Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Samenwerking VOH-OSH   (05-08-2021)

  De Verenigingen Oud Hoorn en Ondernemers Stad Hoorn hebben veel raakvlakken en bespreken deze regelmatig op het niveau van beide voorzitters. Alhoewel we beide vanuit verschillende belangen naar onze binnenstad kijken liggen de belangen rond de binnenstad van beide verenigingen in elkaars verlengde. De kwaliteit van onze Hoornse binnenstad is hier voor beide verenigingen de bindende factor. Dit geldt niet alleen voor de historische kwaliteit van ons erfgoed, maar ook thema’s als verkeer en schoon, heel en veilig zijn thema’s waar bij wij elkaar als verenigingen vinden.

  Lees hier de brief aan het College van B en W.

 • Brief mbt Hoogbouwvisie   (06-06-2021)

  De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan het gemeentelijke hoogbouwbeleid te leveren. De Vereniging benadert haar bijdrage vanuit haar aandacht voor het erfgoed van de stad. De eerste gemeentelijke kadernotitie intensiverings- & hoogbouwvisie is hoopgevend en een goed vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie met de stad. Het is goed dat er eindelijk hoogbouw beleid wordt ontwikkeld en dat de Hoornse samenleving daarbij betrokken wordt. Meer Stad worden is een ingewikkeld thema. Het zijn niet alleen de gebouwen die een stad meer stad maken. Ook functies spelen hier een belangrijke rol bij. Een goed museum draagt meer bij aan het stedelijke imago dan een woontoren aan de randen van de stad. Purmerend kent veel hoogbouw, zowel recent als uit het verleden. Maar de vraag kan gesteld worden of Purmerend daarmee meer stad is geworden. Lees hier de correspondentie.

 • Brief aan College van Burgemeester en Wethouders mbt de omgevingsvisie   (10-05-2021)

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn

  Nieuwe Steen 1

  Hoorn

   

  Hoorn, 4 mei 2021

   

  Betreft: De toekomst van Hoorn

   

  Geacht college,

   

  De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan de Omgevingsvisie ‚Äď Hoorn 2040, over de toekomst van onze stad, te leveren.

  De Vereniging heeft deze bijdrage in de vorm van een 10 puntenplan gemaakt, analoog aan de aanpak van het bureau Kuiper Compagnons.

  Daarnaast hebben verschillende leden van de Vereniging, met veel plezier, deelgenomen aan de online-bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente met ge√Įnteresseerde bewoners en andere betrokken partijen.

  De basis van onze reactie ligt in de historie van de stad. Onze bijdrage aan de Omgevingsvisie vindt u als bijlage bij deze brief, getiteld Omgevingsvisie In 10 punten.

  Zie hier

  Hoogachtend,

   

  Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

   

  Jaap van der Hout, voorzitter                                       Matt Wever secretaris

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur