Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1992 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 1992 - 1

Leo Roozen, kapelaan, rector en eerste secretaris van Oud Hoorn.

Hoogeveen, Leo
Pag. 13-14
Uit de voorgeschiedenis van Oud Hoorn

Hoornse schilders in de 17e eeuw: 1. De marineschilders

Hom, Caroline
Pag. 15

Over de archiefdienst en een geplaagde klant + Boekbespreking: Hoorn oh ja.

Hoogeveen, Leo + Saaltink, H.W.
Pag. 26
Over de archiefdienst en een geplaagde klant
Auteur: Leo Hoogeveen.

In zijn verslag over de restauratie van een plafond in de Statenpoort in het vorige nummer maakt de direkteur van de VVV enige 'zure' opmerkingen over de gemeentearchivaris, wellicht ingegeven door het 'zure' artikel over de 'gevelversieringen' van de VVV aan de Statenpoort van een medewerker van die archivaris, overigens niet in die kwaliteit, in een eerder nummer.
Die opmerkingen vragen om een weerwoord.

De heer Van der Pijl verraadt zichzelf door eerst een sneer te verkopen aan de gemeentearchivaris met de opmerking dat de gemeente eigenlijk maar weinig weet van het pand waarin zij jarenlang heeft vergaderd, om vervolgens vriendelijke woorden te wijden aan de afdeling voorlichting van diezelfde gemeente als dank voor de verstrekte informatie. Laat ik volstaan met dit... lees verder >>

Plattegrond Hoorn 1918/1942

Hoogeveen, Leo
Pag. 27

Uit de voorgeschiedenis van Oud Hoorn (1)

Hoogeveen, Leo
Pag. 28-31
De Vereniging Oud Hoorn ontstond in 1917 uit een gezamenlijk initiatief van de Commissie van Toezicht op het Westfries Museum en het Teekengenootschap Debutade. Helaas is het archief van Debutade, een van de oudste Hoornse verenigingen, bij een brand verloren gegaan, zodat we niet gedetailleerd op de hoogte zijn van de rol van dit genootschap. Het feit dat een zekere J.C. Kerkmeijer er directeur van was zal er veel, zo niet alles mee te maken hebben. Dit verhaal gaat over de aandacht die de commissie van toezicht op het Westfries Museum in de decennia voor de oprichting van Oud Hoorn had voor oude panden in de binnenstad.

Het Westfries Museum
Het Westfries Museum was de eerste instelling in Hoorn dlie zich met de geschiedenis van de stad bezighield. Burgemeester Van Dedem nam in 1876 het initiatief tot de oprichting. Omdat men geen geschikte... lees verder >>

Uit de voorgeschiedenis van Oud Hoorn (2)

Hoogeveen, Leo
Pag. 32-35
Hoofdtoren
In de jaren 1905-1907 maken de jaarverslagen van het museum melding van de restauratie van de Hoofdtoren.
In 1905 onderging de voorgevel, die bouwvallig begon te worden en waarvan de top reeds eerder gerestaureerd werd, een ‘degelijke’ herstelling wat het middengedeelte betreft. In 1907 was de restauratie, op een klein onderdeel na, voltooid met de herstelling van de onderpui, ‘zoodat dit interessante 16e eeuwsche gebouw, op zoo gelukkige wijze bekroond door het fraaie 17e eeuwsche kloktorentje, thans weder in al zijn schoonheid daar staat, gereed om op nieuw den tand des tijds te trotseren en nog jaren lang de vreemde bezoekers naar onze haven te lokken, welker ingang het reeds beschermde toen de geoefende strijders van den graaf van Bossu tot hun schade en schande moesten ondervinden hoe, met heldenmoed en doodsverachting, vrijheid... lees verder >>

Martin Brozius, de Hoornse clown

Lansdaal, Herman
Pag. 36-41
De vrijbuiter van het Kerkplein die op de kermis begon met "gekke mannetjes"

In de vier jubileum-uitgaven van dit jaar wil de redactie oud-stadgenoten aan het woord laten, die op welk terrein dan ook nationaal bekend zijn geworden.
De eerste in de rij is Martin Brazius, geboren en getogen in de oude stad, die jarenlang furore maakte in de varieté-wereld; ijsshows, opera's, cabaret, musicals, toneel en ballet. Z'n grootste bekendheid kreeg hij echter door de presentatie van het bij de jeugd razend populaire t.v.-programma "Ren je rot" (van 1973 tot 1983).
Brozius was een dankbare gesprekspartner voor Herman Lansdaal, die zich in bijgaand interview alleen tot de jeugdjaren van de onvervalste Hoornse mannetjesmaker beperkte. Maar dat was al boeiend genoeg.

"De MULO van meester Holtkamp aan Onder de Boompjes stond min of meer naast ons huis. Geen minuut... lees verder >>

Bekijk of download de PDF versie (17.10 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn