Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2016 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2016 - 2

Bij de voorplaat

Een zelfportret van Jan Albertsz Rotius, zoals hij dat op een van zijn schuttersstukken heeft weergegeven. De voorplaat verwijst niet alleen naar de tentoonstelling in het Westfries Museum die aan deze ‘meesterschilder van Hoorn’ is gewijd, maar ook naar het eerste artikel van dit nummer.

Het woonhuis van Jan Albertsz Rotius (1624-1666) aan het grote Noord

Brozius, John
Pag. 51-58
Gedegen speurwerk in de archieven van Hoorn heeft aan het licht gebracht dat de familie Rotius aan het Grote Noord gewoond heeft in een van de huizen op de plek waar nu de firma Stumpel haar onderkomen heeft. Omdat de brouwerij ‘de Roscam’ veel met dit verhaal te maken heeft, is door John Brozius ook een kadertekst aan dit artikel toegevoegd met een kort overzicht van brouwerijen in Hoorn. Zie de noten bij dit verhaal

De onderduikers en het marmer

Ottens, Egbert
Pag. 59-62
Egbert Ottens onderzoekt wat er waar is van het verhaal dat er eind 1944 – begin 1945 vier Italiaanse onderduikers in de Koepelkerk aan het Grote Noord zaten. Hij kan het verhaal technisch niet helemaal rond krijgen, maar in de kern van de zaak is het helemaal waar! Ook de link met het marmeren altaar in de kerk wordt uit de doeken gedaan.

Het 'Doffer-Ijsimperium'

Wiggers, Jaap
Pag. 63-65
Dat het leven vroeger hard was en dat je alle kansen moest pakken die je kon krijgen, vertelt het verhaal van Jaap Wiggers over zijn overgrootmoeder. Na de dood van haar man, Cor Dolfer, in 1904 moest zij allerlei baantjes nemen, omdat er in die tijd nog geen ondersteuning was vanuit de overheid. Van haar overbuurman die ’s zomers met ijs ventte in Amsterdam leerde zij de kneepjes van het bereiden van ijs. Met haar zonen, en later ook hun kinderen, bouwde zij aan ‘Doffers Ijs’, een begrip in Hoorn. Via een zwager, Aris Laan, kwamen er ook ijswinkels in Den Helder en Alkmaar.

Picasso in Hoorn

Ottens, Egbert
Pag. 66-69
De relatie tussen Picasso en Hoorn is niet helemaal duidelijk, maar vooral uit zijn schetsboeken weet men dat hij in Hoorn geweest is, er gelogeerd heeft en er ook getekend heeft (o.a. de Boterhal). Egbert Ottens bespreekt de gegevens over het verblijf van Picasso in Hoorn in het kader van een tentoonstelling in het Museum van Alkmaar, waar deze zomer werk van hem uit zijn Hollandse periode hangt.

Het reilen en zeilen van de Tjalk 'Koopmans Welvaren'

Ursem, Huub
Pag. 70-71
Een interview met Toon Karel, die uitgebreid vertelt over de zeiltjalk die zijn grootvader in 1905 kocht, over het beurtvaartbedrijf dat hij daarmee startte en vooral over de avonturen die Cor Karel, Toons vader, daarmee beleefde.

Het Sterrenlied van Hoornaar Le Canu

Vlaar, Harry
Pag. 73-77
Robbert Robbertsz Le Canu (eb. 1563 in Amersfoort) was zeeman en later schoolmeester in Amsterdam. Met zijn kennis van zeevaartnavigatie slaagde hij erin een zeevaartschool op te richten in een snelgroeiende markt aan het einde van de 16de eeuw. Na zijn verbanning uit Amsterdam om godsdienstige redenen kwam hij met behulp van de Hoornse koopman Liorne in Hoorn terecht, waar hij opnieuw een zeevaartschool oprichtte. Zeevaarders vonden het lastig om met de gegevens uit hun tabellenboekje, de tekeningen van de sterrenbeelden en hun meetinstrumenten bij slecht weer de koers te bepalen. Le Canu ‘vertaalde’ de gegevens over de sterren naar liederen met de melodie van een door iedereen gekende psalm. Vooral bij reizen naar het zuiden bewezen deze liederen hun dienst, maar grotere vertrouwdheid met de route door de toenemende handelsvaart en betere instrumenten maakten ze eigenlijk al snel overbodig.

150 jaar Teekengenootschap Debutade, 1866-2016

Eijgelaar, Klaas
Pag. 78-84
Een overzicht (met natuurlijk veel illustraties) van de geschiedenis van het jubilerende Hoornse tekengenootschap Debutade. Over de doelstellingen, beroemde leden, de verschillende ateliers, de keuze van stijlen en de exposities.

Verder in dit Kwartaalblad

De aanwinsten in het documentatiecentrum van ons verenigingscentrum. (blz. 85-87)
Meer informatie n.a.v. het artikel in Oud Hoorn 2015.4 over de ‘Centrale Keuken’ en de voedselvoorziening in WO 2. (blz. 88-89)
Een schilderij met de Hoofdtoren uit Hoorn in de Groote Sociëteit in Zwolle. (blz. 87)
Een tentoonstelling over Kaap Hoorn in het Maritiem Museum in Rotterdam. (blz. 90)
Bijzondere postzegels uit Tonga over 400 jaar Kaap Hoorn. (blz. 91) De vaste rubrieken: Lezers schrijven, Stadsbeeld, Bestuursmededelingen en Hoe Hoorn veranderde, (blz. 92-96)

Bekijk of download de PDF versie (5.42 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn