Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Vervolg van de zienswijze VOH mbt stadsstrand   (17-10-2022)

  Aan de Gemeenteraad van Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn

  Hoorn, 16 oktober 2022

  Onderwerp: vervolg van de zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Het stadsstrand

  Geacht gemeenteraad, De Vereniging Oud Hoorn voelt de maatschappelijke druk rond de realisatie van het stadsstrand, daarom heeft het bestuur besloten onze bezwaren niet door te zetten tot aan de Raad van State. Wat ons als vereniging van het hart moet is de vaak frustrerende gang van zaken rond de gehele procedure van deze dijkversterking. In de afgelopen zes tot zeven jaren hebben we tijdens bijeenkomsten vaak vragen gesteld die nooit of slechts ten dele werden beantwoord.

  Tijdens de bijeenkomsten kregen we vaak te horen: “Een interessante vraag, die nemen we mee en komen er op de volgende bijeenkomst op terug.” De volgende bijeenkomst stond er dan weer een nieuwe projectleider of -team tegenover ons en kregen we het zelfde antwoord. Juist rond de status van het Provinciaal monument van de Westfriese Omringdijk was dit een zeer frustrerende gang van zaken. Het gevoel niet serieus genomen te worden speelde rond de realisatie van de dijkversterking bij ons een grote rol. Ook nu bij de beantwoording van de verschillende zienswijzen bekruipt het gevoel dat er steeds grenzen word.... lees hier de volledige brief.

 • Verrommeling Binnenstad   (01-07-2022)

  Aan het college van burgemeester en wethouders.
  Nieuwe Steen 1 Hoorn
  Hoorn, 26 juni 2021

  Betreft: Verrommeling binnenstad

  Geacht college,

  In oktober 2021 heeft de Vereniging Oud Hoorn u de volgende brief geschreven:

  De Vereniging Oud Hoorn heeft samen met twee van uw toenmalige wethouders een rondje door een deel van de binnenstad gemaakt om hun te wijzen op de verrommeling waar onze openbare ruimte onder te lijden heeft. Voor alle partijen een zeer leerzame wandeling. Tijdens deze wandeling hebben wij u ons pamflet over de verrommeling van de openbare ruimte toegezegd.

  Het is de bedoeling om dit pamflet in ons komend kwartaalblad in verkorte versie op te nemen. De betrokken wethouder heeft toegezegd dat de gemeente aan de hand van ons stuk in het kwartaalblad zal reageren.

  Naar aanleiding van deze brief heeft dhr. P. Meijers contact met ons opgenomen om de voortgang over de verrommeling over de verkiezingen heen te tillen. Het doet ons plezier dat dit onderwerp... lees verder >>

 • Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Stadsstrand   (01-07-2022)

  Aan het College van Burgemeester van Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn Hoorn, 26 juni 2022

  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Stadsstrand

  Geacht college,

  Onze bijdragen tijdens de inspraakrondes en bij onze bezwaren bij de Raad van Staten hebben zich nooit gericht tegen de gekozen dijkverzwaring door middel van een buitendijks gebied inclusief een stadsstrand. Onze bezwaren waren vooral gericht op de inrichtingskeuzes. De Raad van State heeft ons verwezen naar dit gedeelte in de procedure, de gemeentelijke plannen met betrekking tot de nadere invulling.

  Zowel de inspraakrondes als in de bezwaren bij de Raad van State betrof het een aantal punten. Deze zienswijze kan dan ook niet als een verrassing worden beschouwd.

  Onze benadering berust op twee uitgangspunten:

  1. De beleving van het monument de Westfriese Omringdijk;
  2. De invloed op het beschermd Stadsgezicht vanaf de dijk en de Galgenbocht en het zicht op het... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur