Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Sloop kunstwerk Dampten   (31-03-2019)

  Hoorn 31 maart 2019

   

  Geacht college,

  Normaal gesproken krijgt u van onze vereniging Oud Hoorn keurig een brief over zaken waar van wij vinden dat we daarbij een bijdrage kunnen leveren aan het erfgoed in onze stad. Daar het hier een onderwerp betreft waar wat druk opstaat doe ik het voor deze keer via deze voor ons ongebruikelijke weg.

  Naar aanleiding van een artikel in het Weekblad voor Westfriesland zijn wij van meerdere kanten gewezen op de sloop van het schoolgebouw aan het Dampten. Daarbij is ons gevraagd om behoud van het kenmerkende plastic in de voorgevel. Hierover hebben we al contact gehad met wethouder Samir Bashare en de afdelingen erfgoed en cultuur. 

  Dit kunstwerk is voor velen een dagelijks deel van hun route over de Provincialeweg en vormt zo mede het imago van de stad.

  Ons is bericht dat het kunstwerk toch gesloopt gaat worden. Wij zijn benieuwd naar de bouwkundige adviezen die de opvatting van de behandelende ambtenaren heeft gefundeerd. Want... lees verder >>

 • Reactie op beantwoording Zienswijze Versterking Markermeerdijken   (19-12-2018)

  MarkermeerdijkenAan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Postbus 200192001

  2500 EA in Den Haag  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

  Versterking Markermeerdijken

  Hoorn, december 2018

  Geacht college,

  Op 14 december 2017 is het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage gelegd door de Provincie. De vereniging Oud Hoorn heeft ten aanzien van een aantal onderdelen een zienswijze ingediend. De beantwoording van de zienswijze beantwoordt niet alle vragen die door de vereniging zijn gesteld of verwijst ten onrechte naar de mening van de Vereniging naar derde partijen.

  (zie zienswijze en 1e beantwoording in dit bericht)

  De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd.

  In de beantwoording van de zienswijze wordt op de volgende punten gewezen, de beschermde waarden... lees verder >>

 • Zienswijze mbt versterking Markermeerdijken   (10-01-2018)

  Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling

  Versterking Markermeerdijken

  o.v.v. zaaknummer 1017121

  Postbus 3007

  2001 DA Haarlem.

  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

  Zaaknummer 1017121 Versterking Markermeerdijken 

  Hoorn, 30 december 2017

  Geacht college, 

  Op 14 december 2017 is het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage gelegd.

  De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd. Nergens is duidelijk gemaakt wat de status precies is en in de toekomst zal worden. De Westfriese Omringdijk is een 123 kilometer lang monument dat het waard is beschermd en behouden te worden. De huidige dijk is in de loop der eeuwen als gevolg van allerlei doorbraken, verzwaringen, uitbreidingen en mutaties tot stand gekomen. Al die veranderingen zijn... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur