag. 13-14)
Steendijk-Kuypers, J.

1982 / 2     (juni)

Saaltink, H.W.
1917: bewogen maar kalm, het jaar van Kerkmeijer   (Pag. 30-33)
Onstenk, J.M.
Onstenk, J.M.
Het Westfries Museum in 1917   (Pag. 35-38)
Saaltink, H.W.
Een eeuw St. Cyriacus en Franciscus   (Pag. 39)
Dijkstra, J.L.N.
De Oosterkerk is open   (Pag. 43-44)
Dijkstra, J.L.N.
De Hoornse archieven omstreeks 1917 (1)   (Pag. 45-47)
Hoogeveen, Leo

1982 / 3     (september)

Hoogeveen, Leo
De Hoornse archieven omstreeks 1917 (2)   (Pag. 66-67)
Hoogeveen, Leo
Baltus, J.M.

1982 / 4     (december)

Grote Oost 58   (Pag. 53-58)
Hoogeveen, Leo
Saaltink, H.W.
Het Mennistenhofje (1)   (Pag. 84-87)
Uiterwijk, Femke
De weeskinderenpassie te Hoorn in 1674   (Pag. 92)
Steendijk-Kuypers, J.
Ramen 29   (Pag. 93-94)
Hoogeveen, Leo

1983


1983 / 1     (maart)

Baltus, J.M.
Tussen dood en graf (1)   (Pag. 15)
Steendijk-Kuypers, J.
Archiefdocumenten over 17e-eeuwse Hoornse pijpmaker en tabaksverbruik in West-Friesland in die tijd   (Pag. 16-18)
Steendijk, Toon
De Carstijns Capellerije. Van sprookje tot werkelijkheid   (Pag. 20-23)
Korpershoek jr., K.
Wie weet hoe deze plaat heet? (betreft onder andere 'De Villa') (1)   (Pag. 26)
Korpershoek jr., K.
Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw te Hoorn (1)   (Pag. 43-44)
Steendijk, Toon

1983 / 2     (juni)

De Ooster- of Sint Anthoniskerk te Hoorn   (Pag. 36-38)
Dijkstra, J.L.N.
Boer, W.J.C.
Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw te Hoorn (2)   (Pag. 43-44)
Steendijk, Toon
Ramen 1-3   (Pag. 47-48)
Breebaart, D.
Wie weet hoe deze plaat heet? (betreft onder andere 'De Villa') (2)   (Pag. 49-51)
Korpershoek jr., K.
Baltus, J.M.

1983 / 3     (september)

De Lutherse Gemeente te Hoorn en haar kerkgebouwen   (Pag. 59-63)
Estiť, Paul
De geschiedenis van een uniek Hoorns huis: Kleine Noord 11-13   (Pag. 64-65)
Baltus, J.M.
Over bierbrouwerijen in Hoorn   (Pag. 67-70)
Uiterwijk, Femke
Tussen dood en graf (2)   (Pag. 72-73)
Steendijk-Kuypers, J.
Wie weet hoe deze plaat heet? (betreft onder andere 'De Villa') (3)   (Pag. 74)
Korpershoek jr., K.
Van de stalhouderij aan de Achterstraat   (Pag. 75)
Korpershoek jr., K.
Ramen 1   (Pag. 79-80)
Leissing, G./Liempt, J. van

1983 / 4     (december)

St. Cyriacus en Franciscus. Een stukje geschiedenis van de kerk aan het Grote Noord   (Pag. 83-85)
Dijkstra, J.L.N.
Het Mennistenhofje (2)   (Pag. 86)
Uiterwijk, Femke
"Tot maintien van ons character". (betreft relletje te Hoorn op 12 november 1772)   (Pag. 88-90)
Saaltink, H.W.
De "oude" prentbriefkaart in "Oud" Hoorn   (Pag. 91-93)
Zel, Giel van der
Het Sint Bonifacius Missiehuis (overgenomen uit Onze Courant 7 Januari 1929)   (Pag. 93-94)
N.N.
Boekbespreking: Jan Onstenk, Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan. Hoorn, 1983   (Pag. 100-101)
Saaltink, H.W.
Functionalisme bedreigt Grote Kerk in Hoorn   (Pag. 102-103)
Jong, Cornelis de

De Grote Kerk     (special)

J. M. Baltus, A. Boezaard, J. L. N. Dijkstra

1984


1984 / 1     (maart)

Grote Oost 114. Klein, maar wel fijn....   (Pag. 3-7)
Boezaard, A.
Hart van Hoorn   (Pag. 14)
Ridderikhoff, Joh. M.
Grote Oost 7: een onderschat pand?   (Pag. 27-29)
Boezaard, A.

1984 / 2     (juni)

Wonen en werken in de Grote Kerk   (Pag. 34-36)
Stumpel, H.A.M.
Kleine Oost 1   (Pag. 35-39)
Boezaard, Arie / Hoogeveen, Leo
De familie K. Jut   (Pag. 40)
Hoogeveen, Leo
Boekbespreking: (heruitgave) H. Kroon Dzn. en F. Kapteyn, Nieuwe Kroniek van Hoorn. Hoorn, 1891   (Pag. 50-51)
Saaltink, H.W.
Burgemeesterswoningen in Hoorn   (Pag. 53-54)
Hoogeveen, Leo
De preekstoel in de St. Cyriacus   (Pag. 58)
Balen, Th.J.M. van
Saaltink, H.W.

1984 / 3     (september)

Korenmarkt 4: het pakhuis "Amsterdam"   (Pag. 71-74)
Hoogeveen, Leo
Burgemeesterswoningen in Hoorn (2)   (Pag. 74-75)
Hoogeveen, Leo
Van een Hoornse familie die het verderop zocht. (betreft Bredehoff, De Jonge van Ellemeet)   (Pag. 76-78)
Saaltink, H.W.
Daling grondwater bedreigt funderingen. Hoorn vreest schade door inpoldering Markerwaard   (Pag. 81-85)
Heijden, J.F.M. van der/Schilstra, J.
Koolhaas-Gijzelaar, A.C.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn