Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1981 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 1981 - 4

De geschiedenis van het Sint-Pietershof

Leur, Y. de
Pag. 75-77
Op een terrein ten noorden van de stad Hoorn hadden enkele inwoners al voor 1426 een huis
gebouwd voor religieuze doeleinden. Ze waren van plan om te zijner tijd in een kloosterorde
te treden.
Als ik dit lees, gaat mijn verbeelding met mij aan de loop! Wat moet ik nu hierbij voorstellen? Waren het weduwnaars of waren het vaders die genoeg hadden van hun dierbare eega's en woelige kinderen? Of wensten de gezeten burgers dat hun zonen te zijner tijd voor een voorsprak in de
hemel zouden zorgen? Vragen te over, maar er is meer: "Aan deze plannen kwam snel een einde toen het huis in 1426 weer moest worden gesloopt, daar het op de plaats lag waar de eerste stadsgracht met omwalling werd gegraven."

(standbeeld van) Velius onthuld

Dijkstra, J.L.N.
Pag. 78
De Kroniekschrijver en Stadsdoctor Theodorus Velius (1572-1630) heeft zijn standbeeld in Hoorn gekregen. Op vrijdag 11 december 1981 onthulde loco-burgemeester A. Sijm aan het Nieuwland een kunstwerk van de Haagse beeldrhouwer Theo van der Nahmer met als onder.werp de zeze bekende historische Hoornse persoonlijkheid. Het beeld is een geschenk van Boekhandel Stumpel aan Hoorn, bij gelegenheid van haar 100- jarig bestaan.
Dirck Volkerts, zoals hij officieel heette was een nationaal en internationaal bekend geleerd, arts en linguist met een dichterlijke inslag. Hiervan getuigt vooral het werk waardoor hij in Hoorn zijn grote bekendheid kreeg, n.l. de "Chronyck van Hoorn" voor het eerst in 1634 gepubliceerd. Publicatie
was niet de eerste opzet van Velius, maar "voor mijn en mijn huysgesin tot een memoryboexken daerdoor wij van de eerste ghesciedenissen onsses Vaderlants yet mochten weten".
Welnu, daarin is Velius ook voor ons nog steeds uitstekend geslaagd.
J .D.

Dakloodjes. Een verkenning naar hun verschijningsvorm

Saaltink, H.W.
Pag. 79-83
Trotseer- of dakloodjes zijn schildvormige loden plaatjes, toegepast op o.m. daken en dakkapellen bij loodbedekking op plaatsen waar ten behoeve van bevestigingen door middel van nagels gaten ontstaan. De plaatjes worden als regenklepje boven het gat vastgesoldeerd, zodat regenwater en overheen kan lopen. Het woorddeel "trotseer" spreekt aldus voor zichzelf omdat het vochtindringing op de bewuste plaats moet trotseren of vermijden.

Boekbespreking: H.W. Saaltink, Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stads plattegronden. Hoorn, 1980.

Onstenk, J.M.
Pag. 84-86
Dank zij een gelukkig initiatief van Willem Vingerhoed zijn de Hoornse geschriften onlangs verrijkt met een boek over "vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden": "Hoorn in kaart". Wie de dertig in het boek afgedrukte kaarten heeft geselecteerd, wordt niet uitdrukkelijk vermeld; het kan team-werk zijn geweest met uiteraard de grootste inbreng van de man op wiens naam het geheel staat, de wetenschapper van het Westfries Museum, H.W. Saaltink, die een inleiding schreef, een beknopte stadsgeschiedenis in twee delen (1357 - 1900 en 1900 - 1980) en voorts toelichtingen op elke kaart afzonderlijk. De 152 bladzijden laten ook een zestal luchtfoto's zien en evenzovele opnamen van Klaas Laan, die tevens voorzitter blijkt te zijn van de Stichting "De Hoofdtoren" (met Vingerhoed als secretaris en S. Dijkstra als penningmeester), die als uitgeefster optreedt. Dat "Hooft" bij... lees verder >>

Nieuwe monumenten in Zwaag en Blokker

Boer, W.J.C.
Pag. 89-91
Op de gemeentelijke monumentenlijst van Hoorn worden niet alleen panden uit de binnenstad opgenomen, maar ook uit die gedeelten van Zwaag en Blokker, die nu tot de gemeente Hoorn behoren. De gemeente heeft "Oud-Hoorn" het verzoek gedaan een lijst op te stellen van panden in Zwaag en Blokker, die in aanmerking komen tot monument verklaard te worden. Ik heb met het oog hierop de inventarisatie van de Dorpsstraat (van het Keern tot de spoorlijn: zie in dit blad Jaargang twee, blz. 75 -78) voortgezet. Een paar hieronder beschreven panden zijn daar al vermeld, maar terwille van de overzichtelijkheid zijn ze op onderstaande lijst opnieuw opgenomen.

Over oude klokken te Hoorn (heruitgave artikelenserie in Nieuwe Hoornsche Courant dec.1935 / jan.1936)

Kerkmeijer, J.C.
Pag. 92-95
Het leek de redactie van "0ud-Hoorn" een goede gedachte om in dit en het volgende nummer een aantal artikelen op te nemen van de hand van de oprichter van "Oud-Hoorn", J .C.Kerkmeyer. En wellk onderwerp is in deze dagen beter geschikt dan De Oude Klokken van Hoorn, die onlangs door onze vereniging weer in de belangstelling zijn gebracht. De betreffende artikelen verschenen in de Nieuwe Hoornsche Courant van december 1935 tot januari 1936. Wij hopen dat ze wederom een stimulans mogen zijn voor een hernieuwde belangstelling ten opzichte van de Hoornse campanologie.   Zie ook:
Oud Hoorn 1982/1,2, pg. 19-23; 48;
Oud Hoorn 1983/1, pg. 30-32

Bekijk of download de PDF versie (7.74 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn