Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Mariaschool, Eikstraat

Het oostelijke geveldeel

Ingang Mariaschool
Hoofdingang met rechts de schoollokalen

Het oostelijke geveldeel, rechts van de hoofdingang, heeft nog het oorspronkelijke Amsterdamse School kruisvenster. De oostelijke kopgevel bevat op de begane grond ook twee originele kruisvensters. Daartussen een laag drielingvenster met elk een stalen roede. De twee montants zijn van baksteen. Recht daarboven in het topdeel van de gevel een zelfde, maar hoger venster. De top van de gevel eindigt in een zogenoemd vlechting- metselverband. Elke top van het gebouw heeft dit sierverband.
De achtergevel is aanzienlijk gewijzigd wegens aan- en verbouw. Ook hier bevindt zich een topgevel met zadeldak, die ingestoken is ruim onder de noklijn van de hoofdvleugel. De raampartijen zijn niet meer oorspronkelijk. In het dakvlak van de hoofdvleugel zijn nog wel twee oorspronkelijke kapellen. In de vorm van een liggende rechthoek opgenomen met elk een 6-raamsvenster, elk raam weer door een horizontale roede verdeeld, zodat een 12-ruitsvenster ontstaat.

De gymnastiekzaal

Zicht op de gymnastiekzaal
Zicht op de gymnastiekzaal links

De oostelijke gevel bevat een deurkozijn met dubbele deuren, zoals dat van de hoofdingang. Links daarvan twee smalle staande vensters met elk twee ramen gescheiden door een kalf of middendorpel. Zowel de zuidelijke als de noordelijke kopgevel eindigt in een vlechtingpatroon. De dubbele deur in de zuidelijke kopgevel is eveneens gelijk aan die van de hoofdingang. Aan weerskanten van de deur bevinden zich dezelfde vensters als die terzijde van de deur in de oostelijke gevel. In de top een hoog drielingvenster, zoals eerder omschreven bij het hoofdgebouw.
De westelijke gevel is samengesteld uit zes traveeën, elk gescheiden door een pilaster. In de bovenhelft van elk travee is een liggend venster opgenomen van twee keer drie ramen, zodat een zes-ruitsvenster ontstaat. Ook hier zijn weer de voor de Amsterdamse School bekende zware, forse houtmaten toegepast. De noordelijke kopgevel heeft in de top ook een vlechtingbeëindiging. In het topdeel van de gevel is een drielingvenster dichtgezet (gemetseld).