Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2003 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2003 - 2

Hoorn moet haar topmonumenten behouden

Redactie
Pag. 53
Het gemeentebestuur van Hoorn heeft ver gevorderde plannen om vijf topmonumenten over te doen aan de Vereniging Hendrik de Keyser. Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn probeert met alle mogelijke middelen deze verkoop tegen te houden. Het Kwartaalblad opent met een overzicht van de situatie tot op dat moment en een uitnodiging voor de leden van de vereniging om een buitengewone ledenvergadering bij te wonen. Hier zal het voorstel om een raadgevend referendum te houden aan de orde komen.

De Modddermops, een vinding uit Enkhuizen (2)

Knegt, R. de
Pag. 55-60
De moddermops was een zelflozend baggerschip dat aan het einde van de 17e eeuw in Enkhuizen werd ontwikkeld. In het kwartaalblad van maart j.l. beschreef Rob de Knegt hoe het uitbaggeren van de havens van Hoorn en Enkhuizen in vroeger jaren met behulp van deze voorloper van de klepschouw of onderlosser werd gedaan. In dit nummer van het kwartaalblad legt de auteur in deel twee aan de hand van verklarende tekeningen ook de werking uit.

Bodem Gerritsland gaf geheimen prijs

Zack, F.
Pag. 61-62
Begin maart van dit jaar werd een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van een perceel grond op de hoek van het Gerritsland/Gravenstraat. Voor de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn was dit een goede gelegenheid om hier uitvoerig bodemonderzoek te doen. Frans Zack volgde de werkzaamheden op de voet en doet in dit nummer verslag. De voorplaat van dit nummer geeft een beeld van dit onderzoek op het moment dat dit juist van start was gegaan.

De klokken van Hoorn, zij klonken zo schoon. (Over het carillon)

Graaf, A. de
Pag. 69

Veel namen, weinig utleg. Boekbespreking 'Twee eeuwen stadsbestuurders'

Klaassen, B.
Pag. 70

Het Centraal Veerhuis en de bodes

Zandbergen, C.
Pag. 71-73
Tot zo'n 40 jaar geleden speelden de bodes met hun paard en wagen en sommigen met een vrachtwagentje, een belangrijke rol in het Westfriese land. Plaats van samenkomst was de Vale Hen waar de z.g. "bodehuizen" gevestigd waren. Cleem Zandbergen volgde, als zoon van de eigenaar van het Centraal Veerhuis, de escapades op de voet. Zijn verhaal werd met unieke foto's geïllustreerd.

Drie nieuwe ereleden voor Oud Hoorn

Zack, F.
Pag. 74
Het is al weer heel wat jaren geleden dat er nieuwe ereleden aan de lijst werden toegevoegd. Tijdens de voorjaarsledenvergadering kwam het bestuur nu met drie kandidaten voor de dag. Leo Hoogeveen, Arie Boezaard en Femke Uiterwijk: stuk voor stuk mensen die het nodige voor de vereniging hebben betekend en nog steeds betekenen. Het bestuursvoorstel om deze verdienstelijke leden tot erelid te verheffen werd dan ook met algemene stemmen aangenomen.

De Nederlandse Arbeiders Sport-Bond in de Krententuin

Zoonen, A. van
Pag. 76
In het kwartaalblad van 15 september 2002 plaatste Henk Saaltink in zijn rubriek "Men vraagt ons" een foto van een mondharmonicaclub. Op deze foto was o.a. een vlag met de letters N.A.S.B. te zien. Auteur Arie van Zoonen legt in een artikel uit wat deze afkorting betekende en hoe deze club, samen met nog anderen, in de Krententuin terecht kwam.

Frans Kwaad werd geen wielerprof

Zack, F.
Pag. 79

In het documentatiecentrum: De Nederlandse vlag op de wereldzeeën

Stoffelen, Chr.
Pag. 80-87

De welstand komt uit haar ivoren toren (Welstandsnota binnenstad)

Weel, A.G.F. van
Pag. 82
Bij een gemeente als Hoorn met zijn kwetsbare en historische binnenstad, hoort welstand hoog op de agenda te staan. De gemeentelijke welstandscommissie ervaart vaak het omgekeerde: het begrip "welstand" heeft bij veel gemeentebesturen een nare bijsmaak. Oud Hoorn-voorzitter Ton van Weel doet verslag van de situatie tot op dit moment.

Terugblik op 25 jaar kwartaalblad (1)

Zack, F.
Pag. 94-95

Verder in dit Kwartaalblad:

Blijven stijgeren, maar hoe
Jan Rietvink trad af als bestuurslid
Terugblik op 25 jaar Kwartaalblad
Nieuw altaar in Koepelkerk

Rubrieken

Van de bestuurstafel
Lezers schrijven
Men vraagt ons
Oud Hoorn website-nieuws
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (12.37 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn