Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2017 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2017 - 1

Bij de voorplaat

Een beeld uit een voetbalwedstrijd in 1931: Oud Hoorn vanuit een sportieve invalshoek als opmaat
naar een artikel over voetbal in de jaren dertig in West-Friesland.

Oud Hoorn 1917 – 2017

Hoogeveen, Leo
Pag. 4-6
In dit eerste van vier artikelen wordt de geschiedenis van Oud Hoorn belicht van de eerste 25 jaar door oud-bestuurslid en oud-archivaris Leo Hoogeveen. Het jubileumjaar is ook in ons kwartaalblad afgetrapt!

Stille tocht niet altijd geruisloos

Rijswijk, Hans
Pag. 7-13
Een geschiedenis van de stille tocht die ieder jaar op 4 mei gehouden wordt om de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog en van de andere oorlogen na 1945, waarbij Nederlanders betrokken zijn geweest, te herdenken. Van de Westerdijk naar het Kerkplein loopt een stille stoet ter herinnering aan de vijf onschuldige Nederlanders die 4 januari 1945 werden gefusilleerd bij de Grote Kerk.
Rijswijk beschrijft hoe het niet altijd vanzelfsprekend was dat deze herdenking plaatsvond en hoe er wel eens ‘wat ruis op de lijn zat’.

Een echtpaar herenigd, Pieter Opperdoes Alewijn en Cornelia Snouck van Loosen

Jeeninga, Willeke en Jonkhoff, Laura
Pag. 14-18
Het verschijnen van een boek over de Villa Alewijn (Grote Oost 26) vormde voor de huidige bewoners, de heer en mevrouw Melcherts – Hoekstra, de aanleiding om twee portretschilderingen van de negentiende-eeuwse bewoners van het pand tentoon te laten stellen in het Westfries Museum. De geschiedenis van Pieter Opperdoes Alewijn en Cornelia Snouck van Losen wordt uitgebreid uit de doeken gedaan door de beide auteurs van genoemd boek. Hoe de twee schilderijen uit elkaar zijn geraakt en hoe zij voor even weer verenigd waren, werd de aanleiding voor dit artikel.

Pinokkio op het Grote Noord

Moolenbel, Hans
Pag. 19
Waarom stond er een beeld van Pinokkio op het Grote Noord en waar is dat beeld gebleven?

Karel Frederik Lodewijk Kaiser 1864 – 1915

Groeneveld, Jaap
Pag. 20-24
Louis Kaiser was de oprichter en de eerste directeur van de Ziekenverpleging ‘De Villa’ aan de Draafsingel. Vanuit zijn geboorteplaats Amsterdam kwam hij met zijn echtgenote eerst in Medemblik en daarna in Hoorn terecht als arts. Het gezin woonde in het statige pand Onder de Boompjes 20, het
‘Amsterdamse Huis’ in de volksmond. Vooruitstrevend als zij waren, speelde het gezin een belangrijke rol in Hoorn en ver daarbuiten, zoals uit dit artikel blijkt.

Voetbal in de jaren dertig

Vingerhoed, Willem
Pag. 25-31
Wanneer werd er voor het eerst gevoetbald in Hoorn?, welke verenigingen ontstonden er na die begintijd?, hoe deden die clubs het binnen de ook al snel opgerichte landelijke bonden? Deze en andere vragen worden beantwoord in een eerste artikel over voetbal in de jaren dertig in Hoorn. Hoe ook de volière op de hoek van de Pakhuiksstraat en Achter de Vest een rol speelt in dit verhaal, vormt het slot van deze eerste bijdrage van Willem Vingerhoed.

Een scheepsportret van De Zantvoort door Rietschoof

Swart, Peter
Pag. 34-37
In de collectie van Teylers Museum in Haarlem bevindt zich een tekening van een schip, De Zantvoort, van de hand van de Hoornse marineschilder Jan Claesz Rietschoof. Deze tekening vormt een waardevolle bron bij het onderzoek naar de precieze vorm van het schip Huis te Warmelo, dat in 2016 als zodanig werd geïdentificeerd op de bodem van de Finse golf. Beide schepen blijken in het zelfde jaar(1708) voor de zelfde opdrachtgever te zijn gebouwd. De Hoornse afgevaardigde in het bestuur van de Admiraliteit, Gerbrand de Vicq, hertrouwde in 1708 met Wijnanda Maria Santvoort en dat kan heel goed de reden zin geweest dat het schip die naam kreeg.

Een Hoornse regent gevangen in slot Loevestein

Schaake, Arnoud
Pag. 38-43
Een verhaal over de lotgevallen van de Hoornse rechtsgeleerde en raadsman in Den Haag, Nanning Keyser (1611-1655), die als uitvloeisel van de politieke spanningen in 1650 door stadhouder Prins Willem II gevangen wordt gezet in slot Loevestein. Uit het bewaard gebleven verslag van zijn ervaringen in 1650 in de gevangenis doemt een prachtig beeld op van zijn rol in die jaren.

Verder in dit kwartaalblad

Met het jaarverslag 2016 van de vereniging Oud Hoorn, het verslag van de ledenvergadering op 15 oktober 2016, de beschrijving van de aanwinsten in het documentatiecentrum, een ‘in memoriam’ voor Jaap Wiggers, een aanvulling op het verhaal van Frans Zack over de ‘Pillen – en Zwachtelrit’ (2016.4) en de rubriek Hoe Hoorn veranderde is dit weer een zeer gevarieerd en overvol nummer geworden!

Bekijk of download de PDF versie (4.73 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn