Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Reactie op de Omgevingsvisie   (21-11-2021)

  oudhoornHet bestuur van Vereniging OUd Hoorn heeft een reactie gegeven op de door de Gemeente opgestelde Omgevingsvisie. De reactie is gericht aan het College van burgemeester en wethouders, maar ook verstuurd aan de Gemeenteraad. De samenvatting treft u hieronder met een verwijzing naar een reactie per onderdeel.

  Allereerst zijn ons enkele interessante paragrafen opgevallen m.b.t. vergroening, inclusiviteit en fietsbereikbaarheid. De gemeente heeft er vooralsnog voor gekozen om het brede palet aan sectorale visies slechts beperkt te integreren, waardoor de visie in termen van de omgevingswet veel minder krachtig is geworden. De visie lijkt daarnaast op een grote afstand van Hoorn en van onze stadgenoten geschreven te zijn.

  Deze omgevingsvisie is nog te weinig innovatief. Ook kent de visie veel algemeenheden die op veel gemeenten van toepassing kunnen zijn en is vooral een opsomming van bestaand beleid. In de visie is veel aandacht voor de kansen bij het toerisme en... lees verder >>

 • Samenwerking VOH-OSH   (05-08-2021)

  De Verenigingen Oud Hoorn en Ondernemers Stad Hoorn hebben veel raakvlakken en bespreken deze regelmatig op het niveau van beide voorzitters. Alhoewel we beide vanuit verschillende belangen naar onze binnenstad kijken liggen de belangen rond de binnenstad van beide verenigingen in elkaars verlengde. De kwaliteit van onze Hoornse binnenstad is hier voor beide verenigingen de bindende factor. Dit geldt niet alleen voor de historische kwaliteit van ons erfgoed, maar ook thema’s als verkeer en schoon, heel en veilig zijn thema’s waar bij wij elkaar als verenigingen vinden.

  Lees hier de brief aan het College van B en W.

 • Brief mbt Hoogbouwvisie   (06-06-2021)

  De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan het gemeentelijke hoogbouwbeleid te leveren. De Vereniging benadert haar bijdrage vanuit haar aandacht voor het erfgoed van de stad. De eerste gemeentelijke kadernotitie intensiverings- & hoogbouwvisie is hoopgevend en een goed vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie met de stad. Het is goed dat er eindelijk hoogbouw beleid wordt ontwikkeld en dat de Hoornse samenleving daarbij betrokken wordt. Meer Stad worden is een ingewikkeld thema. Het zijn niet alleen de gebouwen die een stad meer stad maken. Ook functies spelen hier een belangrijke rol bij. Een goed museum draagt meer bij aan het stedelijke imago dan een woontoren aan de randen van de stad. Purmerend kent veel hoogbouw, zowel recent als uit het verleden. Maar de vraag kan gesteld worden of Purmerend daarmee meer stad is geworden. Lees hier de correspondentie.

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur