Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
`

De Mariaschool, Eikstraat

Brief

Om een indruk te krijgen hoe de Mariaschool er in 1948 uitzag citeren we uit een brief van een schoolopziener aan het kerkbestuur:

Op de school in de Ramen trof ik twee klassen aan met elk meer dan 70 leerlingen, toevertrouwd aan twee leerkrachten, waarvan er één (het Hoofd) al zeer bejaard is. Verscheidene kinderen zaten met hun drieën in een bank voor twee. Vindt u ook niet dat 70 leerlingen voor één leerkracht veel te veel is? (-)
Nog erger vond ik dat er ook een klas was met 64 kinderen beneden de vier jaar, die onder de hoede stond van een kind van 15 jaar. De zusters verzekerden mij, dat zij er af en toe wel naar omkeken. Maar dat maakt de zaak nog erger, want zelf hadden zij meer dan 70 leerlingen en dan ook nog op zulk een klas te moeten letten! (-)

klassefoto Ramen school
Klassefoto gemaakt in "de Ramen"

Zoals wel blijkt uit het voorgaande, werd de toestand aan de Ramen onhoudbaar. Aan de Eikstraat werd in 1953 flink aangebouwd, maar ook na deze uitbreiding waren er nog klassen gevestigd op de Ramen.

Moet nog vermeld worden dat jongens en meisjes apart les kregen. In de jaren 60 kwam hier pas verandering in en werd er 'gemengd' lesgegeven.

Mariaschool
Mariaschool na de uitbreiding.