Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ereleden Vereniging Oud Hoorn

Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur of ten minste tien procent van de leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie, doch hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden. Het overzicht van ereleden is ook opgenomen in het colofon van het Kwartaalblad.


Naam Meer informatie
J.C. Kerkmeijer (1875-1956) Biografie en Website
Mr.dr. B. R. Canneman (1909-1982) Biografie
H. Krijgsman (1914-1990) Kwartaalblad
D. Breebaart (1905-2002) Biografie , Kwartaalblad en In Memoriam
C. Kuppers (1920-1990) Kwartaalblad
Drs. H. M. van den Berg (1918-2005) In Memoriam en Website
J.L.N. Dijkstra (1930-1992) In Memoriam , Kwartaalblad en Kwartaalblad
J.M. Baltus (1939-1994) In Memoriam, Kwartaalblad en Biografie
J.P.H. van der Knaap (1936-2007) Biografie en Website
J.E.J. Lamers Oosterkerkprijs en Website
A. de Graaf Kwartaalblad en Website
L.P.M. Hoogeveen Website en Kwartaalblad
A. Boezaard Website en Kwartaalblad
F. Uiterwijk Lintje , Website en Kwartaalblad
A.G.F. van Weel Lintje
E.S. Ottens Lintje en Kwartaalblad
F.L. van Iersel Lintje en Kwartaalblad
H. Stapel Lintje en Website