Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2010 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2010 - 1

Hoorn in oorlogstijd

Zack, Frans
Pag. 6-7
In 2010 wordt herdacht dat Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd van de Duitse overheersing. Het is tevens ook 70 jaar geleden dat Duitse legers ons land binnen vielen. Dit gebeuren wordt op tal van manieren onder de aandacht gebracht en ook de Vereniging Oud Hoorn blijft hier niet bij achter. Zo is er in dit kwartaalblad een verhaal opgenomen dat aandacht geeft aan de komende tentoonstelling ”Hoorn in oorlogstijd”. In de expositieruimte van de vereniging hebben Marit Veerman en Frans Zack een tentoonstelling ingericht die een beeld geeft van de gebeurtenissen in Hoorn gedurende 1939/1945. Frans Zack, als mede-samensteller van de expositie, beschrijft uitvoerig die plaatsen in Hoorn die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedurende deze expositie werd aan de hand van 24 panelen een beeld geschetst van de gebeurtenissen in Hoorn. Inmiddels heeft deze expositie plaats gemaakt voor werken van de hand van Peter Dorleijn. Het staat echter al zo goed als vast dat hetgeen nu getoond werd ook het volgend jaar rond 4-5 mei weer te zien zal zijn.

1945: De bevrijding in Hoorn

Bijhouwer, H.
Pag. 8-10
"Als iemand ooit van plan is een "tragikomedie" te schrijven en daarvoor een passend onderwerp zoekt, dan maken de dagen 5 tot 10 mei 1945 in Hoorn een redelijke kans".
Zo begint de heer H. Bijhouwer een artikel over de turbulente dagen rond de bevrijding van Hoorn. Zaterdag 5 mei was er in de Nieuwsteeg zowaar al een Pietje Bel die het waagde om de nationale driekleur uit te hangen. Op aandrang van anderen werd hij toch maar weer binnengehaald. Je kon immers niet weten. Totdat een aantal bewoners bij de plaatselijke Ortskommandant toestemming ging vragen om te mogen vlaggen. Deze toestemming werd gegeven, hetgeen het beeld opleverde dat een Duitse soldaat langs de Statenpoort fietst waar de vlag is uitgehangen. Ook beschrijft Bijhouwer het onthaal van de eerste "Canadees" en de terugkeer van burgemeester Leemhorst naar Hoorn.

Eenhoorn als schilddrager aan de Hoornse Waag

Gerritsen, W.P.
Pag. 14-19
Stuwende kracht achter de bouw van de nieuwe Waag in Hoorn was de toenmalige burgemeester Willem Pieterszoon Crap. Deze nieuwe Waag werd in 1609 in gebruik genomen en op dat moment was Crap al drie jaar burgemeester. Namens de vroedschap had hij de opdracht tot de bouw verleend aan het Amsterdamse bedrijf van Hendrick de Keyser. Aan de gevel van het gebouw treft men het stadswapen van Hoorn. In het afgelopen jaar werd er in het Westfries Museum een tentoonstelling gehouden met als onderwerp de Hoornse eenhoorn. Deze tentoonstelling werd geopend door prof. dr. W. P. Gerritsen. De toespraak bij deze opening is in bewerkte vorm te lezen in het kwartaalblad.

De waarde van de Engelbewaarderskerk

Weel, Gerard
Pag. 20-25
Sinds enige jaren is de toekomst van de Engelbewaarderskerk aan de Joh. Poststraat zéér onzeker. Het kerkbezoek loopt zienderogen terug en dat maakt dat het er voor deze Rooms Katholieke kerk, evenals vele kerkennelders in het land, somber uit ziet. Vereniging Oud Hoorn heeft bij diverse gelegenheden gepleit voor het verlenen van de gemeentelijke monumentenstatus aan de Engelbewaarderskerk. Gerard Weel beschrijft uitvoerig de ontstaansgeschiedenis van de kerk en vraagt zich, evenals vele anderen af: wat nu met de Engelbewaarderskerk? Gerard Weel is emeritus-pastor van deze kerk.

Grote Noord 33

Meijers, Pieter
Pag. 30-37
In 2009 is het beeldbepalende pand Grote Noord 33 onderzocht in verband met verbouwingsplannen. Gezien de technische staat waarin het verkeerde, bleek sloop van het grootste deel van het pand noodzakelijk te zijn. Tijdens opname door Bureau Erfgoed werd geconstateerd dat de constructie van het voormalige woonhuis een afwijkende opbouw had ten opzichte van andere soortgelijke historische panden in Hoorn. Peter Meijers, medewerker bij Bureau Erfgoed gemeente Hoorn, beschijft in een uitvoerig artikel de bouw van het pand.

Hoorn en de landbouwkoloniën

Schackman, Wil
Pag. 42-47
De armoede in het Koninkrijk der Nederlanden is anno 1818 intens. Enkele eeuwen eerder waren we – de Gouden Eeuw – verreweg het rijkste land van de hele wereld. Maar nu is het niets meer. De beter gesitueerden in de steden moeten de armenkassen van de diaconiën en parochies spekken. Dit om regelmatige soepbedelingen te laten plaatsvinden. En dan nog worden ze de hele tijd lastiggevallen door paupers die vragen om een betaald karweitje of om een aalmoes. Om deze mensen van de straat te halen kwam in Hoorn de Rijkswerkinrichting van de grond. Dit gevolgd door het gesticht voor bedelaars “De Ommerschans”. Wil Schackmann schetst in een uitvoerig artikel de gebeurtenissen van die dagen.

Verder in dit kwartaalblad

Nieuwjaarstoespraak
Wandeling '40-'45
Anne Frank in Hoorn
Stadswandeling Reformatie
Jaarverslag 2009
Beeldbeheer
Eenhoornwandelingen
Kerkmeijer-De Regt Stichting
Najaarsledenvergadering
't Wees Huys in Hoorn
Van de wagen gevallen

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Lezers schrijven

Bekijk of download de PDF versie (16.68 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn