Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2016 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2016 - 4

Bij de voorplaat

Pag. 149
Liefde voor je ouders die sterker is dan de angst voor de vijand, dat laat deze voorplaat zien als opmaat naar het eerste artikel van deze nieuwe aflevering van Oud Hoorn. Het schilderij van Jan Hendrik van de Laar uit 1854 hangt in het Westfries Museum.

Lambert Melisz., de Aeneas van Hoorn

Ottens, Egbert
Pag. 152-157
Verdichting en waarheid in een moraliserende vertelling voor de jeugd over Lambert Melisz vormt het thema van het eerste artikel.  De aanval van de Spanjaarden in 1574 op de Zaanstreek en de vluchtpogingen van de inwoners van Westzaan zijn het historische gegeven, de tocht van Lambert Melisz met zijn moeder over het ijs naar Hoorn is een uitwerking die in vele vormen voorkomt. De tocht van de Trojaanse held Aeneas, die bij de val van Troje vlucht met zijn oude vader op zijn schouders is het klassieke voorbeeld voor dit soort verhalen. Dat hij daarmee, in de woorden van Vergilius, de stamvader kan worden van het latere Romeinse rijk, leverde het morele exempel op waarop men vooral in de negentiende eeuw zo gespitst was.  Het gedicht van Tollens vindt u hier.  De noten vindt u hier.

Verliefd op Leo

Lodde - Tolenaar, Rita
Pag. 158-162
De geschiedenis van Leo Vleeschdrager, die als jongste zoon van de joodse familie Vleeschdrager werd geboren in Hoorn in 1924. Zijn ouders verhuisden vanuit Amsterdam in 1917 naar de Kerkstraat in Hoorn, waar zij een handel in ijzerwaren, De Magneet, oprichtten. Hoe het Leo, zijn ouders, broers en zus verging in die vooroorlogse jaren, heeft Rita weten te achterhalen. De deportaties van Joden vanuit Hoorn, de dood van Leo in 1943 in Sobibor en de geschiedenis van het restant van zijn familie na de oorlog sluiten dit verhaal af.

Mijne ziele is sat van tegenspoet

Schaake, Arnoud
Pag. 166-173
Van de in Hoorn geboren jurist Rombout Hoogerbeets (1561-1625) zal niet iedere lezer van dit blad weten dat hij samen met Hugo de Groot werd opgesloten in kasteel Loevestein. De geschiedenis van de familie Hoogerbeets in Hoorn, de carrière van Rombout in de landelijke politiek, het optreden van stadhouder Maurits tegen remonstrantsgezinde bestuurders en het proces tegen Johan van Oldenbarnevelt en diens medestanders worden door Schaake uit de doeken gedaan. Uit onder andere de bewaard gebleven brieven die Rombout vanuit de gevangenis schreef aan zijn zus Luitgaert weten wij hoe hij zijn levenslange opsluiting onderging en hoe erg het was. De noten vind u hier.

Hoornsche kaasmarkt

Brusse, Marie Joseph (bewerking door Hans Rijswijk)
Pag. 176-183
Rie Brusse, een van de vernieuwers van de Nederlandse journalistiek, is in 1906 in Hoorn, waarschijnlijk op uitnodiging van J.C. Kerkmeijer, op bezoek geweest. Persoonlijke observatie als basis voor het beschrijven van situaties en gebeurtenissen is zijn handelsmerk. Het van vele foto’s voorziene verslag van zijn bezoek aan de kaasmarkt geeft niet alleen een sfeerbeeld, maar laat ook het belang zien van deze al 500 jaar oude markt voor Hoorn en omstreken.

Motor- en autoclub ging ten onder door eigen succes

Zack, Frans
Pag. 188-192
Hoe MAC Hoorn e.o., een vereniging van bezitters van automobielen en motorfietsen, in 1942 midden in de oorlogsjaren werd opgericht en tot bloei kwam in de naoorlogse jaren door het organiseren van allerlei soorten ritten met welgevulde prijzenpotten, laat de auteur zien in een nostalgisch getint overzicht. Aan het begin van de jaren 70 moest de stekker eruit worden getrokken: de toenemende regeldruk vanuit de overheid was het antwoord van de gemeenschap op het succes van de vereniging volgens Frans. De snel toenemende verkeersintensiteit botste immers met het pleziergebruik van de auto in verenigingsverband.

Verder in dit kwartaalblad

- Het documentatiecentrum van Oud Hoorn (Stoffelen, Christ, blz. 163-165)
- De oudste kleurenfoto’s van Hoorn (Van Iersel, Frans, blz. 174-175)
- Avonturen in Hoorn in de vijftiger jaren, afl. 4 (De Vries, Jan, blz. 184-186)
- De romantiek van dansende ijsbussen, (Dol-Schellevis, Afra, blz, 186-187)
- Inhoudsopgave 2016 (blz. 193)
- Vooruitblik op het Jubileumjaar (blz. 194-195)
- En de vaste rubrieken ‘Stadsbeeld’ en ‘Hoe Hoorn veranderde’ (blz. 195-196)  

Bekijk of download de PDF versie (5.92 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn