Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2002 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2002 - 1

Behoud door ontwikkeling West-Friesland. (Cultuurhistorische waardenkaart) Behoud cultuurhistorische waarden

Weel, A.G.F. van
Pag. 3-7
Provincie Noord-Holland heeft per deelregio een Cultuurhistorische Waardenkaart ontwikkeld. Het initiatief komt voort uit de wens om verantwoord om te gaan met cultuurhistorische waarden, bij alle nieuwe plannen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, groengebieden en bedrijfsterreinen. Oud Hoorn juicht dit initiatief toe.

Pieter Nooteboom (1947-1963), oud bestuurslid Oud Hoorn

Hoogeveen, Leo
Pag. 11-13
Dit jaar 2002 viert Oud Hoorn zijn 17e lustrum. In de vorige lustrumjaren 1992 en 1997 is in dit blad aandacht geschonken aan de geschiedenis van onze vereniging met onder meer levensschetsen van voormalige bestuursleden, Dit jaar wil ik deze traditie voortzetten en opnieuw vier willekeurig gekozen oud-bestuursleden in het zonnetje zetten. Deze keer Pieter Nooteboom, bestuurslid van 1947-1963.
Het ereburgerschap van een gemeente is een schaars artikel en moet dat ook blijven. Hoorn deelt het zo eens in de 25 jaar uit. De eerste maal op 1 oktober 1937 aan Johan Christiaan Kerkmeijer, vervolgens op 28 december 1961 aan Pieter Nooteboom en tenslotte op 13 oktober 1987 aan Dirk Breebaart. Over een jaar of tien kunnen we dus de volgende ereburger tegemoet zien...
Alle drie de ereburgers waren van oorsprong 'buitenpoorters' en alledrie enorme sjouwers, bereid om alles... lees verder >>

Voorstel aankoop Oost-Indisch Pakhuis

Iersel, F. van
Pag. 19-20
Gemeente Hoorn biedt het onderkomen van de Vereniging en de woning boven de winkel Pakhuisstraat 1, te koop aan. Het bestuur stelt de leden van de Vereniging voor tot aanschaf van het pand over te gaan. In het artikel een uitgebreide toelichting.

Nieuwe directeur archiefdienst Westfriese gemeenten

Veerman, M.
Pag. 21-23
Kennismaking met de heer Dirk Dekema, over ontsluiting van de archieven, digitalisering en het nieuwe Regionaal Historisch Centrum West-Friesland.

Onderzoek naar VOC-bewindhebbers

Veerman, M.
Pag. 26
Wie waren de VOC bewindhebbers en wat deden ze? Deze vraag ligt ten grondslag aan een project dat is opgezet door de Stichting Museaal en Historisch perspectief Noord-Holland, in samenwerking met het Westfries Museum, de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, het Westfries genootschap en de historische verenigingen Oud Hoorn en Oud Enkhuizen. In het artikel een verslag

Dick Dell van de 'tantes' overleden

Lansdaal, H.
Pag. 27

Boekbespreking J.P. van der Knaap: 'Orgels in Hoorn, voorheen en nu'

Uiterwijk, F.
Pag. 35

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Men vraagt ons
Lezers schrijven
Kent u Hoorn ook zo?
Hoe Hoorn veranderde

Verder in dit kwartaalblad

Boekbespreking: Hoorn Oh Ja, 2001
Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn 2001
Exploitatie Vereniging Oud Hoorn 2001 - 2002
Verslag van de najaarsledenvergadering, 13 oktober
Informatief artikel over de beheercommissie van het Westfries Museum

Bekijk of download de PDF versie (12.73 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn