Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Brief aan Gemeenteraad mbt Poort van Hoorn   (20-04-2021)

  oudhoorn

  De leden van de Verenigingh Oud Hoorn zijn via het 1e Kwartaalblad en via de website gevraagd hun mening te geven over de bestuursnotitie betreffende de Poort van Hoorn.  De oproep en de onderliggende informatie treft u hier

  Samenvatting reacties leden Oud Hoorn op notitie bestuur Poort van Hoorn

  14 leden hebben schriftelijk gereageerd op de standpunten van het bestuur m.b.t. de Poort van Hoorn. Het bestuur is door meerdere leden gecomplimenteerd met de wijze waarop het dit grote stedelijke onderwerp onder de aandacht van de leden heeft gebracht. “Wij hebben, zeker een tiental jaren terug, altijd gedacht dat “Oud Hoorn” de boel echt oud wilde houden en de voortuitgang tegenhield. Maar dat is de laatste jaren zeker niet zo.”

  Bij de grote onderwerpen worden min of meer de ideeën van het bestuur gevolgd, soms in andere bewoordingen. Bij Hoogbouw lopen de reacties wat meer uiteen en sluiten niet helemaal aan bij de bestuursnotitie. Parkeren is een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt. In veel reacties worden thema’s aangeroerd die niet of beperkt in de bestuursnotitie zijn geduid. De samenvatting van de ingezonden reacties van de leden treft u hier.  

   De uiteindelijke brief richting Gemeenteraad treft u hier

 • Brief aan Gemeente mbt plan de Vrijheid   (24-03-2021)

  Een goed stedenbouwkundig ontwerp begint bij een helder netwerk op basis van de historische ondergrond. In dit gebied ligt een goede mogelijkheid om het langzaam verkeersnetwerk te verbeteren. Dat biedt tevens de mogelijk om hier een rijker plan te maken dat ook de voormalige tuinderswoning intact laat. Door het plan op te schuiven en in woningaantal te verkleinen ontstaat er een helderder stedenbouwkundig concept waarbij de tuinderswoning kan blijven en een rol kan krijgen binnen de nieuwe buurt. Dit kan door het fietspad uit de Kersenboogerd langs het spoor te houden en voor het plan de Vrijheid te laten aansluiten op de Holenweg. De voetgangers uit de Kersenboogerd kunnen hierdoor via het dijkje een duidelijker en interessante route richting Julianapark krijgen. Door het verleggen van het fietspad ontstaat er aan de oostzijde ruimte om het plan op te schuiven om zo aan de westzijde voldoende ruimte te creëren. Wanneer de het dijkje via een simpele voetgangersbrug over het spoor wordt verbonden met het andere deel van de Holenweg ontstaat er voor de stad een inspirerend voetgangersnetwerk dat via de historische lijnen de verschillende buurten en het Julianapark met elkaar verbindt.

   

  Lees hier de complete brief.

 • Brief aan Gemeenteraad mbt Rozenbuurt Zwaag   (24-03-2021)

  In het plan voor de Rozenbuurt is aandacht besteed aan de zichtlijnen naar de kerk. De zichtlijn die parallel aan de Dorpsstraat gericht is vanaf de Oostergouw naar de kerk wordt door ons als te smal ervaren. Meer ruimte over deze sloot voor deze zichtlijn zou het plan zeer ten goede komen. De kerk is en moet het belangrijkste gebouw van Zwaag blijven, daarom pleiten wij er voor om de goot- en nokhoogtes van de bebouwing langs de Oostergouw ruim onder de goothoogtes te houden van de kerk. Hierdoor zal de kerk het monumentale middelpunt blijven van deze nieuwe Zwaagse buurt. 

   

  Lees hier de complete brief.

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur