Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Mariaschool, Eikstraat

Architectuur

De architect Sjoerd Wopke Langius (Hoorn, 1898-1957) ontwierp op verzoek van de parochie en gemeente de Mariaschool. De architectuur kenmerkt zich als echte jaren twintig-dertig bouw. Het ronde metselwerk bij de entree is in de stijl van de Amsterdamse School (zie pagina voorgevel). De grotere raampartijen zijn kenmerkend voor schoolgebouwen in die tijd. De architect heeft naar alle waarschijnlijkheid veel concessies moeten doen, want geld was er niet. Op de bouwtekening is de latere uitbreiding te zien, maar die werd pas in 1953 gerealiseerd.
Andere ontwerpen van Langius zijn onder andere: het RK missieopleidingsinstituut ‘Mill Hill’, (aan de Provinciale weg) en de Jozefschool, Achterom nummer 17.

Meer architectuur

De bouw vond plaats volgens de na in 1925 ingetreden meer gematigde en zakelijke variant van de Amsterdamse School als één van de richtingen van het Expressionisme. De gevelsteen links van de hoofdingang geeft het bouwjaar 1933 aan. Het vrijstaande bouwdeel oostelijk daarvan dateert van 1953 en is opgetrokken in dezelfde stijl.

gevelsteen Mariaschool
Gevelsteen Mariaschool, 1933

Het gedeelte van 1932 bestaat uit een grondplan van twee haaks met elkaar verbonden vleugels. Het lagere zadeldak van de hoofdvleugel ligt gericht op het midden van het hogere zadeldak van de andere vleugel, die de gymzaal vormt. Het hoofdgebouw heeft een begane grondverdieping, boven beëindigd door een doorlopende goot - slechts onderbroken door de hoofdingangpartij - die de inleiding vormt tot het zadeldak met daaronder een zolderruimte. De buitenmuren tonen alle het staand metselverband met licht verdiepte voeg als één der kettingverbanden.

Mariaschool overzicht 2005
Overzichtsfoto Mariaschool met rechts de aanbouw uit 1953.