Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
De werkelijke stadswandelingen kunnen afwijken van de op het web gepubliceerde wandelingen.

De Wallenwandeling

Tijdens deze interessante wandeling staan de stadsomwallingen centraal. Hoorn kent 3 stadsomwallingen die zijn aangelegd om de stad te verdedigen tegen indringers. Tweemaal groeide de stad letterlijk 'buiten zijn voegen' en verlegde men de wallen om zo de ruimte binnen de muren te vergroten. De ligging van deze wallen is nog gemakkelijk aan te wijzen, omdat de bijbehorende stadsgrachten gedeeltelijk nog aanwezig zijn. Heel bijzonder om stil te staan bij de wijze waarop de bewoners van de stad zich in het verleden met behulp van wallen en muren verdedigden. En hoe de groei van het aantal inwoners er toe leidde, dat de stadswal steeds een stukje werd verlegd.


kaart De wandeling voert langs:
- de Oosterpoort
- de Mariatoren

klik op het kaartje voor een grote afbeelding van de route

De Oosterpoort

Oosterpoort De Oosterpoort uit 1578 is de enige overgebleven van de vijf stadspoorten, hij hoort bij de tweede uitleg van de stad. Het huisje op de poort dateert van 1601. De poort werd ontworpen door Joost Bilhamer. De stenen boogbrug voor de poort kwam in 1763 in de plaats van een houten brug.

Adres: Kleine Oost 41
Huidige functie: Het huisje op de poort is bewoond. Fietsers en voetgangers gebruiken de poort als toegangspoort tot de stad.


De Mariatoren of Kruittoren

Mariatoren De Mariatoren uit 1508 staat op een plaats waar de stadswal nog zijn oorspronkelijke hoogte had. Boven op de wal stond een muur. Aan beide zijden van de Mariatoren is nog te zien waar de muur heeft gestaan. De Mariatoren is een verdedigingstoren in laatgotische stijl met schietgaten voor kanonnen en schietsleuven voor de musketten. De toren dankt zijn naam aan het Mariaklooster dat moest meebetalen aan de verdediging van de stad.

Adres: Achter de Vest 1

 

Redactie en foto's voor deze wandeling: Lena Bonte, Zwaag