Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2004 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2004 - 1

Het wonder van Zwaag

Lee, J. van der
Pag. 5-13
In 1882 werd in Zwaag op initiatief van pastoor Masker de Lourdeskapel gebouwd. Al in 1877 schreef pastoor Masker een brief aan de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. Snickers, om toestemming te vragen voor de bouw van een grot van Lourdes. De bisschop zag niets in het initiatief van pastoor Masker. In november 1880 ondernam de pastoor een tweede poging en dit keer doet hij tevens verslag van een in zijn ogen wonderbaarlijke genezing. Een meisje van 10 jaar dat sukkelde met haar ogen was volkomen genezen nadat de moeder een Maria-novene had gehouden. Waarschijnlijk heeft dit voorval er toe bijgedragen dat pastoor Masker met de bouw van zijn kapel kon beginnen. Op 2 augustus kon de kapel worden ingezegend. In een uitvoerig artikel schetst Jos van der Lee het hele gebeuren rond de pas gerestaureerde Lourdeskapel.

Archeologen vonden resten van klooster. (Onze Lieve Vrouw ten Nieuwlicht)

Zack, F.
Pag. 14
Nadat de opgravingswerkzaamheden aan de Oude Doelenkade op niets waren uitgelopen vond de Archeologische Dienst vrijwel ogenblikkelijk een nieuw project. Dit keer gingen de spades in Blokker de grond in met als opdracht het zoeken naar de restanten van het klooster aan de Koewijzend. Het in 1388 gebouwde klooster droeg de naam Regulierenklooster Onze-Lieve-Vrouw-ten-Nieuwlicht. De opgravingswerkzaamheden werden een groot succes en al snel werd duidelijk dat men hier met een groot object te maken had. Frans Zack doet verslag van de gebeurtenissen en beschrijft tevens een groot deel van de "gevonden voorwerpen".

Westfries Museum verwierf (schilderij van) Rietschoof

Zack, F.
Pag. 19-21
Sinds enige maanden is het Westfries Museum een schitterend schilderij rijker. Het gaat hier om een in ca. 1712 vervaardigd werk van de Hoornse kunstenaar Jan Claesz Rietschoof (1652-1719). Dit schilderstuk geeft een beeld van de Hoornse haven met magazijnen van de Admiraliteit op het Oostereiland en het schip 't Huys te Neck. Al eerder had het Westfries Museum het oog laten vallen op dit meesterstuk. Op dat moment ontbraken echter de financien om dit stuk te kunnen verwerven. Nu het in december van het afgelopen jaar weer op een veiling werd aangeboden zag men de kans schoon. Frans Zack beschrijft het kunstwerk en toont aan de hand van foto's een duplicaat dat in 1767 werd vervaardigd door Klaas Cloeck.

Nieuwjaarsreceptie Oud Hoorn druk bezocht

Zack, F.
Pag. 25-26
Het is inmiddels traditie geworden dat aan het begin van het nieuwe jaar een receptie wordt gehouden voor de vele Oud Hoorn-vrijwilligers. Daar deze vrijwilligers zich met allerlei verschillende zaken bezig houden gebeurt het maar zelden dat men elkaar tegen komt. Daarom is deze receptie een goede gelegenheid om eens met elkaar bij te praten. Voorzitter Ton van Weel maakte bij de 2004-editie van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwjaars toespraak te houden. Vervolgens was het woord aan Cees Aay van de Archeologische Dienst die een verslag deed over de opgravingswerkzaamheden in 2003.

Aanbouw Claes Joesthuis van start

Zack, F.
Pag. 27
Al geruime tijd geleden werd door het bestuur van de Oosterkerk het plan gelanceerd om een nieuw gedeelte aan het naastgelegen Claes Joesthuis te bouwen.
Bezwaren en protesten waren er mede-oorzaak van dat het nog geruimte tijd heeft geduurd voor dat men van start kon gaan. De exploitatie van het kerkgebouw maakt het noodzakelijk dat deze uitbreiding tot stand komt. Op maandag 26 januari kon de eerste van de vier benodigde palen de grond in gedreven worden. Voor het slaan van deze eerste paal had men een beroep gedaan op enkele prominente personen.
Aukje Broers namens de gebruikers van de kerk, Henk Zantkuyl namens de monumentensector en onze eigen Femke Uiterwijk namens de Oosterkerk-vrijwilligers

Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Stoffelen, Chr.
Pag. 46-47
Onze vereniging heeft de beschikking over een behoorlijk aantal boeken. Prenten en andere materialen met historische waarde. Aan deze collectie wordt regelmatig het een en ander toegevoegd. Wat er in de afgelopen drie maanden aan bezit is verworven wordt beschreven door Christ Stoffelen.

Verder in dit kwartaalblad:

Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn - 2003
Verslag van de najaarsledenvergadering
Financieel verslag penningmeester

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Men vraagt ons
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (13.12 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn