Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Tweejaarlijkse wedstrijd op de grens van kunst en erfgoed.   (23-02-2023)

  De Vereniging Oud Hoorn wil om de twee jaar een wedstrijd uitschrijven voor kunstenaars en amateurs. Het idee erachter is om op een positieve wijze aandacht te genereren voor de vereniging.

  De wedstrijd krijgt per editie een eigen thema binnen het begrip erfgoed. Het kan variëren van varend erfgoed, monumentale bomen, stolpboerderijen, de lanen, gevelstenen, monumentale overheidsgebouwen etc. etc. We organiseren dit samen met andere Hoornse partners zoals Expoost en het Comité Open Monumentendag Hoorn en bijvoorbeeld het Westfries Museum en de Boterhal.

  In principe staan we open voor alle type kunst, van schilder- tot computer- en videokunst. Vrijstaand werk, beeldhouwkunst en dergelijke is beperkt in formaat. Een uitzondering daarop zou gemaakt kunnen worden als de stichting In den beginne geïnteresseerd is om mee te doen.  

  We onderzoeken of de exposities te koppelen zijn aan open Monumentendag. Dan kunnen in de panden de kunstwerken geëxposeerd worden.... lees verder >>

 • Verlichtingsmasten op de Roode steen   (23-02-2023)

  Verlichtingsmasten op de Roode steen

  Als bestuur zijn we geregeld aangesproken over de nieuwe masten op de Roode Steen. De meeste reacties zijn niet lovend. Vooral de mast direct voor het Westfries Museum moet het ontgelden omdat deze het mensen onmogelijk maakt een goede foto van het museum te maken. 

  In eerste instantie hebben we uitgezocht hoe het tot stand is gekomen. Zowel de eigenaren van het museum en de Waag willen geen verlichtingselementen aan hun panden hebben bevestigd. Hierdoor zijn de lichtontwerpers teruggeworpen op alleen lampen op palen. Bij de behandeling in de monumenten en welstandscommissie zijn vooral de effecten van de aanlichting besproken, zo blijkt uit de verslagen van de commissie. De vraag is dan ook of de ruimtelijke effecten van de palen voldoende voor het voetlicht zijn gebracht. Een van de negatieve aspecten is de grote hoeveelheid aan lampen en andere attributen die aan de palen vast zitten waardoor de vorm van de palen ernstig... lees verder >>

 • Vervolg van de zienswijze VOH mbt stadsstrand   (17-10-2022)

  Aan de Gemeenteraad van Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn

  Hoorn, 16 oktober 2022

  Onderwerp: vervolg van de zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Het stadsstrand

  Geacht gemeenteraad, De Vereniging Oud Hoorn voelt de maatschappelijke druk rond de realisatie van het stadsstrand, daarom heeft het bestuur besloten onze bezwaren niet door te zetten tot aan de Raad van State. Wat ons als vereniging van het hart moet is de vaak frustrerende gang van zaken rond de gehele procedure van deze dijkversterking. In de afgelopen zes tot zeven jaren hebben we tijdens bijeenkomsten vaak vragen gesteld die nooit of slechts ten dele werden beantwoord.

  Tijdens de bijeenkomsten kregen we vaak te horen: “Een interessante vraag, die nemen we mee en komen er op de volgende bijeenkomst op terug.” De volgende bijeenkomst stond er dan weer een nieuwe projectleider of -team tegenover ons en kregen we het zelfde antwoord. Juist rond de status van het Provinciaal monument van de Westfriese Omringdijk was dit een zeer frustrerende gang van zaken. Het gevoel niet serieus genomen te worden speelde rond de realisatie van de dijkversterking bij ons een grote rol. Ook nu bij de beantwoording van de verschillende zienswijzen bekruipt het gevoel dat er steeds grenzen word.... lees hier de volledige brief.

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur