Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Verrommeling Binnenstad   (01-07-2022)

  Aan het college van burgemeester en wethouders.
  Nieuwe Steen 1 Hoorn
  Hoorn, 26 juni 2021

  Betreft: Verrommeling binnenstad

  Geacht college,

  In oktober 2021 heeft de Vereniging Oud Hoorn u de volgende brief geschreven:

  De Vereniging Oud Hoorn heeft samen met twee van uw toenmalige wethouders een rondje door een deel van de binnenstad gemaakt om hun te wijzen op de verrommeling waar onze openbare ruimte onder te lijden heeft. Voor alle partijen een zeer leerzame wandeling. Tijdens deze wandeling hebben wij u ons pamflet over de verrommeling van de openbare ruimte toegezegd.

  Het is de bedoeling om dit pamflet in ons komend kwartaalblad in verkorte versie op te nemen. De betrokken wethouder heeft toegezegd dat de gemeente aan de hand van ons stuk in het kwartaalblad zal reageren.

  Naar aanleiding van deze brief heeft dhr. P. Meijers contact met ons opgenomen om de voortgang over de verrommeling over de verkiezingen heen te tillen. Het doet ons plezier dat dit onderwerp... lees verder >>

 • Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Stadsstrand   (01-07-2022)

  Aan het College van Burgemeester van Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn Hoorn, 26 juni 2022

  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Stadsstrand

  Geacht college,

  Onze bijdragen tijdens de inspraakrondes en bij onze bezwaren bij de Raad van Staten hebben zich nooit gericht tegen de gekozen dijkverzwaring door middel van een buitendijks gebied inclusief een stadsstrand. Onze bezwaren waren vooral gericht op de inrichtingskeuzes. De Raad van State heeft ons verwezen naar dit gedeelte in de procedure, de gemeentelijke plannen met betrekking tot de nadere invulling.

  Zowel de inspraakrondes als in de bezwaren bij de Raad van State betrof het een aantal punten. Deze zienswijze kan dan ook niet als een verrassing worden beschouwd.

  Onze benadering berust op twee uitgangspunten:

  1. De beleving van het monument de Westfriese Omringdijk;
  2. De invloed op het beschermd Stadsgezicht vanaf de dijk en de Galgenbocht en het zicht op het... lees verder >>

 • Sloop woningen Hoorn Noord   (20-05-2022)

  In een brief aan de Hoornse Gemeenteraad heeft de Vereniging Oud Hoorn stelling genomen tegen de voorgenomen sloop van huurwoningen in Hoorn Noord. Het betreffen woningen uit de wederopbouwperiode, een unieke periode in de architectuurgeschiedenis, die in Hoorn weinig voorbeelden kent. Wat de vereniging betreft moet Hoorn zuinig zijn op deze woningen, zeker omdat het hier een samenhangend beeld van de wederopbouw laat zien. 

   

  Sloop behoort volgens de vereniging altijd een allerlaatste optie te zijn, aangezien daarmee het historische geheugen wordt vernietigd. Daarnaast is sloop niet duurzaam en zal een langdurige periode van sloop en nieuwbouw de sociale samenhang van de wijk ernstig aantasten. Bovendien moet de stad een belangrijke voorraad zeer gewilde woningen missen in deze tijd van woningschaarste, waarmee de woningnood nog groter dreigt te worden.

   

  Verduurzaming en toekomstbestendig maken van de huidige woningen verdient volgens de Verniging Oud Hoorn de voorkeur. 

  Hier treft u de volledige brief

   

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur